2017

search

Periode

  • År: Måned:

41 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Uke 41: Tidlig død ved kardiell AL-amyloidose

Denne ukens artikkel demonstrerer flere ting. For det første hvor dårlig prognose amyloidosepasienter med hjerteaffeksjon har, og for det andre hvor vanskelig det da blir å studere dem. I tillegg lærer man en del om risikofaktorer og komplikasjoner ved denne sykdommen.

Kardiell AL-amyloidose

Uke 40: Farlig immunterapi

Som mange vet, har flere myelomatosestudier blitt stoppet i høst. Her er noen artikler fra tidligere i år som dokumenterer aggressiv forverring også av andre kreftformer når immunterapi (anti-PD1/PDL1) brukes, alt fra lymfomer til melanomer. Det er en klinisk, en basal, og en kommentarartikkel, slik at alle kan finne passende lesestoff. 

Hyperprogressiv sykdom etter immunterapi 1

Hyperprogressiv sykdom etter immunterapi 2

Hyperprogressiv sykdom etter immunterapi 3

Uke 39: Trombofilitesting

Trombofilitesting har vært mye diskutert de siste årene, og brukes vel mindre nå enn tidligere. Her er oppdaterte råd om hvordan man per i dag skal bruke disse analysene.

Trombofiliutredning - NEJM

Uke 38: CAD

Vi vet alle at verdens beste CAD-miljø er i Norge. Igjen har miljøet laget en høyprofilert artikkel, med nesten utelukkende norske forfattere. Gratulerer.

CAD - Blood

Kommentar

Uke 37: Mastocytose

Denne ukens artikkel er noe så sjeldent som en placebokontrollert randomisert studie på systemisk mastocytose, med høysignifikant gevinst. Verdt å få med seg, inkludert kommentarartikkel.

Mastocytose

Kommentar

Uke 36: Myelofibrose

Ukens artikkel er en oversikt over trombose og blødning i myelofibrose, mulig undervurderte komplikasjoner.

Myelofibrose- risiko for blødning og trombose

Uke 35: Slutte med induksjonskur?

AML var nylig på denne siden, men denne artikkelen var så god og interessant at den kommer nå likevel. Skal vi behandle AML uten cellegift? Er det tid for studier uten cellegift? Og jeg kan legge til: Kan Norge starte en slik studie?

Haematologist - Abandoning Induction Chemotherapy

Uke 34: Tromboelastografi

Tromboelastografi. En global metode for koagulasjonsstatus?

Tromboelastografi

Uke 33: Epigenetikk i AML

AML-behandlingen har manglet store gjennombrudd på en stund, og nye tilnærminger er viktige. Denne ukens artikler er et dypdykk i epigenetiske mekanismer og mulige behandlinger, om enn et stykke frem. Litt tungt stoff, men to av artiklene er ihvertfall kommentarartikler. 

Epigenetikk - 1

Epigenetikk - 2

Epigenetikk - 3

Epigenetikk - 4

Epigenetikk - 5

Uke 32: Vedlikeholdsbehandling for myelomatose

"Selv om det nylig har vært en myelomatoseartikkel på denne siden, er denne artikkelen såpass sentral og har vært så mye diskutert at det er viktig at den blir lest. Det er altså dokumentasjonen bak EMA-godkjennelsen av lenalidomid som vedlikeholdsbehandling etter førstegangs HMAS

Vedlikeholdsbehandling etter 1e HMAS

Uke 31: Lettkjedemyelomatose

I klinisk praksis er det nå lette kjeder i serum vi følger hos pasienter med lav eller manglende m-komponent (og egentlig i alle med høy også). Men fortsatt er det døgnurin som er den gyldige responsevalueringen, noe som gir en tilleggsbyrde for studiepasienter og studiesykepleiere. Nå tar mange til orde for å lage nye responskriteria der serumprøver har rang foran døgnurin. 

Uke 30: Nyttig med hemokromatose?

Er hemokromatose nyttig? Eller ihvertfall et asymptomatisk bærerskap. Mye kan tyde på det, blant annet det faktum at mutasjonene er så utbredt. Ukens artikkel gir oss en oversikt over dette.

Patofysiologiske konsekvenser og fordeler av HFE-genmutasjon

Uke 29:Blodplatene

En leder i Haematologica tar oss gjennom blodplatesykdommenes historie. Historien inneholder glimt av norsk storhet, og er et felt der nordmenn fortsatt er svært aktive. 

Blodplate sykdommer og trombocytopeni

Uke 28: Flytende biopsi

Fremtiden er blodprøver, og det er bare å glede seg til det tidspunktet der benmargsprøver eller CT-veiledede finnålsaspirasjoner er en saga blott, for ikke å snakke om skjærebiopsier. Men blir det sensitivt nok ?

Flytende biopsi

Kommentar

Uke 27: Sykehusforbedring

Fremtidens sykehus, er det ikke der vi alle ønsker å jobbe? Uansett svar på det, trenger vi både teknologisk, logistisk og systematisk utvikling fra der vi er nå. Det offentlige er ikke like dyktige som mange i den private sektor, og har mye å lære. The Economist har her en oversiktsartikkel om hvordan man kan gjøre dette fremover.

Sykehusforbedring - Economist

Uke 26:Epigenetikk

Det blir vanskeligere og vanskeligere å jobbe med kreft, uten å ha et forhold til epigenetikk. Epigenetikken inneholder mange av de patogenetiske årsakene, og gradvis flere av terapimulighetene vi kan tilby våre pasienter. Da er det greit å kunne forklare hva det er, og denne artikkelen kan hjelpe med det.

Epigenetikk

Uke 25: Kur for thalassemia major

CRISPR-teknologiens muligheter begynner å åpne seg, og den første kliniske applikasjonen vil sannsynligvis være monogene sykdommer, som for eksempel thalassemi, og sigdcelleanemi. Her har du en oversikt over kurmulighetene for slike sykdommer.

Cure for thalassemia

Uke 24: Myeloproliferative sykdommer

Nå når Håvar Knutsen har pensjonert seg, må vi følge med litt selv. Og hva er vel da bedre enn en review i New England? Så får vi se hvem som overtar rollen til Håvar etterhvert. 

MPN - NEJM

 

   

 

Norsk Aften EHA lørdag 24 juni kl 19.15

Se innbydelse til Norsk Aften her.

Uke 22: Blinatumomab

Blinatumomab ble ikke godkjent av beslutningsforum, men kan søkes om på individuell basis. Da er det viktig å ha de viktige referansene med, og dette er en slik en.

Blinatumomab

41 sider. Side 1 av 3