Søkeresultat: Barnesykdommer

search

Periode

  • År: Måned:

49 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Høring - Nasjonal faglig retningsline for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn (0-3 år)

Høring - om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - innføring av vaksine mot rotavirus

Høring – Forslag til samfunnsoppdrag for kunnskaps- og kompetansesentre på helse-, omsorgs- og velferdsområdet

Høring - forslag til endringer i MSIS-forskriften for å overvåke effekt av HPV-vaksinen

Høring - AD/HD – nasjonal faglig retningslinje

Høring - Utkast til veileder for behandling av barn med narkolepsi

Høring - Revidert utgave av Veileder IS-1691 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Høring – Nasjonal retningslinje for barselomsorgen – nytt liv og trygg barseltid for familien

Høring - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke

Høring – Endringer i faget kroppsøving

Høring - NOU 2011:10 I velferdsstatens venterom, om mottakstilbudet for asylsøkere

Høring - Forslag om innføring av etterforskningsplikt ved plutselig og uventet barnedød

Høring - Forslag om innføring av etterforskningsplikt ved plutselig og uventet barnedød

Høring - Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge

Høring om forslag til refusjon for apotekfremstilte og uregistrerte legemidler til barn

Høring – utkast til nasjonale retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Høring – utkast til nasjonale retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Høring - Faglige retningslinjer for primærhelsetjenesten - forebygging, utredning og behandling av overvekt

Høring - Utvikling av elektronisk helsekort for gravide

Høring - obstruktivt søvnapnoesyndrom

Høring - forslag til endring i forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

49 sider. Side 1 av 3