Adverse events are being met more openly in 2012 than in 2000, and coping with imperfection and patient complaints is less devastating for new generations of doctors (Førde R, Aasland OG. Clinical Ethics 2017; 12: 31-6).

 – Oppsummert kunnskap er viktig, ikke minst i medisinen, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i Tidsskriftets utgave nr 5/2017.

Nilsson K, Bååthe F, Andersson AE, Wikström E, Sandoff M. BMC Health Serv Res. 2017 Feb 28;17(1):169. doi: 10.1186/s12913-017-2104-8.

 – En lege er et levende eksempel på hvor god helsen kan bli for den som vet alt om riktig livsstil og sunne levevaner, skriver LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets utgave nr. 4/2017.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Vi har siden 1993 forsket på:

  • Legers helse, livskvalitet og arbeid
  • Samfunnsmessige og organisatoriske betingelser for god profesjonsutøvelse
  • Holdninger, etikk og prioritering
  • Legerollen i endring

SAVE THE DATE - CALL FOR ABSTRACTS - Welcome to LEFO's interdisciplinary conference in Oslo, 22-23 January 2018: Interactions between Professions, Organization and the Quality of healthcare - IPOQ

Publications from LEFO 1992 - 2016
How to find your way

You will find all publications from LEFO - Institute for Studies of the Medical Profession in "Publikasjoner fra LEFO" in the top menu. Publications are usually presented with Norwegian and English abstracts, with links to full text versions where available. 

Don't make your search in the box "Søk i Legeforeningen" in the upper right corner here at the frontpage, as this will give you all kinds of results to the website of The Norwegian Medical Association. 

Contact LEFO.