Blærekreft – handlingsprogram

Nytt nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk behandling og oppfølging av blærekreft blei publisert 14.12.16

Det er langa nye nasjonale rettningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av blærekreft som kan finnast her

Mer om emnene