LEFO – Legeforskningsinstituttet

Tuva Kolstad Hertzberg forsvarte tidligere denne måneden sin avhandling En jobb å leve med? - En kvalitativ og kvantitativ studie blant norske leger om hvordan ønsket om å være en god lege utfordrer balansen mellom jobb og hjem.

– Forekomsten av opplevd mobbing fra kolleger eller overordnede har holdt seg stabil på et relativt høyt nivå i perioden 1993-2014/15, skriver LEFOs seniorforsker Judith Rosta i Tidsskriftets utgave nr. 11/2018.

– Medical students should spend more time learning biopsychosocial medicine, and to integrate the clinical knowledge of their peers with their own, writes Erik Børve Rasmussen and Karin Isaksson Rø in a research article, recently published in BMC Family Practice.

– Blant fagfolk i psykisk helsevern avdekker en spørreundersøkelse med tenkte kasuistikker at psykiatere mye oftere ville ha brukt tvang enn psykologer, kommenterer LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland og medforfattere i Tidsskriftets utgave nr. 9/2018.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

eaph logo

We are delighted to announce that the next conference "The Doctor, The Patient and The Workplace" will be taking place on 20-21 May 2019, in Oslo.

Publications from LEFO 1992 - 2018
How to find your way

You will find all publications from LEFO - Institute for Studies of the Medical Profession in "Publikasjoner fra LEFO" in the top menu. Publications are usually presented with Norwegian and English abstracts, with links to full text versions where available. 

Don't make your search in the box "Søk" in the upper right corner here, as this will give you all kinds of results to the website of The Norwegian Medical Association. 

Contact LEFO.