Søkeresultat: Anestesiologi

search

Periode

  • År: Måned:

16 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - Ambulanseflytjenesten i Norge fra 2019 til 2030 – fremtidig struktur og kapasitet

Høring - Mulighetsstudien

Høring - revidering av forskrift 200112 nr. 85 om faste grenser for påvirkning av andre stoffer enn alkohol m.m.

Høring - Endring av reseptgruppe for pregabalin

Høring - Nasjonal veileder IS-2077 - Bruk av opioider - ved behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter

Høring - vedrørende forslag til enkelte endringer i forskrift av 3. april 2008 om legemiddelhåndtering

Høring - Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Høring - Kapasitet og basestruktur - framtidig luftambulanse

Høring - Innspill til forskningsområde - Stort program - Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Høring - Revidert utgave av Veileder IS-1691 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Høring - Utkast til rundskriv om CFS/ME

Nasjonale handlingsprogrammer for maligne mymfomer

Høring - Synspunkter på videreutdanning for ambulansepersonell

Høring – ny rapport ”Traumesystem i Norge / forslag til organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter”

Høring - ambulanseflytjenesten i Norge

Høring - Forslag om å oppheve forskrift om narkosegasser

16 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Anestesiologi