Nyheter fra foreningsleddene

search

Periode

  • År: Måned:

3857 sider. Side 1 av 193

Rekkefølge:

Oppdatert hepatitt C veileder - mars 2017

Hepatitt C veilederen foreligger nå i en ny revidert utgave.

 

Patologifaget ved en korsvei

Digitalisering av patologifaget vil komme, ikke bare på grunn av behov for bedre interaksjon med kolleger, enklere organisering av tverrfaglige møter og mer målrettet undervisning, men også mht kvalitetsikring. Anna Bodén fra Linköping og Sabine Leh fra Haukeland presenterte sine digitaliserte hverdager og mente at man på sikt også ville spare tid - ikke minst når tidligere prøver kan hentes fram ved et enkelt tastetrykk.
Det er påkrevet med et samordnet digitalt løft - og det vil koste! 

Også tradisjonelle metoder var gjenstand for diskusjon på årsmøtekurset.

Hva kan man lære om infertilitet på en dag?

Vet du at det første prøverørs-barnet i Norge ble født i 1984? Har du fått med deg hva slags typer behandling som snart kan bli lovlig i Norge? Hvis du synes det er spennende, burde du gå på dette kurset i mai.

Patologer samlet i Tromsø

I tre dager skal rundt hundre patologer fra hele landet diskutere metoder, prognostiske markører, forskningsnytt og diagnostikk. Som en innledniung til møtet: ta en titt på intervjuet med DNP-leder Ying Chen i Tidsskriftet. Om få timer vil møtet åpne med diskusjon om bl.a. digitaliserte metoder, som Chen berører.

Uke 12: Opprinnelsen til KML

Her har jeg hele yrkeslivet forklart KML med en enkelt genetisk hendelse, som den eneste maligne sykdommen i verden. Vel, det var for enkelt til å være sant, ser det ut til. Det virker som BCR-ABL ikke lenger er nok til å gi KML, i de fleste tilfeller, og en introduksjon til CHIP får vi med på kjøpet.

Somatiske mutasjoner ved KML - Blood

Kommentar

Uke 11: CAR-T celler mot autoimmune sykdommer

Frem til nå har CAR-T-celler vært fremstilt som den ultimate drapsmaskinen i immunterapi, men det er ikke den eneste måten å manipulere celler på denne måten på. Ved å bruke regulatoriske T-celler som bærer av den den manipulerte reseptoren, kan man skape målrettet tolerisering av autoimmunitet. Ganske fiffig.

Antistoffdannelse ved faktor VIII terapi - Blood

Kommentar

TGED- international endoskopikongress i Tønsberg

TGED- Tønsberg Gynaecological Endoscopical Days er en internasjonal kongress med det nyeste innen laparoskopi og hysteroskopi. Kurset er godkjent for videreutdanning av LIS. Registreringen er åpnet og det er begrenset antall plasser.

Tverrfaglig seminar ved Norsk Barnesmerteforening 8. mai

Norsk Barnesmerteforening arrangerer sitt årlige seminar i Oslo den 8. mai med følgende hovedtemaer: Smerter hos barn og unge med kreft, postoperativ smertebehandling og langvarige smerter og helseplager hos barn og unge. Ta en titt på program og påmelding

Utnevnelse av æresmedlem i NBF i 2017

Styret i NBF inviterer medlemmene til å komme med forslag til kandidater til æresmedlemskap i NBF. Har du forslag til kandidater? Forslag ønskes innen 20.april og kan sendes til sekretaer@barnelegeforeningen.no. Les alt om æresmedlemskap i NBF her

Kreftmeldinger og MR prostata

Viktig informasjon om kreftmeldinger og beskrivelser av MR prostata fra Kreftregisterets Rådgivningsgruppe for prostatakreft.


Artic Rhinology

Svolvær fredag 8. - lørdag 9. september  2017

Nasjonalt genetikkmøte 2017

Hold av tirsdag 7. og onsdag 8.november til Årets Nasjonale genetikkmøte i Skien!

Sakspapirer til NFDVs generalforsamling i Bergen 21.4.2017

Konferanse ´Når kroppen snakker´12-13. juni

Konferanse om funksjonelle somatiske tilstander hos barn og unge- helhetlig forståelse og tverrfaglig behandling. Arrangeres av Nasjonal Kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge i samarbeid med Seksjon for psykosomatikk og CL- barnepsykiatri, BUK, OUS, RH, den 12 - 13 juni i Oslo. For program og påmelding klikk her

Satsningsområder for NBF 2017-2021

Styret er nå ferdig med sitt arbeid om de nye Satsningsområdene for NBF 2017-2021 og sender dokumentet ut på høring for sine medlemmer. Innspill meldes til sekretaer@barnelegeforeningen.no innen 9. april. Alt om dokumentet kan du lese her

Kurs i pediatrisk rettsmedisin og sosialpediatri

Seksjon for rettsmedisinske undersøkelser av barn, OUS, arrangerer kurs i pediatrisk rettsmedisin og sosialpediatri 2. mai 2017 i Oslo. Informasjon om program og påmelding her

CCBIO får midler fra Thons forskningstiftelse

En rekke priser for nasjonal og internasjonal forskning og undervisning ble utdelt fra Olav Thons forskningsstiftelse 2.mars. Parhestene Lars Akslen og Elisabeth Wik i CCBIO mottok 1,5 millioner kroner til studentaktiv forskning og utveksling.  Midlene skal brukes til forskningsstipend over tre år og involvere opphold, kursdeltagelse og nettverksbygging med Harvard.
Vi gratulerer!

Europeisk deliriumkonferanse arrangeres i Oslo

16. og 17. november 2017 blir den europeiske deliriumkonferansen arrangert på Hotel Bristol i Oslo. Dette er en gyllen mulighet til å lære mer om denne tilstanden! 

Verdens deliriumdag

Den 15.mars markeres verdens deliriumdag for første gang. Delirium blir fremdeles ofte oversett, så bruk dagen til å spre kunnskap om diagnosen! 

Julemøtet Gardermoen 22.-24.november 2017

Sett av datoen allerede nå! Julemøtet 2017 går av stabelen onsdag til fredag 22.-24.november, og vi møtes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Kurskomiteen arbeider med programmet, og det blir både fokus på aktuell forskning og oppdatering på sentrale temaer. Programmet kommer etterhvert, og detaljer om påmelding. 

3857 sider. Side 1 av 193