Nya avdelningsronden

– Patientcentrerad rond gav läkare ökad professionell nöjdhet, men också nya utmaningar, skriver LEFOs gjesteforsker Fredrik Bååthe i Tidsskriftets utgave nr. 22/2016.

Bååthes kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1919) er publisert i seksjonen "Legelivet" og kan leses i fulltekst her.

Man kan også se en film på YouTube som demonstrerer "nya ronden" ved Kungälv sjukhus i Sverige.