Søkeresultat: Kvalitet

search

Periode

  • År: Måned:

5 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring i Stortingets helse- og omsorgskomite 9. januar – Representantforslag 3 S (2013-2014): Dokument 8:3 S ( 2013-2014)

Fra Legeforeningen møter: Jon Helle, visepresident, Guri Spilhaug, leder Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin.

Notat – høring i stortingets helse- og omsorgskomite 07.11.2013

Statsbudsjettet 2014
Deltakere: Hege Gjessing, Johan Torgersen og Christian Grimsgaard

Meld. St. 29 (2012-2013) – Morgendagens omsorg

Stortingsmelding om fremtidens omsorgstjenester.

Notat - Meld. St. 10 (2012-2013) God Kvalitet – trygge tjenester

Fra Legeforeningen møter: Hege Gjessing, president, Trond Egil Hansen, visepresident, Jon Helle, leder Overlegeforeningen

St. Meld. 9 (2012-2013) Én innbygger - én journal

Høring i Stortingets helse- og omsorgskomité 22.1.2013

Fra Legeforeningen møter: Hege Gjessing, president, Kjartan Olafsson, leder IT-utvalget i Legeforeningen, Linn Brandt, nestleder IT-utvalget

5 sider. Side 1 av 1