Høringsuttalelser

search

Periode

  • År: Måned:

818 sider. Side 1 av 41

Rekkefølge:

Høringsuttalelse - Revidert EPJ-standard : Vedtak etter lov om psykisk helsevern

Høringsuttalelse – Innføring av overtredelsesgebyr mv. i flere lover med folkehelseformål

Høringsuttalelse fra Legeforeningen - Veileder om kommunens oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3 Tjenestetyper

Høring - Forslag om at apotek kan utlevere reseptfrie legemidler med risikominimeringstiltak

Innspill til eksten høring - Nasjonal faglig retningslinje for behandling og reahbilitering av hjerneslag

Høringssvar - HOD - Forslag til forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester

Høringssvar - Veiledende materiell om forebygging av selvskading og selvmord

Høringssvar - NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer

Høringssvar - Forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter

Høringsuttalelse – Rapport om Seniorer og arbeidslivet

Høringsuttalelse - Nasjonalt datasett for ambulansetjenesten

Legeforeningens innspill til konsept for elektronisk helsekort for gravide – behov for betydelige justeringer av innretning og ambisjoner

Høringsuttalelse - Norsk profil for IHE-XDS metadata

Høringsuttalelse - Mandat faglige referansegrupper for nasjonale helsefaglige kodeverk

Legeforeningens høringsuttalelse til opplæringstiltak for medisinsk koding

Høring - Teknisk standard for kritisk informasjon

Legeforeningens innspill til konseptvalg for felles legemiddelliste

Høringsuttalelse - selvdeklareringsordning for mobile helseapplikasjoner

Høring - Helseberedskap ved miljø- og kjemikaliehendelser mv.

818 sider. Side 1 av 41

search