Søkeresultat: Lungesykdommer

search

Periode

  • År: Måned:

15 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring om implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF) og forslag til endringer i tobakksskadeloven (e-sigaretter)

Høring - forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge

Høring - Revidert utgave av Veileder IS-1691 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Høring - Utkast til retningslinjer for diagnostisering og oppfølging av personer med kols

Høring - Veileder og nasjonale faglige retningslinjer for langtids mekanisk ventilasjon

Høring - forslag om et forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer på utsalgssteder samt enkelte andre endringer i tobakksskadeloven og reklameforskriften.

Høring - Nasjonal strategi for KOLS

Høring - Innføring av ordning med foretrukket legemiddel for antihistaminer

Høring - Statlig tilsyn ved salg av tobakksvarer

Høring om Nasjonalt strategi for tobakksforebygging 2006-2010

Høring - Nasjonale retningslinjer og metoder for hjemmerespirator-behandling

Høringsuttalelse – overholdelse av aldersgrensen 18 år ved salg av tobakksvarer

Høring: Forslag til ny forskrift om innhold i og merking av tobakksvarer

Høring: Forslag til endringer i tobakksskadeloven

Kommentar til forslag til nasjonal strategiplan for det tobakksskadeforebyggende arbeidet 1999-2003

15 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Lungesykdommer