Kontakt samfunnspolitisk avdeling

Avdelingen har som formål å ivareta legeforeningens helsesaker, bidra til god politikkutvikling og effektivt kommunikasjonsarbeid eksternt og internt.

Fryjordet, Jorunn - Avdelingsdirektør
E-post: jorunn.fryjordet@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 75
Mobil 900 45 042

 
Hoel, Gorm - Seksjonssjef
Helsepolitiske saker til sentralstyret, Legeforeningens statusrapporter, policy- og strategidokumenter, samfunnskontakt og lobbying, innlegg, foredrag, kronikker m.v. til presse/Tidsskriftet, høringsuttalelser.

E-post: gorm.hoel@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 84
Mobil 959 49 365

 
Mjelva, Sara Underland - Helsepolitisk rådgiver
Helsepolitiske saker til sentralstyret, policy- og strategidokumenter, media og samfunnskontakt, innlegg, foredrag, kronikker m.v. til presse/Tidsskriftet, høringsuttalelser.

E-post: Sara.underland.mjelva@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 77
Mobil 975 36 992

 
Ringnes, Anne - Spesialrådgiver
Helsepolitiske saker til sentralstyret, Legeforeningens statusrapporter, policynotater, samfunnskontakt og lobbying, redigering av publikasjoner, innlegg, foredrag, kronikker m.m.

E-post: anne.ringnes@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 89
Mobil 997 90 374

 

Vollen, Anders - Helsepolitisk rådgiver  
Helsepolitiske saker til sentralstyret, policy- og strategidokumenter, media og samfunnskontakt, innlegg, foredrag, kronikker m.v. til presse/Tidsskriftet, høringsuttalelser.

E-post: anders.vollen@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 78
Mobil 901 40 226

 
Åmotsbakken, Mattis Dahl - Helsepolitisk rådgiver
Helsepolitiske saker til sentralstyret, policy- og strategidokumenter, media og samfunnskontakt, innlegg, foredrag, kronikker m.v. til presse/Tidsskriftet, høringsuttalelser.

E-post: mattis.dahl.amotsbakken@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 79
Mobil 993 35 434 

 
  Braaten, Knut E. - Kommunikasjonssjef
Ansvarlig pressekontakt, strategisk planlegging, rådgivning, nyhetsredaktør Legeforeningen.no, pressemeldinger, innlegg, foredrag, kronikker og Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet).

E-post: knut.braaten@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 72
Mobil 980 47 951

 
Johannessen, Lise Berit - Kommunikasjonsrådgiver
Pressekontakt, rådgivning, nettsaker, pressemeldinger, foredrag, fagmedisinske foreninger, Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet).

E-post: lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 73
Mobil 951 43 770

 

Kalveland, Julie - Kommunikasjonsrådgiver (Vikar)
Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet), pressekontakt, rådgivning, nettsaker, pressemeldinger, innlegg, foredrag, kronikker,

E-post: julie.kalveland@legeforeningen.no 
Tlf. 23 10 91 76
Mobil 926 26 568

 
 

Vatnøy, Arne - Kommunikasjonsrådgiver
Rådgiver for Allmennlegeforeningen, Yngre legers forening og Overlegeforeningen. Videoprodusent, Aktuelt i foreningen, pressemeldinger, pressekontakt, foredrag.

Epost: arne.vatnoy@legeforeningen.no 
Tlf: 93 44 35 52
Mobil 934 43 552

   
Wærnes, Daniel - Kommunikasjonsrådgiver 
Pressekontakt, rådgivning, nettsaker, pressemeldinger, innlegg, foredrag, kronikker, Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet).


E-post:daniel.waernes@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 76
Mobil 906 08 134

 
Andersen, Ellen Juul - Spesialrådgiver kommunikasjon
Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet), lokalforeningene, rådgivning.

E-post: ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 71
Mobil 900 98 507

 
Kongsvik, Lisbet T. - Kommunikasjonsrådgiver
Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet), grafisk design, nettsaker, rådgivning.

E-post: lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 74
Mobil 922 44 980