Presidentens leder

search

Periode

  • År: Måned:

130 sider. Side 1 av 7

Rekkefølge:

Regionreformen – og en ny sykehusorganisering?

Legeforeningen ønsker et styringssystem med flere selvstendige sykehus underlagt regional styring.

Vi trenger moderne legekontor og sykehus, og vi trenger det nå!

Staten må ta tydelig ansvar og sikre fremdriften. Legekontorene kan ikke hver for seg ta et slikt ansvar.

Et varsel om en fastlegekrise

Det personlige listeansvaret er fastlegeordningens fremste suksessfaktor. Vi må unngå at dette også blir dens bane.

Forskning for framtida

Helse bør være ett av seks langsiktige prioriteringer i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Du, av alle …

Vi kan alle kjenne på frykten over feilaktig å anklage en medarbeider for å ha et rusproblem, men å unnlate å ta opp problemene er langt verre.

Fra plunder og heft til heldigital flyt?

Det må være politisk vilje til å investere i skikkelig infrastruktur. Da kan vi både bli ledende på e-helse og levere pasientens helsetjeneste.

Medisinstudenter – velkommen til Legeforeningen

Høsten varsler sin ankomst med stadig mørkere kvelder, fuktighet i gresset og angen av kornhøst i lufta. Byene fylles av forventningsfulle studenter som skal trommes sammen og skape sitt nye studentliv. Velkommen til studiestart!

Alle trenger litt støtte iblant

Legeforeningen har et stort ansvar for å romme hele legefellesskapet.

Åpent og rettferdig i kommunene

Klar til dyst i Ålesund

Legeforeningen skal tale med sterk stemme i de viktige sakene. Jeg ønsker sterke organisasjonsledd og tillitsvalgte, som tar ansvar for utviklingen av helsetjenesten.

I solidaritet med dr. Küni

I Tyrkia er legers nøytralitet truet. Det angår også oss.

Skal vi jobbe smartere, må det investeres!

Helsesektoren forskjellsbehandles når politikerne bevilger penger over statsbudsjettet, viser ny rapport.

Det går ikke over

Grensen for å beskytte de arbeidstakerne vi representerer, er eliminert av Spekter.

Om variasjon og kloke valg

Egen kompetanse, tidligere erfaringer, rammevilkårene eller geografi påvirker legens anbefalinger. Men tilrettelegger vi godt nok for at vi kan ta de gode valgene sammen med pasientene?

Sats på medisinsk forskning!

Helseforskning som hovedsatsningsområde vil kunne bidra til både god helse og innovasjon – begge deler en forutsetning for økonomisk utvikling.

En stolt fastlege

Fastlegeordningen er en suksess og en inspirasjon for landene rundt oss.

Valg og forventninger

I valgkampen må vi utfordre politikerne på om de fortsatt vil ha en sterk offentlig finansiert helsetjeneste.

Er Dr. Stockmann historie?

Norsk helsetjeneste trenger engasjerte leger som tar ansvar og sier fra. Vi er sterkest når vi står sammen i et faglig fellesskap. Det har kjennetegnet Legeforeningen siden 1886.

En romjulsdrøm

For de fleste av oss er bildene om jul fylt av stjernedryss og glede. Men for noen har ritualene blitt skjeve og skremmende. Kontrastene i livene våre blir tydeligere i jula.

Sykehusene er overstyrt og underledet

Sykehusene er kunnskapsorganisasjoner hvor tillit og medbestemmelse er en forutsetning for å levere gode helsetjenester. Vi må skape organisasjoner som lytter til fagfolkene.

130 sider. Side 1 av 7

Oversikt over sentralstyret 1.9 2017 – 31.8. 2019.