Presidentens leder

search

Periode

  • År: Måned:

140 sider. Side 1 av 7

Rekkefølge:

Tidsskriftet – årets tidsskrift

Vi leger trenger faglig vedlikehold og oppdatering. Tidsskriftet skal stimulere til forskning og fagutvikling, men også være et sted for debatt om etikk, profesjon og helsepolitikk.

Vårens forhandlinger

Legeforeningen har flere krevende forhandlingsløp i vår, og vi stiller godt forberedt. Det er med stort alvor vi går inn i forhandlingene.

En mer ambisiøs folkehelsepolitikk!

Vi har fått til mye, men det er fortsatt viktig å sette inn flere tiltak for å bedre folkehelsen.

Fastlegen på overtid

Pasientene skal møte en fastlegetjeneste som er forutsigbar og av god kvalitet. Fastlegeordningen trenger betydelige og konkrete tiltak allerede i vår for å snu trenden.

En legevakt for alle, men ikke for alt

Legevakten har en viktig rolle som en trygghetsskapende institusjon. Men i framtida vil den kun være forbeholdt noen av oss, hvis ikke departementet og kommunene endrer kurs.

En seier for norsk arbeidsliv!

Et minneverdig øyeblikk; alvorlige ansikter rundt bordet ved midnatt. Vi ser på hverandre og forstår at vi har nådd målet: Vi er enige om avtalen med Spekter. En lang ferd er til ende. Vi stod opp for kollektivt vern. Vi lyktes til slutt.

#utentaushetsplikt

#Metoo-kampanjen har denne høsten vist oss at troll sprekker i lyset. Jeg vil være med og slå på lyset i alle kriker og kroker hvor seksuell trakassering har fått lov til å eksistere.

Din mening er viktig

Høsten 2017 gjennomførte Legeforeningen en medlemsundersøkelse blant alle foreningens medlemmer. Over 11 400 ga sin tilbakemelding på hva de synes om arbeidet som gjøres i foreningen og hva som bør prioriteres sterkere fremover.

Nytt år – bedre sikkerhetsnett

En ny start?

Dommen i Arbeidsretten var en historisk og svært viktig seier for alle våre medlemmer, for Legeforeningen og for Akademikerne. Nå er det mulighet for endelig å se framover.

Regionreformen – og en ny sykehusorganisering?

Legeforeningen ønsker et styringssystem med flere selvstendige sykehus underlagt regional styring.

Vi trenger moderne legekontor og sykehus, og vi trenger det nå!

Staten må ta tydelig ansvar og sikre fremdriften. Legekontorene kan ikke hver for seg ta et slikt ansvar.

Et varsel om en fastlegekrise

Det personlige listeansvaret er fastlegeordningens fremste suksessfaktor. Vi må unngå at dette også blir dens bane.

Forskning for framtida

Helse bør være ett av seks langsiktige prioriteringer i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Du, av alle …

Vi kan alle kjenne på frykten over feilaktig å anklage en medarbeider for å ha et rusproblem, men å unnlate å ta opp problemene er langt verre.

Fra plunder og heft til heldigital flyt?

Det må være politisk vilje til å investere i skikkelig infrastruktur. Da kan vi både bli ledende på e-helse og levere pasientens helsetjeneste.

Medisinstudenter – velkommen til Legeforeningen

Høsten varsler sin ankomst med stadig mørkere kvelder, fuktighet i gresset og angen av kornhøst i lufta. Byene fylles av forventningsfulle studenter som skal trommes sammen og skape sitt nye studentliv. Velkommen til studiestart!

Alle trenger litt støtte iblant

Legeforeningen har et stort ansvar for å romme hele legefellesskapet.

Åpent og rettferdig i kommunene

Klar til dyst i Ålesund

Legeforeningen skal tale med sterk stemme i de viktige sakene. Jeg ønsker sterke organisasjonsledd og tillitsvalgte, som tar ansvar for utviklingen av helsetjenesten.

140 sider. Side 1 av 7

Oversikt over sentralstyret 1.9 2017 – 31.8. 2019.