Søkeresultat: Medisinstudiet

search

Periode

  • År: Måned:

15 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring – Finnmark som utdanningsarena i medisinstudiet ved UiT - Norges arktiske universitet

Høring - Om ny studieplan i medisin ved Det medisinsk – odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Høring - Forslag om forskriftsendring innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Last ned vedlegget på høyre side.

Legeforeningens høringsuttalelse om kunnskap i helsetjenesten

Legeforeningens høringsuttalelse om utdanning og rekruttering

Høring: Føring av fravær på vitnemålet og krav til førstegangsvitnemålet

Høring – utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høring - Rapport om evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet

Høring. Ny lov om universiteter og høyskoler

Strategiplan for styrking av spesialiteten

Organisering og rekruttering 
utarbeidet av Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening for
Den norske lægeforening
Postboks 1152, sentrum,
0107 OSLO

Utkast til forskrift om autorisasjon av yrkesutøvere i nye regulerte helsepersonellgrupper. (Forskrift til helsepersonelloven - høringsnotat 2). Høringsuttalelse.

Sosial- og helsedepartementet
Postboks 8011 Dep.
0030 Oslo Oslo, 02. oktober 2000

Forskrift om lisens til helsepersonell. (Forskrift til helsepersonelloven - høringsnotat 4). Høringsuttalelse.

Sosial- og helsedepartementet
Postboks 8011 Dep.
0030 Oslo Oslo, 02. oktober 2000

Forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell

Sosial- og helsedepartementet
Postboks 8011 Dep.
0030 Oslo Oslo, 02. oktober 2000

Fra legekunst til medisinsk teknologi. Hva gjør de helsepolitiske reformene med lege-pasientforholdet?

Notat til Verdikommisjonen fra Den norske lægeforening

Høring - utkast til revidert forskrift og rundskriv om turnustjenesten for medisinske kandidater (leger)

15 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Medisinstudiet