Sammenhenger mellom legers jobbtilfredshet og kvalitet i pasientbehandlingen er sentrale områder i et flerårig forsknings- og utviklingsprosjekt i regi av LEFO.

Bringedal B, Bærøe K. Commentary to 'Social Health Disparities in Clinical Care: A New Approach to Medical Fairness' by Puschel, Furlan and Dekkers , Public Health Ethics 2016; doi: 10.1093/phe/phw042. Epub ahead of print.

– Patientcentrerad rond gav läkare ökad professionell nöjdhet, men också nya utmaningar, skriver LEFOs gjesteforsker Fredrik Bååthe i Tidsskriftets utgave nr. 22/2016.

– Når jeg nå har blitt bedt om å skrive i jubileumsboken, ble det fristende å se om vi på 23 år har blitt flinkere til å skille mellom juss og medisin, skriver LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i et nylig publisert essay (I: Førde R, Kjelland M, Strindbeck U (red). Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt – Festskrift til Aslak Syse 70 år. Oslo: Gyldendal Rettsdata, 2016: 585-99).  

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Photo: Colourbox.com
Welcome to LEFO’s 4th Nordic Research Conference in Oslo 23-24 January 2017: "Interdisciplinary focus on the medical profession – control, job satisfaction and organization in the health sector"

Publications from LEFO 1992 - 2016
How to find your way

You will find all publications from LEFO - Institute for Studies of the Medical Profession in "Publikasjoner fra LEFO" in the top menu. Publications are usually presented with Norwegian and English abstracts, with links to full text versions where available. 

Don't make your search in the box "Søk i Legeforeningen" in the upper right corner here at the frontpage, as this will give you all kinds of results to the website of The Norwegian Medical Association. 

Contact LEFO.