Søkeresultat: Folkehelse

search

Periode

  • År: Måned:

2 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Notat – høring i stortingets helse- og omsorgskomite 07.11.2013

Statsbudsjettet 2014
Deltakere: Hege Gjessing, Johan Torgersen og Christian Grimsgaard

Notat fra Legeforeningen 15.05. 2013– Meld. St. 34(2012-2013) – Folkehelsemeldingen

Fra Legeforeningen møter: Hege Gjessing president, Gorm Hoel, fagsjef, Legeforeningens sekretariat.

2 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Emner

Fjern Folkehelse