2018

2018

search

Periode

  • År: Måned:

8 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Ny doktorgrad om livet som lege

Tuva Kolstad Hertzberg forsvarte tidligere denne måneden sin avhandling En jobb å leve med? - En kvalitativ og kvantitativ studie blant norske leger om hvordan ønsket om å være en god lege utfordrer balansen mellom jobb og hjem.

How general practitioners understand and handle medically unexplained symptoms: a focus group study

– Medical students should spend more time learning biopsychosocial medicine, and to integrate the clinical knowledge of their peers with their own, writes Erik Børve Rasmussen and Karin Isaksson Rø in a research article, recently published in BMC Family Practice.

How do medical doctors consider different steering instruments’ effects on quality and equity in health care? / Norske legers syn på styringsinstrumentenes betydning

Chapter in: Aasen HS, Bringedal B, Bærøe K, Magnussen A-M (ed). Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018.Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste

- Kunnskap om de ulike faktorene som påvirker de vanskelige beslutningene i helsetjenesten, er avgjørende for at vi skal kunne utvikle et helsevesen som yter gode og likeverdige tjenester til alle, skriver redaktørene av en ny antologi (Aasen HS, Bringedal B, Bærøe K, Magnussen A-M. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018).

Leger i hardt vær

–  Kan en lege sammenlignes med en vindsurfer? En som har valgt å oppsøke bølgene og finner tilfredshet i å mestre også i hardt vær – faglig, emosjonelt og praktisk? spør LEFOs instituttleder Karin Isaksson Rø i Utposten nr. 2/2018.

Physician characteristics influence the trends in resuscitation decisions at different ages

– Specialty and personal characteristics still have an impact on how we consider important ethical issues, showes a study by Thor Willy Ruud Hansen, Olaf Gjerløw Aasland, Annie Janvier and Reidun Førde, recently published in Acta Pædiatrica.

Attitudes and opinions on coercion among professionals

In this article the authors – Olaf Gjerløw Aasland, Tonje Lossius, Reidun Førde and Reidar Pedersen – analyses authoritarian and dialogical approaches in attitudes and opinions on coercion among professionals in mental health and addiction care in Norway.

Perceived bullying among Norwegian doctors

– Doctors with higher scores on the personality trait neuroticism were more likely to perceive bullying, as were female doctors, doctors with poor job satisfaction and poor self-rated health, is shown in a study from LEFO's senior researchers Judith Rosta and Olaf Gjerløw Aasland (BMJ Open 2018;8:e018161).

8 sider. Side 1 av 1