2018

search

Periode

  • År: Måned:

49 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Uke 40: Lenalidomide ved follikulært lymfom

Gammeldags kjemoterapi blir utfordret på flere og flere arenaer. I denne studien viste man at lenalidomid er en like effektiv partner til Rituximab, som kjemoterapi, i førstelinjebehandling av avansert follikulært lymfom. I tillegg dyrere, men mindre toksisk.

Lenalidomide + rituximab ved FL - NEJM

Uke 39: Den unge pas. med myelomatose

How I treat the young patient with multiple myeloma
The treatment landscape for multiple myeloma has been transformed by the introduction of novel agents, including immunomodulatory drugs, proteasome inhibitors, and monoclonal antibodies. These have been shown to be more effective and generally better tolerated than conventional chemotherapy, with their introduction into clinical practice leading to improved survival.

How I treat - Blood

Uke 38: Liposomalt cytarabine + daunorubicin kombinasjon ved AML

CPX-351 (cytarabine and daunorubicin) Liposome for
Injection Versus Conventional Cytarabine Plus Daunorubicin
in Older Patients With Newly Diagnosed Secondary Acute
Myeloid Leukemia.

CPX-351 - Lancet

Uke 37: MM drug pipeline

Uke 36: L-glutamin ved sigdcellesykdom

L-glutamin er godkjent behandling for sigdcelle sykdom i USA. Bakgrunnsinformasjon finner du her.

Spotlight

Kommentar

Fase III studie

Uke 35: MPN, Ruxolitinib og risiko for aggressive lymfomer.

Kan være økt risiko for aggressive B-celle lymfomer ved bruk av Ruxolitinib ved myelofibose? Registerdata og musemodell indikerer det.

Aggressive lymfomer ved Ruxolitinib

Uke 36: Sigdcelleanemi

How I treat: Transfusjoner ved sigdcelleanemi

How I treat older people with Sickle cell disease

Transfusjoner ved sigdcelleanemi

Uke 34: Reversering av platehemmer med transfusjoner av trombocytter.

Transfusjon med trombocyttkonsentrater har vært brukt til å reversere effekten av platehemmer hos pasienter med alvorlig blødning. Imidlertid har nytte og risiko med dette vært omdiskutert. Ukens to artikler har undersøkt dette.

En randomisert studie fra 2017 som viser at transfusjon av trombocytt-konsentrater til pasienter med intracerebral blødning øker risiko for alvorlige hendelse eller død og en «matched cohort» studie fra 2018 som viser ingen klar økt risiko ved bruk av trombocyttransfusjoner. Konklusjon: Nytten av transfusjon kan muligens være skadelig og nytten er fortsatt dårlig dokumentert.

Platelet transfusion versus standard care after acute stroke due to spontaneous cerebral haemorrhage associated with antiplatelet therapy (PATCH): a randomised, open-label, phase 3 trial

  

World Neurosurgery 

 

Uke 33: Elektroforese på skraphaugen?

 

Elektroforese på skraphaugen? På Mayoklinikken har de sluttet med elektroforese og erstattet det med massespektrometri. Mer sensitivt og løser mange spesifitetsproblemer knyttet til elektroforese. OUS ser også på de samme løsningene.

   Comprehensive Assessment of M-Proteins Using Nanobody Enrichment Coupled to MALDI-TOF Mass Spectrometry

 

Massespektrometri

Uke 32: Residiv etter allo Tx

Dette er en interessant artikkel om forebygging og behandling av residiv etter allogen stamcelletransplantasjon. Anbefales.

Review - Blood advances

Uke 31: MRD ved AML

MRD ved AML er vanskelig, og ikke innført som standard, ihvertfall ikke i Norge. Her er ihvertfall en nylig konsensus fra ELN, og medfølgende lederkommentar. 

Uke 30: 5-års erfaringer med Ibrutinib

Denne uken dedikeres til Ibrutinib. Gode, om enn lite kurerende, langtidsdata, samtidig med økende oppmerksomhet om immunsuppresjon; denne gangen aspergillus.

Ibrutinib, 5-års data

Ibrutinib, responsevaluering

Ibrutinib og soppinfeksjon

Ibrutinib og Aspergillus

Uke 29: Faktor XII ved trombose

Lenge har man drømt om å antikoagulere, uten å påvirke den nødvendige hemostasen. Frank Brosstad postulerte i sin tid at faktor XII kunne være løsningen. Kanskje han hadde rett?

 Faktor XII ved trombose og inflammasjon - Blood

Uke 28: Flytende biopsi ved Hodgkin?

"Flytende biopsi" fra blodbanen, er en levende drøm for utredning og oppfølgning av mange kreftsykdommer. Blir Hodgkins den første der dette virkelig virker?

Sirkulerende DNA ved Hodgkins lymfom - Blood

Kommentar - Blood

Uke 27: Eltrombopag som jernchelaterende?

Jernopphopning kan være vanskelig å håndtere, både ved medfødte og akvirerte anemitilstander, og nye verktøy trengs. Kanskje eltrombopag kan bli et slikt?

Jernchelatering - eltrombopag, Blood

Brev til Blood

Hematologisk høstmøte: 25-26 september 2018

Hematologisk høstmøte vil i år finne sted 25-26 September på Radisson Blu, Nydalen,Oslo

Påmelding via denne lenken:  https://www.eventsforce.net/hematologisk_høstmøte_2018     

MPN- og MDS-formøter den 25/9.

MDS-program.

Mvh

Programkomiteen


VEDLEGG:

    

Uke 25: Deltagelse i studier, fordelaktig?

Hvorvidt det er nyttig for pasienter å delta i studier med helt nye medikamenter kan av og til være vanskelig å vite. Her er ihvertfall en artikkel som har sett på dette, og argumenterer for at det er det.

Studiedeltagelse - BJH

Uke 26: GVHD applikasjon

Klassifisering og gradering av kronisk GVHD er vanskelig. Nøyaktig gradering er imidlertid viktig for å kunne følge effekt av behandling over tid. Nå viser en randomisert multisenterstudie at en App (eGVHD  se link under) gir bedre kvalitet på gradering av GVHD enn andre hjelpemidler. Appen har også den funksjonen at man kan laste ned vurderingen som PDF.  

 eGVHD - Haematologica

Link til app:

http://www.uzleuven.be/egvhd

 

Uke 24: CAR-T

I anledning av at vi denne uken har hatt besøk av CAR-T-cellestudiepersonell, kan man kose seg med dette historiske blikket på CAR-T-cellebehandling

CAR-T - NEJM

Uke 23: Hb og plasmavolum

Hemoglobin og plasma volum har alltid vært vanskelig. Artikkelen denne uken viser at det er klinisk viktig og at det er mulig å måle. 

Haematologica - Hb conc 

49 sider. Side 1 av 3

search

Spesialiteter