Høringsuttalelser

search

Periode

  • År: Måned:

812 sider. Side 1 av 41

Rekkefølge:

Høringssvar - HOD - Forslag til forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester

Høringssvar - Veiledende materiell om forebygging av selvskading og selvmord

Høringssvar - NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer

Høringssvar - Forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter

Høringsuttalelse – Rapport om Seniorer og arbeidslivet

Høringsuttalelse - Nasjonalt datasett for ambulansetjenesten

Legeforeningens innspill til konsept for elektronisk helsekort for gravide – behov for betydelige justeringer av innretning og ambisjoner

Høringsuttalelse - Norsk profil for IHE-XDS metadata

Høringsuttalelse - Mandat faglige referansegrupper for nasjonale helsefaglige kodeverk

Legeforeningens høringsuttalelse til opplæringstiltak for medisinsk koding

Høring - Teknisk standard for kritisk informasjon

Legeforeningens innspill til konseptvalg for felles legemiddelliste

Høringsuttalelse - selvdeklareringsordning for mobile helseapplikasjoner

Høring - Helseberedskap ved miljø- og kjemikaliehendelser mv.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig av diagnose

Høring - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Høringsuttalelse - Nasjonal faglig retningslinje tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom (IS-1550)

Høringsuttalelse - Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-20 utkast versjon 0.7

Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

812 sider. Side 1 av 41

search