Søkeresultat: Arbeidsmiljø

search

Periode

  • År: Måned:

35 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Høring - endringer i arbeidsmiljøloven

Høring - om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven - forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring – Forslag til endringer i Helseforetaksloven, Legeforeningens innspill

Høring - Plan for strategisk utvikling 2009-2020

Høring - NOU 2010:13 Arbeid for helse

Høring – Tiltak for å redusere midlertidige tilsettinger i universitets- og høyskolesektoren

Legeforeningens høringsuttalelse om kvalitet og læringskultur

Legeforeningens høringsuttalelse om ledelse og arbeidsmiljø i helsetjenesten

Åpenhet, trivsel og faglighet!

Legeforeningens høringsuttalelse om arbeid og helse

Høring - Utkast til revidert forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petorleumsvirksomheten til havs (helsekravforskriften)

Høring - Om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven – raskere oppfølging, og sanksjonering ved brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom

Høring - Forskrift om vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen

Høring - endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelse om midlertidig ansettelse

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelse om midlertidig ansettelse

Høringsuttalelse – forskrift om hviletid for politiet

Høring - Forslag til ny framtidig arbeidsskadeforsikring – organisering og yrkessykdommer

Høring - endringer i arbeidsmiljøloven

Høring - Forslag om utvidelse/endring av bedriftshelsetjenesten

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelse om arbeidstid for arbeidstakere med særlig uavhengig stilling.

Høring: Forslag til endringer i ferieloven

Høring - Utkast til nye forskrifter til arbeidsmiljøloven.

35 sider. Side 1 av 2

search

Spesialiteter

Emner

Fjern Arbeidsmiljø