Nyheter fra foreningsleddene

search

Periode

  • År: Måned:

4229 sider. Side 1 av 212

Rekkefølge:

Per Wetteland til minne

Patologen Per Wetteland ble 93 år gammel. Han minnes som en kollega med åpen dør, med nysjerrighet for vanskelige kasus og nøyaktighet. Kolleger fra Rikshospitalet har forfattet minneord.

Nettundervisning 23.11.2017 Publiseres tidlig torsdag morgen

Tema: Ny faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt B

NAS 2018

 

Reykjavík, Island den 6-8 juni 2018.

Den store publikumsdagen!

15.november stilte patologer på stand, fra Tromsø i nord; Bergen i vest til Stavanger i sør. Patologene i Trondheim (se bildet) fremførte egenproduserte filmer på storskjerm i tillegg til å vise fram parafinblokker, forskning og DNPs logo på T-skjorter. Også Lillehammer var med.

Gjør kloke valg - Legeforeningen ønsker innspill

Legeforeningen har siden desember 2016 arbeidet med en norsk versjon av Choosing Wisely Campaign, et bredt internasjonalt initiativ mot overdiagnostikk og overbehandling. Siden NFA i lengre tid har engasjert seg i overdiagnostikk og behandling, og i 2016 publiserte sitt policydokument, var det naturlig å være blant de første fagmedisinske foreningene til å involvere seg i kampanjen. Vi vil nå gjerne ha innspill i dette arbeidet. 

Seminar for ledere av utdanningsutvalg

8. - 9. november 2017 arrangerte spesialitetskomiteen i psykiatri seminar for ledere av utdanningsutvalgene og grunnkurslederne på Soria Moria. Her finnes presentasjoner fra seminaret.

Uke 46: Viktigheten av compliance

Tidligere har man fått demonstrert hvor godt det å faktisk ta tablettene, henger sammen med hvordan utkommet er på lang sikt, for KML. Nå viser en artikkel i Blood at også ved KLL, er det meget viktig å huske på å ta tablettene, og at effekten reverseres raskt ved droppede doser. Dette gjelder nok også ved flere maligne sykdommer der kronisk behandling er regelen. 

Ibrutinib ved KLL - Blood

Uke 45: Ikke DOAC likevel?

Nå når vi akkurat har begynt å føle oss komfortable med DOAC, så plutselig kommer det argumenter for å gå tilbake til Marevan. Hvordan forklarer man denne studien på en fornuftig måte til en pasient?

Marevan vs DOAC - JAMA

Tusenvis av norske foreldre får beskjed om at barnets hode er unormalt stort - Skaper grunnløs frykt og unødvendige kontroller

Artikkel i aftenposten i dag:

- 6000 norske barn fødes med for stort hode etter WHOs standard. Rundt 2500 av dem henvises til sykehus – de aller fleste unødvendig.

Kronikk: Store velferdshull for alvorlig syke barn

- En halvsannhet blir ikke mer sann av gjentakelser, skriver Margrethe Greve-Isdahl og Ketil Størdal i Dagsavisen om pleiepengesaken. Les kronikken her.

Ny facebookside for pediaterdagene i Trondheim 2018

Det er opprettet en ny facebookside for pediaterdagene 2018 i Trondheim. Klikk her for å se på den.

Scandinavian Transplant Society, Oslo, 2.-4. mai 2018

Scandinavian Transplant Society, Oslo, 2.-4. mai 2018

Utlysing av stipend til videreutdanning

Stipender til videreutdanning i psykoterapi for leger som sikter på å kvalifisere seg som psykoterapiveileder i psykodynamisk psykoterapi, gruppepsykoterapi eller kognitiv terapi (i henhold til spesialistreglene i psykiatri)

Hjerneuken 2017

Hjerneuken har som mål å øke oppmerksomheten omkring hjernen og dens sykdommer. I denne uken foregår det åpne publikumsarrangementer ved flere av de nevrologiske avdelingene rundt om i hele landet. Det vil også være oppslag om hjernen og nervesystemet i mange av landets media.

Fire LIS-stipend til NSNM 2018

NFNM dekker reise og kursavgift til fire LIS som bidrar med poster/fritt foredrag under NSNM 2018.

PET-senterledermøte i Oslo 06.11.17.

Representanter for de fire regionale PET-sentrene møttes i Oslo 06.11.17.

Felles møte for NFNM og spesialitskomitèen

Felles halvdagsmøte for NFNM og spesialitskomitèen på legenes hus 07.11.17. 

International Pathology Day!

15.november finner tusenvis av arrangementer sted over hele verden, deriblant i Norge. Vi er herostratisk berømt gjennom TV-serier med patologer i hovedrollen, men få vet hva vi egentlig driver med: nemlig å stille diagnoser på levende. En stor del av Norges befolkning vet ikke at patologen alt har bidratt til deres helse: det er vi som gransker celleprøven fra livmorhalsen, sjekker ut føflekken som godartet eller stiller kreftdiagnosen på nåle-prøven fra brystet  - for å nevne noe. Men før prøven når patologens øye, må den gå et stykke vei.

BUP-leger inviteres til Pediaterdagene 18. Januar 2018

- meld deg på nå og senest 15.desember – først til mølla!

4229 sider. Side 1 av 212