Høring - Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose (MS)

Helsedirektoratet inviterer til faglige innspill til revidert Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose.

Målgruppen er primært helsepersonell som arbeider med diagnostikk og behandling av multippel sklerose og relevante beslutningstakere i spesialisthelsetjenesten. Retningslinjen ble sist revidert av Helsedirektoratet i november 2011. Helsedirektoratet ønsker tilbakemeldinger knyttet til retningslinjens faglige innhold, brukervennlighet og avgrensninger.

Den reviderte retningslinjen er tilgjengelig på Helsedirektoratets sider: https://helsedirektoratet.no/horinger/multippel-sklerose  

Ole Anders Stensen
Medisinsk fagavdeling

Husk at du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg har tilgang til å laste opp høringssvar.

Øvrige henvendelser kan rettes til høringer

Høringsinstanser

  • Styret Norsk foren for allmennmedisin
  • Styret Norsk foren for fysikalsk medisin og rehabilitering
  • Styret Norsk foren for klinisk nevrofysiologi
  • Styret Norsk foren for medisinsk biokjemi
  • Styret Norsk nevrologisk forening
  • Styret Norsk radiologisk forening

Mer om emnene