Høringer i Stortinget

search

Periode

  • År: Måned:

45 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Høring i Stortingets helse- og omsorgskomite 21.februar – Meld.St.13 Kvalitet og pasientsikkerhet (2016–2017)

Fra Legeforeningen: Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin, Nicolas Øyane, leder for Senter for kvalitet i legekontor (SKIL)

Høring i Stortingets helse- og omsorgskomite 29.september 2016 – Meld. St. 34 (2015–2016)

Fra Legeforeningen møter: Marit Hermansen, president, Christian Grimsgaard, nestleder Overlegeforeningen og sentralstyremedlem i Legeforeningen.

Høring i Stortingets helse- og omsorgskomite 6.desember 2016 – Rep.forslag 2 S (2016–2017)

Fra Legeforeningen møter: Marit Hermansen, president, Christian Grimsgaard, nestleder Overlegeforeningen og sentralstyremedlem i Legeforeningen.

Nasjonal strategi for god ernæring i sykehjem og omsorgstjeneste - Rep.forslag 83 (S) (2015-2016)

Høring i Stortingets helse- og omsorgskomité 20. oktober 2016, Prop. 1 S (2016-2017): Statsbudsjettet

Fra Legeforeningen møter: Marit Hermansen, president, Jon Helle, visepresident.

Høring i Stortingets helse- og omsorgskomite mandag 7.april – Representantforslag 42 S (2015-2016): Om å utarbeide en nasjonal alkoholstrategi

Fra Legeforeningen møter: Kari Sollien, leder i Allmennlegeforeningen og Svein Skjøtskift, overlege og styremedlem i Norsk Forening for Rus- og avhengighetsmedisin

Høring i Stortingets helse- og omsorgskomite mandag 18. januar – Meld. St. 11

Fra Legeforeningen møter: Marit Hermansen, president og Jon Helle, visepresident.

Høring i Stortingets helse- og omsorgskomité 8. desember 2015, Legemiddelmeldingen: Riktig bruk - bedre helse. Meld. St. 28 (2014-2015)

Fra Legeforeningen møter: Marit Hermansen, president og Kari Sollien, leder i Allmennlegeforeningen.

Høring i Stortinget helse- og omsorgskomite 1. oktober 2015, Meld. St. 26 (2014-2015): Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet

Fra Legeforeningen møter: Marit Hermansen, president og Kari Sollien, leder Allmennforeningen.

Høring i Stortingets helse- og omsorgskomite 30. april 2015 – Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter

Høring i Stortingets helse- og omsorgskomite onsdag 18. februar – Prop. 56 L(2014- 2015

Fra Legeforeningen møter: Hege Gjessing, president, Jon Helle, visepresident, Lars Duvaland, avdelingsdirektør og advokat, sekretariatet.

Høringsnotat Legeforeningen 04.12.2014. Dok. 8:102 S (2013-2014)

Fra Legeforeningen møter: Kari Sollien, leder i Allmennlegeforeningen, Helge Waal, Prof. Emeritus SERAF og medlem Norsk Forening for Rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)

Høring i Stortingets helse- og omsorgskomite torsdag 4. desember – Representantforslag 2 S (2014- 2015)

Fra Legeforeningen møter: Hege Gjessing, president, Marit Hermansen, leder i norsk forening for allmennmedisin.

Høringsnotat Legeforeningen 11.11.2014. Prop. 1 S (2014-2015) / Dok. 8:62

Høring i Stortingets helse- og omsorgskomite 28. oktober –Dokument 8:83 S (2013-2014)

Høring i Stortingets helse- og omsorgskomite 28. oktober – Representantforslag 70 S (2013-2014): Dokument 8:70 S (2013-2014)

Høring i Stortingets helse- og omsorgskomite torsdag 15. mai – Representantforslag 41 S & 54 S (2013-2014)

Høring i Stortingets helse- og omsorgskomite 24. april– Representantforslag 25 S (2013-2014): Dokument 8:25 S (2013-2014)

Høring i Stortingets helse- og omsorgskomite 18. mars – Representantforslag 21 S (2013-2014): Dokument 8:21 S (2013-2014)

Bakgrunnsnotat til høring 25.02. 2014– Representantforslag 15 S(2013-2014

Fra Legeforeningen møter: Hege Gjessing, president, Jon Helle, visepresident og Asmund Bredeli, foretakstillitsvalgt OUS.

45 sider. Side 1 av 3