Nyheter fra foreningsleddene

search

Periode

  • År: Måned:

3950 sider. Side 1 av 198

Rekkefølge:

40-års jubileum

Psykoterapiutvalget arrangerte sitt årlige seminar for godkjente veiledere i psykodynamisk psykoterapi ved Sola strand hotell 26.-28.april 2017.

Nordisk soppmøte i august

Årets møte som vil bli holdt i København  24. og 25. august.

Påmelding til vårmøtet

Dette er årets viktigste møteplass for medlemmer i våre foreninger! 

Professor/førsteamanuensis i farmakologi ved UIO/OUS

Stillingsutlysning ved UIO/OUS; professor/førsteamanuensis i farmakologi. Svarfrist 15. juni. Lenke til utlysningen ligger her. 

Velkommen til Hurtigrutekurset (Nord-Norgekurset) 2017!

Hurtigrutekurset  2017 vil bli avholdt fra 6. oktober - 10. oktober på M/S Finnmarken. Kurset går på strekningen mellom Kirkenes og Trondheim.

Temaer er idrettsmedisin og folkehelse. Kurset er søkt godkjent som klinisk emnekurs med 23 timer for spesialiteten allmennmedisin. 

Hjerteforum nr. 2 2017

Hjerteforum nr. 2 - 2017 - årgang 30 - er lagt ut. Vær så god!

Derfor er jeg lege - Å utgjøre en forskjell

Møre og Romsdal legeforening arrangerer landsstyremøte 2017 med spennende helsepolitisk debatt og valg. Vi vil utgjøre en forskjell og vi ønsker at dette skal bli det beste landsstyremøtet i Legeforeningen noensinne, sier Shruti Sharma, Møre og Romsdal legeforening.

IUSTI-kongress og venerologikurs i Helsinki

NCS Vårmøte 2017, 8 - 10 juni

Oppdatert kongresskalender

Kongresskalenderen slik du finner den i neste Hjerteforum. Det kommer stadig oppdateringer på kongresskalenderen.  Se her.

Utlysning av Janssen-stipend 2017: Søknadsfrist 10.10.2017

Lavdosert melfalan til pas. m/ lavcellulær høy-risiko MDS eller AML

Melfalanprosjektet, info til leger i Norge

Lavdosert melfalan i monoterapi synes å være en potensiell behandling til pasienter som er eldre og/eller med mye komorbiditet og har lavcellulær høy-risiko MDS eller AML med fravær av kompleks cytogenetikk. Varige komplette remisjoner har blitt oppnådd og har vært rapportert i ulike studier.

 

 

Oppdaterte retningslinjer

Følg med på Kvalitetsutvalgets vurdering av retningslinjene fra ESC som publiseres i Hjerteforum. De legges ut fortløpende under "Retningslinjer" i menyen øverst.

Uke 20: Aplastisk anemi

Vi har ikke så gode retningslinjer for aplastisk anemi, og det kan være vanskelig å finne ut hva man skal gjøre. I mars kom denne artikkelen som ihvertfall er en mening om hvordan man skal håndtere denne sykdommen. Det virker ganske likt den norske praksisen. 

How I treat aplastic anemia

Festmiddag med pensjonerte kolleger

I forbindelse med 20 års jubileet for NFNM  ble pensjonerte kolleger i faget invitert til konferansen og festmiddagen lørdag 130517. 

NFNM sesjon på NSNM

Tema for den årlige NFNM sesjonen var hjertediagnostikk- før, nå og i fremtiden.

Tre LIS-stipend på NSNM 2017

Tre leger i spesialisering som hadde foredrag og poster på NSNM 2017 fikk dekket reise- og konferanseutgifter fra NFNM. 

Nyvalgt styre i NFNM

Årsmøtet i NFNM valgte nytt styre.

Vi har viktige samfunnsoppdrag!

Leder i NFA Petter Brelin snakket om foreningens allmennmedisinske samfunnsoppdrag i talen til årsmøtet  under Våruka i Tromsø 27. april: Fagutvikling, kvalitetsutvikling, kompetanseheving. Være pasientenes og fagets forsvarere i møte med myndigheter og andre sterke aktører i samfunnet. I kjernen ligger spørsmålet som ble tatt opp til diskusjon på årsmøtet: Gir vi nok til dem som trenger mest?  Les Petter Brelins tale her.

Uke 19: 2016

Lovlig sent, men her er Natures oppsummering av vitenskapsåret 2016. Gjennombrudd, folk og bilder.

Gjennombrudd

Folk

Bilder

3950 sider. Side 1 av 198