Søkeresultat: Barne- og ungdomspsykiatri

search

Periode

  • År: Måned:

2 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Meld. St. 15 (2012-2013) - Vold i nære relasjoner

Høring i Stortingets justiskomite.

Fra Legeforeningen møter: Trond Egil Hansen, visepresident, Kari Gjelstad, leder Norsk psykiatrisk forening, Ellen Annexstad, styremedlem Norsk barnelegeforening

Prop. 91 L (2012-2013) - Endringer i psykisk helsevernloven

Høring i Stortingets helse- og omsorgskomité.

Fra Legeforeningen møter: Jon Helle, sentralstyremedlem og leder av Norsk overlegeforening, Kari Gjelstad, leder Norsk psykiatrisk forening, Bjørn Østberg, leder Norsk psykiatrisk forenings utvalg for rettspsykiatri

2 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Barne- og ungdomspsykiatri