Nyheter fra foreningsleddene

search

Periode

  • År: Måned:

4054 sider. Side 1 av 203

Rekkefølge:

2-dagers kurs i klinisk ergospirometri

LHL-klinikkene arrangerer for 14. året på rad 2-dagers kurs i klinisk ergospirometri/CPET 19.-20. oktober på Glittreklinikken.

Vår-konferansen 2018

"Vi planlegger Vårkonferanse på Soria Moria 25. - 26. April 2018.

Vi ønsker å lage et program som vil være av interesse for mange, og jobber med å finne spennende områder og foredragsholdere. Vi har fått flere gode ideer fra tidligere års evalueringer, og bruker disse i arbeidet med et innholdsrikt program. I tillegg vet vi at disse dagene er både hyggelige og åpner for gode kollegiale relasjoner, så det er ingen grunn til ikke å komme.

Sett av dagene allerede nå, vi ønsker nettopp deg som leser dette nå hjertelig velkommen!"

18th EULAR Postgraduate Course, Beograd 22.-25.okt 2017

Førstemann til mølla, til EULARs flotte kurs for erfarne LIS eller ferske overleger i revmatologi. 3 dagers "all inclusive" med 100 deltakere fra alle verdenshjørner, de beste foreleserne og oppdatert kunnskap på alle sentrale felt innen faget vårt. Informasjon og påmelding via hjemmesiden: 

https://www.eular.org/edu_course_postgraduate.cfm

Helserett og saksbehandling - Kurs E - Stavanger 2017

Samfunnsmedisinkurs i helserett og saksbehandling arrangeres i Stavanger 6-10 november 2017. Dette er kurs E i det obligatoriske utdanninsprogrammet i spesialistutdanningen. Kursprogrammet er på plass og det er klart for påmelding.

Helserett og saksbehandling - Kurs E - Stavanger 2017

Samfunnsmedisinkurs i helserett og saksbehandling arrangeres i Stavanger 6-10 november 2017. Dette er kurs E i det obligatoriske utdanninsprogrammet i spesialistutdanningen. Kursprogrammet er på plass og det er klart for påmelding.

12 grunner til å melde seg på Hurtigrutekurset

Ikke gå glipp av høstens vakreste eventyr! For 26 gang arrangerer AF og NFA kurs på Hurtigruten.

Kurskomiteen har laget en bildesamling med smakebiter fra årets program og høydepunkter fra tidligere års kurs.

Elektronisk påmelding og program for kurset finner du her.

EBCOG "Standard of care" relansert

EBCOG har nå relansert sin internasjonale veileder, ta en titt!

Høstens undervisning starter opp 29/8.

Høstens program er variert og spennende. Undervisningen foregår som tidligere via videokonferanse og holdes ca 1 gang pr måned. Les mer for å se høstens program og se hvordan man kan koble seg opp for å delta.

Psykiaterne: systemsvikt

Mange årsaker til at psykiatrien ikke kan undersøke alle som henvises.

Påmelding til høstmøtet!

Norsk ortopedisk forening inviterer til høstmøte på Radison Blu Plaza i uke 43. Meld deg på! Informasjon og påmelding finner du hos KS Conference & Incentive ved å følge lenken:

 

www.ksci.no 

Gjør vi alt for at pasientene våre er trygge?

Alle gir sitt beste, men likevel skjer det uønskede hendelser. Hva kan vi lære av andre sine feil? Legerforeningen arrangerer en gratis konferanse om forbedringsarbeid, pasientsikkerhet og ledelse.

Deliriumkonferanse i november

Det er fortsatt mulig å sende inn abstract til den europeiske deliriumkonferansen som blir arrangert i Oslo 16. og 17. november i år. Fristen for å sende inn abstract er 1.september. Innen 15. september kan man melde seg på til redusert pris! Les mer på nettsidene til konferansen

Norge i teten!

The European Academy for Medicine of ageing (EAMA) arrangerer et kurs over to år der målet er å utveksle kunnskap om geriatri og etablere nettverk blant geriatere i europa. NGF har prioritert å støtte kandidater fra Norge som vil delta, og som et resultat er det siden 2009 kun tre land som har hatt flere gjennom dette kurset. 

Hjerteforum nr. 3 2017

Hjerteforum nr. 3 - 2017 - årgang 30 - er lagt ut. Vær så god!

(Hvis du ikke har fått Hjerteforum tilsendt, så kan det hende at du ikke har meldt endret adresse/postnummer til sekretariatet)

Høstmøtet i NFKNF 2017

Da er datoen for høstmøtet klart. Den 22/11 samles vi i Tromsø for faglig påfyll. Programmet er ikke helt klart, men det blir et variert program med temaer innen epilepsi, nevropati og søvn. Program kommer senere. Hold av datoen allerede nå!

Oppdatert kongresskalender

Kongresskalenderen slik du finner den i neste Hjerteforum. Det kommer stadig oppdateringer på kongresskalenderen.  Se her.

Nidraoskongressen med introduksjonskurs i samfunnsmedisin - Kurs A 2017

Nidaroskongressen arrangeres i Trondheim i uke 42. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin inngår i kongressens kursprogram og gjennomføres 18-20 oktober 2017.

Uke 32: Vedlikeholdsbehandling for myelomatose

"Selv om det nylig har vært en myelomatoseartikkel på denne siden, er denne artikkelen såpass sentral og har vært så mye diskutert at det er viktig at den blir lest. Det er altså dokumentasjonen bak EMA-godkjennelsen av lenalidomid som vedlikeholdsbehandling etter førstegangs HMAS

Vedlikeholdsbehandling etter 1e HMAS

Uke 31: Lettkjedemyelomatose

I klinisk praksis er det nå lette kjeder i serum vi følger hos pasienter med lav eller manglende m-komponent (og egentlig i alle med høy også). Men fortsatt er det døgnurin som er den gyldige responsevalueringen, noe som gir en tilleggsbyrde for studiepasienter og studiesykepleiere. Nå tar mange til orde for å lage nye responskriteria der serumprøver har rang foran døgnurin. 

Uke 30: Nyttig med hemokromatose?

Er hemokromatose nyttig? Eller ihvertfall et asymptomatisk bærerskap. Mye kan tyde på det, blant annet det faktum at mutasjonene er så utbredt. Ukens artikkel gir oss en oversikt over dette.

Patofysiologiske konsekvenser og fordeler av HFE-genmutasjon

4054 sider. Side 1 av 203