Konferanser -
forskeraktivitet

På disse sidene vil du finne en samling presentasjoner og programposter fra konferanser vi selv har holdt de senere årene, men også informasjon om planlagte forskersamlinger.

SAVE THE DATE  - CALL FOR ABSTRACTS  
Welcome to LEFO's interdisciplinary conference in Oslo, 22.1. - 23.1.2018: Interactions between Professions, Organization and the Quality of healthcare - IPOQ

Illustrasjonsfoto: Colourbox

LEFO’s 3rd seminar with presentations of current research, 18-19 January 2016 in Oslo

Photo: Colourbox.com
Welcome to LEFO’s 4th Nordic Research Conference in Oslo 23-24 January 2017: "Interdisciplinary focus on the medical profession – control, job satisfaction and organization in the health sector"

Foto: Colourbox

Research seminar Monday January 26, 2015, 10:00 – 17:00

Symposium on doctors´ professional satisfaction, quality of care, and the governance of health care organizations – Oslo: June 2-3, 2014.

LEFO – Legeforskningsinstituttet inviterte i begynnelsen av mai 2015 til tre seminarer med David og Sheila Rothman fra Columbia University og the Institute on Medicine as a Profession, New York, USA.

Levekårsundersøkelsen 1992 - 1995Legeforeningens forskningsinstitutt (LEFO) 20 år -

Soria Moria Konferansesenter 27. mars 2012

 

 

Instituttets forskere er ofte invitert til å holde innlegg på konferanser og fagseminarer i inn- og utland. Her er samlet et utvalg presentasjoner fra foregående år, følg lenkene og du vil få mer informasjon om forskningsprosjektene og de enkelte arrangementene.