MainTeaser

Legeforeningens politikk

Presidentens leder

I solidaritet med dr. Küni

teaserimage

I Tyrkia er legers nøytralitet truet. Det angår også oss.