Søkeresultat: Prioritering

search

Periode

  • År: Måned:

17 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - På ramme alvor - Alvorlighet og prioriteringer

Høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten

Høring - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Høring – Forslag til forskrift om kjernejournal

Høring - Plan for strategisk utvikling 2009-2020

Høring - retningslinjer for hjemmefødsel

Høring - Endring av prioriteringsforskriften - Helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig i landet

Prioriteringsveileder - habiliteringstjenesten

Høring - utkast til 14 nasjonale veiledere for prioritering

Høring – Praksisveileder for poliklinikker innen psykisk helsevern for barn og unge

Høringssvar - Behovet for offentlig initierte kliniske studier for å understøtte prioriteringsbeslutninger

Høring - Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling

RiT 2000 "Dragvoll-utredningen" - høringsuttalelse

Forskrifter om prioritering av helsetjenester og rett til helsehjelp, ventelisteregistrering og reiseutgifter ved fritt sykehusvalg

NOU 2000:2 Behandlingsreiser til utlandet - et offentlig ansvar? Høring.

Endringer i referanseprissystemet for legemidler - høringsuttalelse

Fra legekunst til medisinsk teknologi. Hva gjør de helsepolitiske reformene med lege-pasientforholdet?

Notat til Verdikommisjonen fra Den norske lægeforening

17 sider. Side 1 av 1