Søkeresultat: Klinisk farmakologi

search

Periode

  • År: Måned:

56 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Høring - Mandat for faglige referansegrupper og fagråd for de seks labratoriefagene som omfattes av Norsk labratoriekodeverk

Høring - revidering av forskrift 200112 nr. 85 om faste grenser for påvirkning av andre stoffer enn alkohol m.m.

Høring - Endring av reseptgruppe for pregabalin

Høring - om forslag til veileder for laboratorietilbud i sykehjem

Høring - utkast til prosedyrer for rusmiddeltesting

Høring - Nasjonal veileder IS-2077 - Bruk av opioider - ved behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter

Høring - Utkast til veileder for behandling av barn med narkolepsi

Høring - Beslagleggelse og destruksjon av ulovlig privatimporterte legemidler samt forslag til endringer i reglene for privatimport av legemidler

Høring - Forslag om endringer i utvalget av legemidler som omsettes under ordningen med salg av legemidler utenom apotek (LUA)

Høring - Utkast til revidert veileder om antibiotika i allmennpraksis

Høring - Refusjon av legemidlene Avandia (Rosiglitazon), Avandamet (Rosiglitazon og Metformin), Actos (Pioglitazon) og Cometact (Piaglitazon og Metformn)

Høring - Utkast til ny forskrift om program mot ruspåvirket kjøring

Høring - Refusjon av legemidlene Aerius (Desloratadin), Kestine (Ebastine) og Telfast (Fexofenadine)

Høring - Ny forskrift om klinisk utprøvning av legemidler til mennesker

Høring - Ny handlingsplan mot antibiotikaresistens og smitte i helseinstitusjoner

Høring - innføring av ordning med foretrukket legemiddel for behandling med selektive 5HT-reseptoragonister (triptaner) mot migrene

Høring - Utkast til ny forskrift om legemiddelhåndtering i virksomheter som yter helsehjelp

Høring - Forlengelse av sprøyteromlovens virketid

Høring - Definisjon av faget klinisk farmasi

Høring - Rapport om forsendelse av legemidler fra EØS-området til privatpersoner i Norge

56 sider. Side 1 av 3

search

Spesialiteter

Fjern Klinisk farmakologi