Uke 36: Myelofibrose

Ukens artikkel er en oversikt over trombose og blødning i myelofibrose, mulig undervurderte komplikasjoner.

Myelofibrose- risiko for blødning og trombose