Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av analcancer

Helsedirektoratet har sendt på høring nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av analcancer.

Mange medisinske faggrupper har lagt ned et betydelig arbeid for å komme frem til konsensusbaserte faglige anbefalinger for diagnostikk og behandling av ulike typer kreft. Helsedirektoratet fikk som ledd i Nasjonal strategi for kreftområdet (2006-2009) i oppdrag å formalisere, videreutvikle og oppdatere faggruppenes anbefalinger til nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling. Helsedirektoratet har nå sendt på høring nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av analcancer.

Målgrupper for retningslinjene er leger og legespesialister innen medisin, kirurgi, onkologi, radiologi, patologi og fastleger. Dette er et nytt handlingsprogram og ikke tidligere publisert. Innholdet i de nasjonale retningslinjer for analcancer vil vurderes årlig og om nødvendig oppdateres.

Ole Anders Stensen
Medisinsk fagavdeling

Husk at du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg har tilgang til å laste opp høringssvar.

Øvrige henvendelser kan rettes til høringer.

Høringsinstanser

  • Styret Den norske patologforening
  • Styret Norsk foren for allmennmedisin
  • Styret Norsk foren for palliativ medisin
  • Styret Norsk indremedisinsk forening
  • Styret Norsk kirurgisk forening
  • Styret Norsk onkologisk forening