Søkeresultat: Samfunnsmedisin

search

Periode

  • År: Måned:

2 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Notat fra Legeforeningen 15.05. 2013– Meld. St. 34(2012-2013) – Folkehelsemeldingen

Fra Legeforeningen møter: Hege Gjessing president, Gorm Hoel, fagsjef, Legeforeningens sekretariat.

Meld. St. 29 (2012-2013) – Morgendagens omsorg

Stortingsmelding om fremtidens omsorgstjenester.

2 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Samfunnsmedisin

Emner