Søkeresultat: Samhandling

search

Periode

  • År: Måned:

97 sider. Side 1 av 5

Rekkefølge:

Høring: Veileder for kommunale frisklivssentraler

Høring – Forslag til forskrift om kjernejournal

Høring - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høring- regulering av epikriseutsending og utlevering av taushetsbelagte opplysninger

Høring - Av nytt kodeverk for laboratorietjenestene

Høring – Forslag til endringer i Helseforetaksloven, Legeforeningens innspill

Høring - Plan for strategisk utvikling 2009-2020

IInnspill til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Innspill til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Legeforeningen om samhandlingsreformen

Høring - Om avtalestruktur og minimumskriterier for tilknytning til Norsk helsenett SF

Høring - Nasjonal kjernejournal

Høring - Utkast til forskrift om kommunal beredskapsplikt

Høring - Organisering av IT-standardisering i helsesektoren

Høring - Organisering av IT-standardisering i helsesektoren

Høring – Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Høring – Ny lov om folkehelse

Legeforeningens høringsuttalelse om kvalitet og læringskultur

Legeforeningens høringsuttalelse om pasientsikkerhet

Legeforeningens høringsuttalelse om kunnskap i helsetjenesten

Legeforeningens høringsuttalelse om helseregistre og biobanker

97 sider. Side 1 av 5