Søkeresultat: Ledelse

search

Vis

Periode

  • År: Måned:

7 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling.

Intern høring - statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan

Utkast til statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan, Sykehus for fremtiden – innspill til nasjonal sykehusplan, sendes nå på høring i foreningsleddene.

Høring - Utkast til policynotat om ledelse i sykehus

Legeforeningen sender utkast til policynotat om ledelse i sykehus på intern høring i organisasjonen.

Intern høring - statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan og sentrale temaer i sykehuspolitikken

Utkast til statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan sendes nå på høring i foreningsleddene. Rapporten tar opp sentrale temaer i sykehuspolitikken, som sykehusstruktur, styringsmodell, økonomi og investeringer i sykehusbygg og medisinskteknisk utstyr.

Intern høring - Veiledning av leger i spesialisthelsetjenesten i sykehus

Legeforeningen sender med dette på høring utkast til hefte om veiledning av leger i spesialisering: "Hjelp jeg er blitt veileder! En praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisthelsetjenesten i sykehus". Målgruppen for heftet er leger med veiledningsansvar i spesialisthelsetjenesten i sykehus.

 

Utkast til beskrivelse av ønsket funksjonalitet i EPJ og andre IKT-systemer

Legeforeningens satsingsområde 2 (2011-2013) har tittelen ”Bedre IT-verktøy for trygg pasientbehandling”

Høring - INFOFLYT utvalgets rapport

Justisdepartementet oppnevnte 4. mai 2010 et utvalg som skulle gjennomgå INFOFLYT-systemet og foreslå regler for kriminalomsorgens behandling av personopplysninger og bruken av slike opplysninger i saksbehandlingen.

 

7 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Emner

Fjern Ledelse