2018

search

Periode

  • År: Måned:

21 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Uke 15: AL-amyloidose

En debut denne uken. For første gang figurerer det svenske Läkartidningen med ukens artikkel på vår hjemmeside. Et interessant tema, der de snakker om kombinasjonen av hjerte- og autolog stamcelletransplantasjon for AL-amyloidose. Noe vi også har utført ved OUS; én gang...

AL-amyloidose - Livreddende behandling

Uke 14: Molekylær MRD ved AML

BACKGROUND

Patients with acute myeloid leukemia (AML) often reach complete remission, but relapse rates remain high. Next-generation sequencing enables the detection of molecular minimal residual disease in virtually every patient, but its clinical value for the prediction of relapse has yet to be established.

Molecular Minimal Residual Disease  in Acute Myeloid Leukemia - NEJM 

Uke 13: Cytokine release syndrom

Ved OUS har vi hatt, har og skal få flere, studier med CAR-T-celler. Det er nå dannet en arbeidsgruppe for å forberede og bygge kapasiteten best mulig for dette. En av utfordringene er cytokine release syndrom. Denne artikkelen forklarer oss hva det innebærer.

Cytokine release syndrome - letter to Blood

Norwegian AML Study Group Meeting 12th of April

Norwegian AML  Study Group Meeting 12th of April
 
Location:  Park Inn by Radisson Oslo Airport 

(Located 3 min walk from the terminal)  

Uke 12: Alfa1-antitrypsin ved steroidrefraktær akutt GVHD

Alfa1-antitrypsin behandling viser lovende resultater ved akutt GVHD.

Alfa1-antitrypsin ved steroidrefraktær akutt GVHD - Blood

Utlysning av midler til forskning

Utlysning av midler til klinisk forskning vedrørende leukemi og stamcelletransplantasjon  

Uke 11: Follow-up av MGUS

Langtidsoppfølging av pasienter med MGUS.

Long-Term Follow-up of MGUS NEJM

Uke 10: Mutasjon i EPO ved fam. erytrocytose

Familial erythrocytosis with elevated erythropoietin levels is frequently caused by mutations in genes that regulate oxygen-dependent transcription of the gene encoding erythropoietin (EPO). We identified a mutation in EPO that cosegregated with disease with a logarithm of the odds (LOD) score of 3.3 in a family with autosomal dominant erythrocytosis. This mutation, a single-nucleotide deletion (c.32delG), introduces a frameshift in exon 2 that interrupts translation of the main EPO messenger RNA (mRNA) transcript but initiates excess production of erythropoietin from what is normally a noncoding EPO mRNA transcribed from an alternative promoter located in intron 1. (Funded by the Gebert Rüf Foundation and others.)

EPO-mutsjon - NEJM 

Revidert prosedyreliste for hematologi

På vegne av spesialitetskomiteen sender vi ut forslag til oppdatert prosedyreliste for blodsykdommer. Vi ønsker at alle medlemmene skal se gjennom disse og sende tilbakemeldinger / evt forslag til endringer til spesialitetskomiteen eller styret i NSH.

Innspill bør for effektivitetens skyld gis via mail til Hege Frøen innen 19/3: hegfro@vestreviken.no  

 

Oppdatert prosedyreliste

  

 

Hematologisk høstmøte: 25-26 sept 2018

Hematologisk høstmøte finner sted i Oslo den 25-26 september.

Hold av datoen, mer informasjon kommer senere.

Uke 9: Ritux vedlikehold e HMAS for mantelcellelymfom

Positive overlevelsesdata liker vi alltid. Denne gangen er det rituximabvedlikehold etter HMAS for mantelcellelymfom som gir oss dette. 

Ritux ved mantelcellelymfom

uke 8: Induksjonsregime før HMAS

Dette er nå ansett som det best dokumenterte myeloamtoseregimet for induksjon før HMAS, og er også det mest brukte i Norge. Her er mer data, og også kommentarer til artikkelen. 

Induksjonsregime før HMAS

Kommentar

Uke 7: AML

En ganske skummel artikkel fra Blood denne uken. Stromalceller i benmargen forer AML-celler med mitokondrier (og hvem vet hva ellers) via kommunikasjonskanaler i nanostørrelse. Men kanskje det er et angrepspunkt? 

AML - Blood

uke 6: Lavrisk MDS og hypometylering

Skal vi begynne med hypometylering også hos lavrisk MDS? Og skal vi isåfall bruke decitabin? Det gir ihvertfall bedre responser.

MDS og hypometylering

Uke 5: ITP nyheter

Ukens artikkel uke 5: I Norge bygges det opp et stort register på ITP nå. Her er en oversikt over kliniske nyheter.

ITP

 

Handlingsprogram for maligne blodsykdommer

Nytt Handlingsprogram for maligne blodsykdommer er nå ferdig utarbeidet og innsendt til Helsedirektoratet og vil være tilgjengelig på Helsedirektoratets hjemmesider i løpet av 2 til 3 måneder. Vi  ønsker imidlertid å gjøre dette tilgjengelig for medlemmene tidligere og legger derfor ut de innsendte kapitlene på NSH hjemmesider. Siden Helsedirektoratet legger inn referanser i dokumentene for oss er dette kun angitt som kommentarer i noen av dokumentene. Siden siste revisjon er kapittelet om akutt myelogen leukemi totalrevidert.

AML

ALL

Myelomatose

KLL og lymfoproliferative neoplasier

Andre lymfoproliferative neoplasier

KML

MPN


CAD-studier!

To nye studier (Cardinal og Cadenza) for pasienter med kuldeagglutinin sykdom er nå åpnet i Norge. I begge studien prøver man ut et nytt antistoff som er rettet mot komplementfaktor C1s (BIVV009).   

Pasienter som inkluderes i Cadenza vil ha Hb under 10 g/dl og ikke transfusjonstrengende, mens pasienter som inkluderes i Cardinal har Hb under 10 g/dl og er transfusjonskrevende.

Studien er allerede åpnet for inklusjon ved åpnet Haukeland Universitetssykehus og åpner innen kort tid ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet og St. Olavs Hospital.

 Helfo dekker reiser for pasienten til studiesenteret (også med fly)

 Har dere en pasient så  ta kontakt med oss.

 For mere info se samtykkeskjema

 Nasjonal investigator: Sigbjørn Berentsen: sigbjorn.berentsen@haugnett.no

Helse-Sør/Øst: Geir Tjønnfjord: gtjonnfj@ous-hf.no

Helse-midt: Henrik Hjort-Hansen: henrik.hjorth-hansen@ntnu.no

Helse-vest:  Tor Henrik Tvedt: thetve@helse-bergen.no

 

Uke 4: AML og FLT3-hemmer

Det er ikke ofte behandlingen av AML går fremover, men denne studien, publisert i sommer i New England, viser en overlevelsesgevinst ved tillegg av midostaurin, for AML med FLT3-mutasjon. Så gjenstår det bare å se hva beslutningsforum sier....

Midostaurin ved FLT3+ AML

Uke 3: CRISPR-teknikk

 

Uke 3: 

Vi har lenge hørt om CRISPR-teknikken, og hvordan genterapi er rett rundt hjørnet. En utfordring ser ut til å kunne bli at immunforsvaret kan gjenkjenne og eliminere proteinene som utgjør behandlingen. En basalartikkel for de interesserte, og en forklaringskommentar for de litt mer pragmatiske. 

CRISPR-teknikk, basalartikkel

Forklaringskommentar

 

Uke 2: Stamcellemobilisering

Basalartikkel denne uken. Dette medikamentet ser ut til å kunne gi en raskere og bedre høsting, med betydelig effektivisering av denne prosessen. Men det er i mus. Vi så får se når det kommer  mennesker, og hva det kommer til å koste...

Cell - stamcellemobilisering

21 sider. Side 1 av 2