2017

search

Periode

  • År: Måned:

56 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Uke 51: CHIP og aterosklerose

Regner med at alle har lært seg begrepet "CHIP"? Hvis ikke er det en bonus med å lese ukens artikkel. For de viderekomne men innsikt i CHIP-begrepet, er artikkelens hovedagenda en nå påvist sammenheng mellom CHIPer og aterosklerose. Skal de ha primærprofylakse? 

CHIP og aterosklerose

Editorial

Uke 52: Andosan

Vi feirer høytiden med at en gammel nestor publiserer en basalartikkel fra sin kommende doktorgrad.

Andosan og cytotoksisk effekt på myelomceller

Uke 50: Hemofili A

Det har lenge vært snakk om genterapi for hemofili A. Nå begynner resultatene å modnes.
 

Uke 49: Kateterbasert trombolyse

Attract-studien vurderer kateterbasert trombolyse versus konvensjonell antikoagulasjonsbehandling og det er ingen signifikante forskjeller etter 24 mnd hva angår posttrombotisk syndrom og livskvalitet.

Attract - NEJM

Uke 48: Røverkongresser

Røverkongresser er et konsept kanskje ikke alle er like kjent med, men mange av oss har nok fått invitasjoner som har fremstått merkelige. Her er en kommentar som forklarer fenomenet, eller skal man si problemet .

Røverkongresser

Nordic Platelet Symposium

Save the date:

Nordic Platelet Symposium March 16-17, 2018

Scandic Triangeln Malmö, Sweden

With the aim to gather the scientific and clinical competence on platelet related issues in the Nordic countries we are pleased to invite you to this academic symposium. 

 

Uke 47: CD19 neg ALL residiv

Ved ALL har både CAR-T-cellebehandling og behandling med bispesifikt antistoff vist lovende resultater, men nedregulering av CD19 er et problem for resistensutvikling. En nylig artikkel i Blood demonstrerer at ved diagnose har 40% av ALL-pasientene CD19-negative stamcellepopulasjoner med BCR-ABL1-translokasjonen tilstede, og det er disse cellene som utgjør basisen for CD19-negative residiv.

CD19-negative ALL residiv

Vintermøtet 2018: 8-9 mars

Vintermøtet i 2018 finner sted i Oslo i perioden 8-9 mars, med formøter den 7. og 8. mars.

Sted: Radisson BLU Nydalen Hotel, Oslo

Påmelding og program finner du her: Vintermøtet 2018

Formøter, 7. mars:

1730-1930: MPD

1930-2130: Myelomatose

Formøter 8. mars: 

KL 0800 til 0930

Her går  MDS og Benign hematologi  parallelt


    Yngre Hematologer i Norden

Invitation to Young Hematologist Meeting

On behalf of The Working group of Young Hematologist in the Nordic Countries we have the pleasure to invite YOU to the 5. Nordic YH-Meeting. 

The meeting will be held from January 26th to 27th, 2018 at Tivoli Hotel & Congress Center, Copenhagen.

 

Uke 46: Viktigheten av compliance

Tidligere har man fått demonstrert hvor godt det å faktisk ta tablettene, henger sammen med hvordan utkommet er på lang sikt, for KML. Nå viser en artikkel i Blood at også ved KLL, er det meget viktig å huske på å ta tablettene, og at effekten reverseres raskt ved droppede doser. Dette gjelder nok også ved flere maligne sykdommer der kronisk behandling er regelen. 

Ibrutinib ved KLL - Blood

Uke 45: Ikke DOAC likevel?

Nå når vi akkurat har begynt å føle oss komfortable med DOAC, så plutselig kommer det argumenter for å gå tilbake til Marevan. Hvordan forklarer man denne studien på en fornuftig måte til en pasient?

Marevan vs DOAC - JAMA

Norsk Aften, ASH, 11 desember

Norsk Aften, ASH, 11 desenber jk 20.00.

For program og påmelding se her.

Uke 44: Tilbakefall av B-lymfomer

At man ved behandling av B-lymfomer kan få aggressive tilbakefall er kjent, men at disse i en signifikant andel er klonalt ikke-relaterte er ny, og overraskende kunnskap.

Tilbakefall av B-celle lymfomer

Uke 43: Blodprøver til å følge kreftsykdommen

Alle kreftleger ønsker å bruke blodprøver til å følge kreftsykdommen, og enda bedre, følge genetiske kloner ved hjelp av blodprøver. Resultater fra Trondheim tyder på at vi nærmer oss dette.

Blodprøver til å følge kreftsykdommen

Uke 42:Splenektomi ved AIHA

Vurdering av splenektomi ved hemolytisk anemi kan være vanskelig, og har forskjellig prognose ved forskjellige bakenforliggende årsaker. Heamatologica har en en oversikt over anbefalinger ved de forskjellige diagnosene. I samme nummer har Østfold-miljøet sammen med Aarhus i Danmark påvist en sammenheng mellom splenektomi og hjerneslag.

Splenektomi Rørhold, Ghanima et al

Splenektomi ved autoimmune hemolyser

Uke 41: Tidlig død ved kardiell AL-amyloidose

Denne ukens artikkel demonstrerer flere ting. For det første hvor dårlig prognose amyloidosepasienter med hjerteaffeksjon har, og for det andre hvor vanskelig det da blir å studere dem. I tillegg lærer man en del om risikofaktorer og komplikasjoner ved denne sykdommen.

Kardiell AL-amyloidose

Uke 40: Farlig immunterapi

Som mange vet, har flere myelomatosestudier blitt stoppet i høst. Her er noen artikler fra tidligere i år som dokumenterer aggressiv forverring også av andre kreftformer når immunterapi (anti-PD1/PDL1) brukes, alt fra lymfomer til melanomer. Det er en klinisk, en basal, og en kommentarartikkel, slik at alle kan finne passende lesestoff. 

Hyperprogressiv sykdom etter immunterapi 1

Hyperprogressiv sykdom etter immunterapi 2

Hyperprogressiv sykdom etter immunterapi 3

Uke 39: Trombofilitesting

Trombofilitesting har vært mye diskutert de siste årene, og brukes vel mindre nå enn tidligere. Her er oppdaterte råd om hvordan man per i dag skal bruke disse analysene.

Trombofiliutredning - NEJM

Uke 38: CAD

Vi vet alle at verdens beste CAD-miljø er i Norge. Igjen har miljøet laget en høyprofilert artikkel, med nesten utelukkende norske forfattere. Gratulerer.

CAD - Blood

Kommentar

Uke 37: Mastocytose

Denne ukens artikkel er noe så sjeldent som en placebokontrollert randomisert studie på systemisk mastocytose, med høysignifikant gevinst. Verdt å få med seg, inkludert kommentarartikkel.

Mastocytose

Kommentar

56 sider. Side 1 av 3