Nyheter fra foreningsleddene

search

Periode

  • År: Måned:

3945 sider. Side 1 av 198

Rekkefølge:

Utlysning av Janssen-stipend 2017: Søknadsfrist 10.10.2017

Lavdosert melfalan til pas. m/ lavcellulær høy-risiko MDS eller AML

Melfalanprosjektet, info til leger i Norge

Lavdosert melfalan i monoterapi synes å være en potensiell behandling til pasienter som er eldre og/eller med mye komorbiditet og har lavcellulær høy-risiko MDS eller AML med fravær av kompleks cytogenetikk. Varige komplette remisjoner har blitt oppnådd og har vært rapportert i ulike studier.

Formålet med studien er å karakterisere pasienter i Norge med hypocellulær høy-risiko MDS og hypocellulær AML som har oppnådd remisjon etter melfalan som første og andre linje behandling. Vi ønsker også å se på pasienter som har fått lavdosert melfalan uten ønsket respons.

Dersom du er usikker på om en pasient er inkluderbar i studien må du gjerne ta kontakt med prosjektgruppen, se kontaktopplysninger nedenfor.

Kollegaer som bidrar med pasienter som kan inkluderes i studien får tilbud om å være medforfattere. Medforfatterskap innebærer utfylling av CRF, utfylling av egen CV og respons på nødvendige henvendelser som angår prosjektet.

Pasientinformasjon og CRF er tilgjengelig på nettsiden, sjekk rubrikken «studier».

Utfylt CRF sender du til Ingunn Dybedal, Avdeling for Blodsykdommer, OUS – Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo.

Inklusjonskriterier

1. Høy-risiko MDS eller AML med lav eller normal celleholdighet i benmargen.

2. Alder over 18 år.

3. Levende pasienter må ha signert samtykkeerklæringen

Eksklusjonskriterier

1. Levende pasient har ikke signert informert samtykke.

2. Høy-risiko MDS eller AML med høy celleholdighet i benmargen.

3. To eller flere cytogenetiske avvik eller kromosom 7 forandringer.

Kontaktinformasjon

Ingunn Dybedal, tel 91 53 69 25, idybedal@ous-hf.no

Emil Nyquist, tel 99 74 18 79, emil.nyquist@siv.no

Synne Torkildsen, tel 99 23 11 35, xasyto@ous-hf.no

 

Oppdatert kongresskalender

Kongresskalenderen slik du finner den i neste Hjerteforum. Det kommer stadig oppdateringer på kongresskalenderen.  Se her.

Uke 20: Aplastisk anemi

Vi har ikke så gode retningslinjer for aplastisk anemi, og det kan være vanskelig å finne ut hva man skal gjøre. I mars kom denne artikkelen som ihvertfall er en mening om hvordan man skal håndtere denne sykdommen. Det virker ganske likt den norske praksisen. 

How I treat aplastic anemia

Festmiddag med pensjonerte kolleger

I forbindelse med 20 års jubileet for NFNM  ble pensjonerte kolleger i faget invitert til konferansen og festmiddagen lørdag 130517. 

NFNM sesjon på NSNM

Tema for den årlige NFNM sesjonen var hjertediagnostikk- før, nå og i fremtiden.

Tre LIS-stipend på NSNM 2017

Tre leger i spesialisering som hadde foredrag og poster på NSNM 2017 fikk dekket reise- og konferanseutgifter fra NFNM. 

Nyvalgt styre i NFNM

Årsmøtet i NFNM valgte nytt styre.

Vi har viktige samfunnsoppdrag!

Leder i NFA Petter Brelin snakket om foreningens allmennmedisinske samfunnsoppdrag i talen til årsmøtet  under Våruka i Tromsø 27. april: Fagutvikling, kvalitetsutvikling, kompetanseheving. Være pasientenes og fagets forsvarere i møte med myndigheter og andre sterke aktører i samfunnet. I kjernen ligger spørsmålet som ble tatt opp til diskusjon på årsmøtet: Gir vi nok til dem som trenger mest?  Les Petter Brelins tale her.

Uke 19: 2016

Lovlig sent, men her er Natures oppsummering av vitenskapsåret 2016. Gjennombrudd, folk og bilder.

Gjennombrudd

Folk

Bilder

Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid - Kurs B - Fevik 2017

Samfunnsmedisinkurs med tema miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid arrangeres i Fevik i Aust-Agder 28-31 august 2017. Her finner du informasjon om kurset og påmelding.

Gjør kloke valg!

Legeforeningen ønsker å lansere en norsk versjon av Choosing Wisely-kampanjen under navnet: Gjør kloke valg! Hensikten med kampanjen er at pasienter ikke skal få utredninger eller behandlinger de ikke har nytte av, eller i verste fall kan ta skade av. Norsk radiologisk forening skal være med fra starten. Nå ønskes innspill fra medlemmene.

GERIATRISK HØSTMØTE ONSDAG 18.OKTOBER 2017 – HOLD AV DATOEN!

Historiens første utgave av GERIATRISK HØSTMØTE går av stabelen onsdag 18.oktober 2017.

Arrangøren jobber for at Geriatrisk høstmøtet skal gi tellende kurstimer for leger! Hold av datoen allerede nå.

Velkommen til NSNM 2017

Internasjonal forum for RA, 23.-26.sept 2017

Det arrangeres et stort internasjonalt møte om RA på Karolinska Institutet i Stockholm 23.-26.september 2017. Se vedlagt program og flyer, samt hjemmesiden www.RAforum2017.com

Søvnforstyrrelser og søvnsykdommer hos barn og unge

Trenger du å lære mer om søvnforstyrrelser, søvnsykdommer og deres behandling hos barn? Da melder du deg på dette kurset som holdes fra 30/10 til 01/11-17. Program via Kurskatalogen og påmelding her 

Kurs i strafferett og straffeprosess for rettsmedisinske sakkyndige (B-kurs)

November 2017 og januar 2018.

Informasjon om Føflekkreftforeningen

E-læringsskurs i medisinsk koding fra Direktoratet for e-helse

Målgruppen er alle som bruker kliniske kodeverk for spesialisthelsetjenesten.

Årsmøtekurset om kontaktallergi i Bergen 20.4.2017

3945 sider. Side 1 av 198