Uke 34: Tromboelastografi

Tromboelastografi. En global metode for koagulasjonsstatus?

Tromboelastografi