Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

48 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

EAU sitt Årlege Blærecancermøte

EAU inviterer til sitt årlege fagmøte om blærekreft.

Consultation on UTUC

Ekspertmøte innan UTUC i Stockholm i regi av Karolinska Institutet

Vårmøte 2018

Det er nå åpnet for påmelding på vårmøte i Tromsø 24-25 mai 2018

Ny e-post til NUF-sekretæren

Den nye eposten er nuf.sek@gmail.com

Kurs i Urotraumatologi

OUS Aker arrangerer kurs i urologisk traumatologi 8. Mars 2018.

Høstmøtet er over for i år: Vi gratulerer prisvinnere

Nok et høstmøte er fullført, denne gong i nye lokaler. Forandring fryder.

Nytt styre i NUF

Gratulererer med nytt styre!

Symposium Høstmøtet 2017

Onsdag 25.oktober fra 1300-1700 arrangeres symposium om blære og urotel -cancer og åpen vs. robotassistert cystektomi. 

Høstmøtet nærmer seg

Det 93 kirugiske høstmøtet er i år frå 23-27.10.17. Ikkje gløym at fristen for innlevering av abstrakt er 15.9.17. Klikk her for påmeldingsinformasjon. For fyrste gong på 25 år er det ikkje på Holmenkollen og skal avholdast ved Lovisenberg Diakonale Høgskule i Oslo.

Kurs i Urologisk Rekonstruksjon

Peijas sjukehus ved Helsiniki Universistetssjukehus i lag med arbeidsgruppe i NUF inviterer til kurs i rekonstruksjon av urinvegane etter radikal cystektomi 22-23.11.17

Blærekreft – handlingsprogram

Nytt nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk behandling og oppfølging av blærekreft blei publisert 14.12.16

NUF Congress 2017

Odense 14-16 Juni 

3rd Course for Nordic Residents in Urology

360 degrees around Prostate Cancer

20th - 21st of January 2017 

NRU inviterer til møte i Tampere, Finland. Alle LIS i urologi er inviterte.

Årsmøte i Norsk urologisk forening 2016

Årsmøte i Norsk urologisk forening avholdes torsdag 27. oktober 2016 kl 1400-1530 i Auditorium B, Holmenkollen Park Hotell.  Adgangs- og stemmeberettiget er medlemmer i Norsk urologisk forening.

Generalforsamling i Norsk institutt for urologi avholdes samme sted 27. oktober kl 1600-1630.

 

Innkalling og årsberetning ligger på siden for medlemsinformasjon (krever innlogging). 

Høstmøteaften 2016

Tradisjonen tro inviterer styret til Urologisk høstmøteaften onsdag kveld i Høstmøteuken.

Årest arrangement vil finne sted på Holmenkollen Park Hotel, og tema blir de nye spesialistreglene som innføres fra neste år. 

Påmelding skjer som vanlig via e-post til sekretæren.

Høstmøteaften 2016

Tradisjonen tro inviterer styret til Urologisk høstmøteaften onsdag kveld i Høstmøteuken.

Årest arrangement vil finne sted på Holmenkollen Park Hotel, og tema blir de nye spesialistreglene som innføres fra neste år. 

Påmelding skjer som vanlig via e-post til sekretæren.

Velkommen til Vårmøtet i Oslo 26. – 27. mai

Vårmøtet avholdes denne gangen på Radisson Blu Scandinavia midt i Oslo sentrum. Både den faglige delen og innkvartering for den som trenger det, vil være på hotellet.

4th Nordic Course on Urodynamics and LUTD

Den nordiske samarbeidsgruppen i LUTD arrangerer for fjerde gang kurs i urodynamikk og LUTS.

Programmet og påmelding på Scandinavian Association of Urologys egen nettside.

5th Meeting of the EAU Section og UroTechnology (ESUT). 8-10 July 2016, Athens Greece

ESUT 2016

Symposium Høstmøte 2015

Hvordan bør vi følge opp urologiske pasienter

(Hva er evidensen for vår follow-up?)

48 sider. Side 1 av 3

search

Spesialiteter