Søkeresultat: IKT

search

Periode

  • År: Måned:

2 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Notat – høring i stortingets helse- og omsorgskomite 07.11.2013

Statsbudsjettet 2014
Deltakere: Hege Gjessing, Johan Torgersen og Christian Grimsgaard

St. Meld. 9 (2012-2013) Én innbygger - én journal

Høring i Stortingets helse- og omsorgskomité 22.1.2013

Fra Legeforeningen møter: Hege Gjessing, president, Kjartan Olafsson, leder IT-utvalget i Legeforeningen, Linn Brandt, nestleder IT-utvalget

2 sider. Side 1 av 1

search

Emner