Denne ukens artikkel demonstrerer flere ting. For det første hvor dårlig prognose amyloidosepasienter med hjerteaffeksjon har, og for det andre hvor vanskelig det da blir å studere dem. I tillegg lærer man en del om risikofaktorer og komplikasjoner ved denne sykdommen.

Kardiell AL-amyloidose

Som mange vet, har flere myelomatosestudier blitt stoppet i høst. Her er noen artikler fra tidligere i år som dokumenterer aggressiv forverring også av andre kreftformer når immunterapi (anti-PD1/PDL1) brukes, alt fra lymfomer til melanomer. Det er en klinisk, en basal, og en kommentarartikkel, slik at alle kan finne passende lesestoff. 

Hyperprogressiv sykdom etter immunterapi 1

Hyperprogressiv sykdom etter immunterapi 2

Hyperprogressiv sykdom etter immunterapi 3

Trombofilitesting har vært mye diskutert de siste årene, og brukes vel mindre nå enn tidligere. Her er oppdaterte råd om hvordan man per i dag skal bruke disse analysene.

Trombofiliutredning - NEJM

Vi vet alle at verdens beste CAD-miljø er i Norge. Igjen har miljøet laget en høyprofilert artikkel, med nesten utelukkende norske forfattere. Gratulerer.

CAD - Blood

Kommentar

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: