2017

search

Periode

  • År: Måned:

1 side. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Økt retttsliggjøring for likebehandling i helsetjenesten?

 – Ulikhet i helse kan bety ulike muligheter, derfor innebærer sosial rettferdighet å sørge for at unngåelige helseulikheter reduseres, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal, som sammen med Kristine Bærøe har publisert en artikkel i siste utgave av det nordiske tidsskriftet Retfærd (2016, nr 2: 6-18).

1 side. Side 1 av 1