Søkeresultat: Fysikalsk medisin og rehabilitering

search

Periode

  • År: Måned:

14 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring: Veileder for kommunale frisklivssentraler

Høring – Endringer i faget kroppsøving

Legeforeningens høringsuttalelse om rehabilitering og habilitering

Prioriteringsveileder - habiliteringstjenesten

Høring - Nytt prosedyrekodeverk for spesialisthelsetjenesten; habilitering, rehabilitering, tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelbruk og psykisk helsevern

Høring - oppfølging av forsøksordningen for kiropraktorer og fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi - forslag til regulering av en landsomfattende og permanent ordning - fravikelse fra Utredningsinstruksens pkt. 5.2

Veiledning for legemiddelassistert rehabilitering i apotek – høringsuttalelse

Høringsutkast til plan for videreutdanning i rehabilitering

Høringsuttalelse. Samlet plan for forvaltning av kompetansesenter med ansvar for sjeldne funksjonshemninger

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Forskrift om individuelle planer - høring

Sosial- og helsedepartementet
Postboks 8011 Dep.
0030 Oslo Oslo, 24. oktober 2000

Begrenset høring om rapport fra arbeidsgruppe om ICIDH-2

Sosial- og helsedepartementet
Postboks 8011 Dep.
0030 Oslo Oslo, 27. oktober 2000

Forslag til forskrift om forsøksordning hvor henvisningskravet fra lege til kiropraktor faller bort m.v.

Rapport om mulighetene for å likestille visse muskel-/skjelettlidelser med yrkesskade

14 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Fysikalsk medisin og rehabilitering