Vintermøtet i 2018 finner sted i Oslo i perioden 8-9 mars, med formøter den 7. og 8. mars.

Sted: Radisson BLU Nydalen Hotel, Oslo

Påmelding og program finner du her: Vintermøtet 2018

Formøter, 7. mars:

1730-1930: MPD

1930-2130: Myelomatose

Formøter 8. mars: 

KL 0800 til 0930

Her går  MDS og Benign hematologi  parallelt


    Save the date:

Nordic Platelet Symposium March 16-17, 2018

Scandic Triangeln Malmö, Sweden

With the aim to gather the scientific and clinical competence on platelet related issues in the Nordic countries we are pleased to invite you to this academic symposium. 

 

Nytt Handlingsprogram for maligne blodsykdommer er nå ferdig utarbeidet og innsendt til Helsedirektoratet og vil være tilgjengelig på Helsedirektoratets hjemmesider i løpet av 2 til 3 måneder. Vi  ønsker imidlertid å gjøre dette tilgjengelig for medlemmene tidligere og legger derfor ut de innsendte kapitlene på NSH hjemmesider. Siden Helsedirektoratet legger inn referanser i dokumentene for oss er dette kun angitt som kommentarer i noen av dokumentene. Siden siste revisjon er kapittelet om akutt myelogen leukemi totalrevidert.

AML

ALL

KLL og lymfoproliferative neoplasier

Andre lymfoprolferative neoplasier

KML

MPN


To nye studier (Cardinal og Cadenza) for pasienter med kuldeagglutinin sykdom er nå åpnet i Norge. I begge studien prøver man ut et nytt antistoff som er rettet mot komplementfaktor C1s (BIVV009).   

Pasienter som inkluderes i Cadenza vil ha Hb under 10 g/dl og ikke transfusjonstrengende, mens pasienter som inkluderes i Cardinal har Hb under 10 g/dl og er transfusjonskrevende.

Studien er allerede åpnet for inklusjon ved åpnet Haukeland Universitetssykehus og åpner innen kort tid ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet og St. Olavs Hospital.

 Helfo dekker reiser for pasienten til studiesenteret (også med fly)

 Har dere en pasient så  ta kontakt med oss.

 For mere info se samtykkeskjema

 Nasjonal investigator: Sigbjørn Berentsen: sigbjorn.berentsen@haugnett.no

Helse-Sør/Øst: Geir Tjønnfjord: gtjonnfj@ous-hf.no

Helse-midt: Henrik Hjort-Hansen: henrik.hjorth-hansen@ntnu.no

Helse-vest:  Tor Henrik Tvedt: thetve@helse-bergen.no

 

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: