Welcome to LEFO's interdisciplinary conference in Oslo, 22.1. - 23.1.2018: Interactions between Professions, Organization and the Quality of healthcare - IPOQ

In a study recently published in Journal of Medical Ethics the authors – Berit Bringedal, Karin Isaksson Rø, Morten Magelssen, Reidun Førde and Olaf Gjerløw Aasland – showes that viewing dilemmas as role conflicts can be a fruitful approach to the discussions about ethical dilemmas in professional practice.

Kirurger ved et amerikansk universitetssykehus kjenner seg godt igjen i de foreløpige resultatene til IDOQ-studien, på tross av store forskjeller i ukentlig arbeidstid fra kollegene deres i Norge.

- Studier beskriver at tid brukt til direkte pasientarbeid kan ha positiv effekt på behandlingskvaliteten og gi fornøye pasienter og leger. Men man kan spørre seg om det fins en allmenngyldig definisjon av hva leger mener med direkte pasientarbeid, skriver Judith Rosta og Karin Isaksson Rø i tidsskriftet Overlegen.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Vi har siden 1993 forsket på:

  • Legers helse, livskvalitet og arbeid
  • Samfunnsmessige og organisatoriske betingelser for god profesjonsutøvelse
  • Holdninger, etikk og prioritering
  • Legerollen i endring

Publications from LEFO 1992 - 2018
How to find your way

You will find all publications from LEFO - Institute for Studies of the Medical Profession in "Publikasjoner fra LEFO" in the top menu. Publications are usually presented with Norwegian and English abstracts, with links to full text versions where available. 

Don't make your search in the box "Søk" in the upper right corner here, as this will give you all kinds of results to the website of The Norwegian Medical Association. 

Contact LEFO.