Høstmøtet 2017 finner sted i tidsrommet 10 - 11 oktober.

Informasjon om møtet og påmelding finner du her.

"Selv om det nylig har vært en myelomatoseartikkel på denne siden, er denne artikkelen såpass sentral og har vært så mye diskutert at det er viktig at den blir lest. Det er altså dokumentasjonen bak EMA-godkjennelsen av lenalidomid som vedlikeholdsbehandling etter førstegangs HMAS

Vedlikeholdsbehandling etter 1e HMAS

Melfalanprosjektet, info til leger i Norge

Lavdosert melfalan i monoterapi synes å være en potensiell behandling til pasienter som er eldre og/eller med mye komorbiditet og har lavcellulær høy-risiko MDS eller AML med fravær av kompleks cytogenetikk. Varige komplette remisjoner har blitt oppnådd og har vært rapportert i ulike studier.

 

 

I klinisk praksis er det nå lette kjeder i serum vi følger hos pasienter med lav eller manglende m-komponent (og egentlig i alle med høy også). Men fortsatt er det døgnurin som er den gyldige responsevalueringen, noe som gir en tilleggsbyrde for studiepasienter og studiesykepleiere. Nå tar mange til orde for å lage nye responskriteria der serumprøver har rang foran døgnurin. 

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: