Nytt Handlingsprogram for maligne blodsykdommer er nå ferdig utarbeidet og innsendt til Helsedirektoratet og vil være tilgjengelig på Helsedirektoratets hjemmesider i løpet av 2 til 3 måneder. Vi  ønsker imidlertid å gjøre dette tilgjengelig for medlemmene tidligere og legger derfor ut de innsendte kapitlene på NSH hjemmesider. Siden Helsedirektoratet legger inn referanser i dokumentene for oss er dette kun angitt som kommentarer i noen av dokumentene. Siden siste revisjon er kapittelet om akutt myelogen leukemi totalrevidert.

AML

ALL

Myelomatose

KLL og lymfoproliferative neoplasier

Andre lymfoproliferative neoplasier

KML

MPN


T-PLL er en sykdom med få gode behandlingsalternativer. Nå har et av medikamentene med mest vind i seilene for tiden, også vist resultater her. 

T-PLL og venetoclax - Blood

Det har vært mye frem og tilbake med om man kan overdosere folsyre. Her er en til bekreftelse på at det kan man. Som alt annet, det lønner seg å ha god indikasjon for behandling.

Folsyrebehandling

Her kan du lese om nåværende og fremtidig immunterapi ved myelomatose.

BJH - artikkel

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet