2017

search

Periode

  • År: Måned:

3 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Is imperfection becoming easier to live with for doctors?

Adverse events are being met more openly in 2012 than in 2000, and coping with imperfection and patient complaints is less devastating for new generations of doctors (Førde R, Aasland OG. Clinical Ethics 2017; 12: 31-6).

Experiences from implementing value-based healthcare at a Swedish University Hospital - a longitudinal interview study

Nilsson K, Bååthe F, Andersson AE, Wikström E, Sandoff M. BMC Health Serv Res. 2017 Feb 28;17(1):169. doi: 10.1186/s12913-017-2104-8.

Økt retttsliggjøring for likebehandling i helsetjenesten?

 – Ulikhet i helse kan bety ulike muligheter, derfor innebærer sosial rettferdighet å sørge for at unngåelige helseulikheter reduseres, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal, som sammen med Kristine Bærøe har publisert en artikkel i siste utgave av det nordiske tidsskriftet Retfærd (2016, nr 2: 6-18).

3 sider. Side 1 av 1