Presidentens leder

search

Periode

  • År: Måned:

123 sider. Side 1 av 7

Rekkefølge:

Alle trenger litt støtte iblant

Legeforeningen har et stort ansvar for å romme hele legefellesskapet.

Åpent og rettferdig i kommunene

Klar til dyst i Ålesund

Legeforeningen skal tale med sterk stemme i de viktige sakene. Jeg ønsker sterke organisasjonsledd og tillitsvalgte, som tar ansvar for utviklingen av helsetjenesten.

I solidaritet med dr. Küni

I Tyrkia er legers nøytralitet truet. Det angår også oss.

Skal vi jobbe smartere, må det investeres!

Helsesektoren forskjellsbehandles når politikerne bevilger penger over statsbudsjettet, viser ny rapport.

Det går ikke over

Grensen for å beskytte de arbeidstakerne vi representerer, er eliminert av Spekter.

Om variasjon og kloke valg

Egen kompetanse, tidligere erfaringer, rammevilkårene eller geografi påvirker legens anbefalinger. Men tilrettelegger vi godt nok for at vi kan ta de gode valgene sammen med pasientene?

Sats på medisinsk forskning!

Helseforskning som hovedsatsningsområde vil kunne bidra til både god helse og innovasjon – begge deler en forutsetning for økonomisk utvikling.

En stolt fastlege

Fastlegeordningen er en suksess og en inspirasjon for landene rundt oss.

Valg og forventninger

I valgkampen må vi utfordre politikerne på om de fortsatt vil ha en sterk offentlig finansiert helsetjeneste.

Er Dr. Stockmann historie?

Norsk helsetjeneste trenger engasjerte leger som tar ansvar og sier fra. Vi er sterkest når vi står sammen i et faglig fellesskap. Det har kjennetegnet Legeforeningen siden 1886.

En romjulsdrøm

For de fleste av oss er bildene om jul fylt av stjernedryss og glede. Men for noen har ritualene blitt skjeve og skremmende. Kontrastene i livene våre blir tydeligere i jula.

Sykehusene er overstyrt og underledet

Sykehusene er kunnskapsorganisasjoner hvor tillit og medbestemmelse er en forutsetning for å levere gode helsetjenester. Vi må skape organisasjoner som lytter til fagfolkene.

Uro over ny spesialistutdanning

Det er helt avgjørende for kvaliteten på spesialistutdanningen at det innføres klare forpliktelser til virksomhetene i forskriften om utdanningen.

Vi står sammen

Sykehusstreiken ble avsluttet uten enighet, men den har bidratt til å styrke fellesskapet blant arbeidstakerne. Vi gir oss aldri.

Helsefarlig taushet

Å kunne varsle om kritikkverdige forhold er helt avgjørende når man jobber med pasientbehandling, liv og død.

Sykehjemsjournalene setter sikkerheten på spill

De aller sykeste i kommunen trenger trygge helsetjenester, og en vilje til innsats og investering. Det bør bekymre flere enn meg at sykehjemmene slett ikke er rustet til å gjøre legearbeidet for de aller sykeste pasientene i kommunen sikkert og godt.

Sykehusstreiken

Natt til 7. September var det klart at Spekter og Akademikerne ikke ble enige hos Riksmeklingsmannen. Sykehusstreiken var et faktum.

Akademikerne – vår hovedorganisasjon

En sterk hovedorganisasjon er avgjørende for å nå frem i tarifforhandlinger og arbeidslivspolitiske spørsmål.

Kjære studenter – velkommen!

Vi ønsker nye og gamle studenter velkommen som medlemmer. Gjennom fellesskapet i Legeforeningen kan vi ta de faglige og etiske diskusjonene, samtidig som vi sørger for gode rammevilkår for yrkesutøvelsen.

123 sider. Side 1 av 7

Oversikt over sentralstyret 1.9. 2015 - 31.8. 2017.