Høstmøtet 2017 holdes i tidsrommet 10 - 11 oktober.

Hold av datoen!

Melfalanprosjektet, info til leger i Norge

Lavdosert melfalan i monoterapi synes å være en potensiell behandling til pasienter som er eldre og/eller med mye komorbiditet og har lavcellulær høy-risiko MDS eller AML med fravær av kompleks cytogenetikk. Varige komplette remisjoner har blitt oppnådd og har vært rapportert i ulike studier.

 

 

Vi har ikke så gode retningslinjer for aplastisk anemi, og det kan være vanskelig å finne ut hva man skal gjøre. I mars kom denne artikkelen som ihvertfall er en mening om hvordan man skal håndtere denne sykdommen. Det virker ganske likt den norske praksisen. 

How I treat aplastic anemia

Lovlig sent, men her er Natures oppsummering av vitenskapsåret 2016. Gjennombrudd, folk og bilder.

Gjennombrudd

Folk

Bilder

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: