Søkeresultat: Finansiering

search

Periode

  • År: Måned:

81 sider. Side 1 av 5

Rekkefølge:

Høring - Forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - fritt behandlingsvalg

Høring - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Høring - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Høring - sektorselskaper som effektive redskap i sektorpolitikken

Høring - til sluttrapporter om organisering av avtalespesialister i Helse Midt-Norge RHF

Høring - Revidert utgave av Veileder IS-1691 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Høring - Plan for strategisk utvikling 2009-2020

Legeforeningen om samhandlingsreformen

Høring ny rekvisisjonspraksis for pasientreiser

Les vedlegger på høyre side her.

Høring - Om avtalestruktur og minimumskriterier for tilknytning til Norsk helsenett SF

Høring - Nasjonal kjernejournal

Høring - Organisering av IT-standardisering i helsesektoren

Legeforeningens høringsuttalelse om IKT, e-helse og personvern

Legeforeningens høringsuttalelse om utfordringer

Legeforeningens høringsuttalelse om gjennomføring av samhandlingsreformen

Legeforeningens høringsuttalelse om pleie- og omsorgstjenester

Legeforeningens høringsuttalelse om finansiering av helsetjenesten

Legeforeningens høringsuttalelse om legetjenester i kommunene

Legeforeningens høringsuttalelse om tannhelsetjenesten

Legeforeningens høringsuttalelse om sykehusstruktur

81 sider. Side 1 av 5