Om oss

Styret i 2015 består av:
Waleed Ghanima  - styreleder
Tor Tvedt- sekretær
Hilde Wik - kasserer
Ellen Brodin - medlem


Spesialistkomiteen

Lang og tro tjeneste i Norsk Selskap for Hematologi, mars 2017:

Johannes Kahrs
Jon Magnus Tangen
Malvin Sjo

Håvar Knutsen
Lorentz Brinch
Sigbjørn Berentsen
Jens Hammerstrøm
Odd Kildahl-Andersen