– Doctors with higher scores on the personality trait neuroticism were more likely to perceive bullying, as were female doctors, doctors with poor job satisfaction and poor self-rated health, is shown in a study from LEFO's senior researchers Judith Rosta and Olaf Gjerløw Aasland (BMJ Open 2018;8:e018161).

In a study recently published in Journal of Medical Ethics the authors – Berit Bringedal, Karin Isaksson Rø, Morten Magelssen, Reidun Førde and Olaf Gjerløw Aasland – showes that viewing dilemmas as role conflicts can be a fruitful approach to the discussions about ethical dilemmas in professional practice.

 – Etiske dilemmaer er uunngåelige i medisinsk praksis, og hverdagsdilemmaer kan være vel så viktige som de mer sjeldne, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i Tidsskriftets utgave nr. 2/2018.  

Kirurger ved et amerikansk universitetssykehus kjenner seg godt igjen i de foreløpige resultatene til IDOQ-studien, på tross av store forskjeller i ukentlig arbeidstid fra kollegene deres i Norge.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Vi har siden 1992 forsket på:

  • Legers helse, livskvalitet og arbeid
  • Samfunnsmessige og organisatoriske betingelser for god profesjonsutøvelse
  • Holdninger, etikk og prioritering
  • Legerollen i endring

Publications from LEFO 1992 - 2018
How to find your way

You will find all publications from LEFO - Institute for Studies of the Medical Profession in "Publikasjoner fra LEFO" in the top menu. Publications are usually presented with Norwegian and English abstracts, with links to full text versions where available. 

Don't make your search in the box "Søk" in the upper right corner here, as this will give you all kinds of results to the website of The Norwegian Medical Association. 

Contact LEFO.