– En lege er et levende eksempel på hvor god helsen kan bli for den som vet alt om riktig livsstil og sunne levevaner, skriver LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets utgave nr. 4/2017.

 – Ulikhet i helse kan bety ulike muligheter, derfor innebærer sosial rettferdighet å sørge for at unngåelige helseulikheter reduseres, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal, som sammen med Kristine Bærøe har publisert en artikkel i siste utgave av det nordiske tidsskriftet Retfærd (2016, nr 2: 6-18).

 – Tiden brukt på direkte pasientarbeid har innvirkning på behandlingskvaliteten, skriver LEFOs seniorforsker Judith Rosta i Tidsskriftets utgave nr. 3/2017.

 – Særlig når ens eget nettverk ikke strekker til, eller kan brukes i den aktuelle situasjonen, kan hjelp fra en støttekollega være avgjørende, skriver LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø i Tidsskriftets utgave nr. 1/2017.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Vi har siden 1993 forsket på:

  • Legers helse, livskvalitet og arbeid
  • Samfunnsmessige og organisatoriske betingelser for god profesjonsutøvelse
  • Holdninger, etikk og prioritering
  • Legerollen i endring

Publications from LEFO 1992 - 2016
How to find your way

You will find all publications from LEFO - Institute for Studies of the Medical Profession in "Publikasjoner fra LEFO" in the top menu. Publications are usually presented with Norwegian and English abstracts, with links to full text versions where available. 

Don't make your search in the box "Søk i Legeforeningen" in the upper right corner here at the frontpage, as this will give you all kinds of results to the website of The Norwegian Medical Association. 

Contact LEFO.