Søkeresultat: Fysikalsk medisin og rehabilitering

search

Periode

  • År: Måned:

14 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring: Veileder for kommunale frisklivssentraler

Høring – Endringer i faget kroppsøving

Legeforeningens høringsuttalelse om rehabilitering og habilitering

Prioriteringsveileder - habiliteringstjenesten

Høring - Nytt prosedyrekodeverk for spesialisthelsetjenesten; habilitering, rehabilitering, tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelbruk og psykisk helsevern

Høring - oppfølging av forsøksordningen for kiropraktorer og fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi - forslag til regulering av en landsomfattende og permanent ordning - fravikelse fra Utredningsinstruksens pkt. 5.2

Veiledning for legemiddelassistert rehabilitering i apotek – høringsuttalelse

Høringsutkast til plan for videreutdanning i rehabilitering

Høringsuttalelse. Samlet plan for forvaltning av kompetansesenter med ansvar for sjeldne funksjonshemninger

Forskrift om individuelle planer - høring

Sosial- og helsedepartementet
Postboks 8011 Dep.
0030 Oslo Oslo, 24. oktober 2000

Begrenset høring om rapport fra arbeidsgruppe om ICIDH-2

Sosial- og helsedepartementet
Postboks 8011 Dep.
0030 Oslo Oslo, 27. oktober 2000

Forslag til forskrift om forsøksordning hvor henvisningskravet fra lege til kiropraktor faller bort m.v.

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Rapport om mulighetene for å likestille visse muskel-/skjelettlidelser med yrkesskade

14 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Fysikalsk medisin og rehabilitering