Høringsuttalelser

search

Periode

  • År: Måned:

793 sider. Side 1 av 40

Rekkefølge:

Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

Legeforeningens høringsuttalelse NOU2016:25 (Kvinnsland-utvalget)

Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Nasjonal faglig retningslinje om demens

Høring — læringsmål for de kliniske fagene i Del 1 av spesialistutdanningen for leger

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for spiseforstyrrelser

Høringsuttalelse - endringer i husbankloven

Høring-Norsk indeks for medisinsk nødhjelp - utgave 4

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for bruk av elektrokonvulsiv behandling - ECT

Høringssvar - Nasjonale faglige retningslinjer for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

Legeforeningens innspill - Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur og størrelse

Høring - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

Høring om forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger

Høring - forslag om endringer i tobakksskadeloven

Høring - forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

Høring – Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes

Høring - Arbeidstidsutvalget – NOU 2016:1

Høring- forslag til endring i salærforskriften

Høring: Veileder for kommunale frisklivssentraler

793 sider. Side 1 av 40

search