– Medical students should spend more time learning biopsychosocial medicine, and to integrate the clinical knowledge of their peers with their own, writes Erik Børve Rasmussen and Karin Isaksson Rø in a research article, recently published in BMC Family Practice.

- Kunnskap om de ulike faktorene som påvirker de vanskelige beslutningene i helsetjenesten, er avgjørende for at vi skal kunne utvikle et helsevesen som yter gode og likeverdige tjenester til alle, skriver redaktørene av en ny antologi (Aasen HS, Bringedal B, Bærøe K, Magnussen A-M. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018).

–  Kan en lege sammenlignes med en vindsurfer? En som har valgt å oppsøke bølgene og finner tilfredshet i å mestre også i hardt vær – faglig, emosjonelt og praktisk? spør LEFOs instituttleder Karin Isaksson Rø i Utposten nr. 2/2018.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet