Nyheter fra foreningsleddene

search

Periode

  • År: Måned:

3870 sider. Side 1 av 194

Rekkefølge:

Folkehelsearbeid - Kurs C - Asker 2017

Samfunnsmedisinkurs med tema forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid arrangeres i Asker 7-9 juni 2017. Dette er Kurs C i det obligatoriske kursprogrammet i samfunnsmedisin. Les mer om kurset og påmelding.

Obligatoriske kurs i spesialistutdanningen i 2017

Kursprogrammet for obligatoriske kurs i 2017 er nå på plass. Samtlige kurs gjennomføres også i år, og her er oversikt over hvor og når kursene finner sted.

Gledelig utvikling i spesialistgodkjenninger

Spesialistutdanningen i samfunnsmedisin ble revitalisert i 2010 og i de følgende årene har det vært god aktivitet med mange deltakere i veiledningsgrupper og på kurs. Antall nye spesialister viser nå også en god utvikling.

Viktige diskusjoner

- og et høyt faglig nivå preget årsmøtet. PDL1-testing, biobanking og kvalitetssikring av diagnostikk og utdanning var blant de mange temaer som ble berørt. Nytt i år var T-skjorter med logo  til alle som bidro. Ikke minst til kurskomiteen, som gjorde en utmerket jobb!
Og så fikk DNP en ny underforening: Norsk Forening for Molekylærpatologi (NFM) så dagens lys - her representert ved Hege G. Russnes og Emilius Janssen.

Forskningsprisen til Marit Valla!

Også i år gikk prisen på 10.000 kroner til patologimiljøet i Trondheim. Stipendiat og PhD-kandidat Marit Valla bidro med to faglige foredrag, som begge ble vurdert som blant de to beste. Juryen bestemte seg for presentasjonen av FGD5 gen-amplifikasjon som en prognostisk markør i brystkreft av luminal type. Marit Valla er en uvanlig dyktig foreleser, med evne til å formidle vanskelig stoff på en forståelig måte - og med god og original forskning.

Og prisen for beste påskenøtt gikk til Ida Viken Stalund fra patologimiljøet i Bergen.

Faglig møte i rettspsykiatri 27. april 2014

Tema for møtet er varsling av fornærmede og etterlatte (Phvl § 5-6e) 

Nye oppdateringer er lagt ut for Pacemakerregisteret 29/3 2017

Det er oppdatering på elektroder 29/3 17 og generatorer 31/1 2017 og leverandører 9/4 15. Oppdateringer på konnektorer (for å inkludere IS-4 og DF-4) ble lagt ut i januar 2014

Oppdateringene finner du her

Kjernejournal innført for hele befolkningen fra 1.mars

Alle fastleger har nå mulighet for å ta i bruk kjernejournal. Med kjernejournal har du for første gang i historien tilgang til medisinske opplysninger om hele den norske befolkning inn i ditt journalsystem. Opplysningene er ikke ordinære journalopplysninger men kun «kjerneinformasjon» om pasienten, beregnet på de gangene du sitter med en ukjent pasient eller av andre grunner mangler viktig opplysninger om den pasienten som du skal behandle

Sakspapirer til årsmøte 2017

NFAs årsmøte for 2017 avholdes torsdag 27. april på Scandic Ishavshotel Tromsø.

Ny utgave av pest-POSTEN

Infeksjonsforeningens medlemsblad pest - POSTEN er nå klar med første utgave i 2017

Kan du hjelpe til å lage et viktig e-læringsverktøy?

"Unge Funksjonshemmede" er på jakt etter gynekologer som har mulighet til å stille opp på et anonymt dybdeintervju om seksuell helse og kommunikasjon med ungdom.

Jan Vincents Johannessen nytt æresmedlem

Et æresmedlemskap på overtid, uttalte styremedlem Rolf Bruun Bie i sin tale til Jan Vincents Johannessen. JVJ er mannen bak DNPs karakteristiske logo, som han kreerte i anledning DNPs 75 års jublieum i 1998. I tillegg er han Norges eneste patolog med kjendis-status, en av våre yngste og lengstsittende sykehusdirektører og  den yngste og til nå eneste norske president i Den europeiske patologforening.

Ny norsk lærebok i rusmedisin

Jørgen G Bramness og Tom Vøyvik har skrevet en balansert, tankevekkende og praktisk rettet bok om rasjonell bruk av angst- og sovemedisin. Den bør stå i bokhyllen til alle leger som arbeider med rusmedisin!

Norsk Stråleterapimøte, Oslo, 17-18.10.2017

Vi vil gjøre oppmerksom på  Norsk Stråleterapimøte som i 2016 arrangeres på Thon Hotel Opera 18-19.10. Påmeldingsinformasjon kommer etterhvert. Møtet arrangeres som et samarbeid mellom Norsk Forening for Medisinsk Fysikk, Norsk Radiografforbund, Norsk Onkologisk Forening, KVIST og Statens Strålevern.

ECCN 2017 - Abstractfrist forlenget

ECCN som går av stabelen i Budapest til høsten meddeler at Abstractfristen er forlenget til 31/3 2017. Les mer på kongressens hjemmeside.

Presentasjoner fra Geilokurset 20.–24. mars 2017

AF og NFA arrangerer kurs i "akuttmedisin" på Dr. Holms hotel i mars.
Presentasjoner fra kurset finnes her.

Oppdatert hepatitt C veileder - mars 2017

Hepatitt C veilederen foreligger nå i en ny revidert utgave.

 

Patologifaget ved en korsvei

Digitalisering av patologifaget vil komme, ikke bare på grunn av behov for bedre interaksjon med kolleger, enklere organisering av tverrfaglige møter og mer målrettet undervisning, men også mht kvalitetsikring. Anna Bodén fra Linköping og Sabine Leh fra Haukeland presenterte sine digitaliserte hverdager. Budskapet er klart: Det er påkrevet med et samordnet digitalt løft - og det vil koste! 

Også tradisjonelle metoder var gjenstand for diskusjon på årsmøtekurset.

Hva kan man lære om infertilitet på en dag?

Vet du at det første prøverørs-barnet i Norge ble født i 1984? Har du fått med deg hva slags typer behandling som snart kan bli lovlig i Norge? Hvis du synes det er spennende, burde du gå på dette kurset i mai.

Patologer samlet i Tromsø

I tre dager skal rundt hundre patologer fra hele landet diskutere metoder, prognostiske markører, forskningsnytt og diagnostikk. Som en innledniung til møtet: ta en titt på intervjuet med DNP-leder Ying Chen i Tidsskriftet. Om få timer vil møtet åpne med diskusjon om bl.a. digitaliserte metoder, som Chen berører.

3870 sider. Side 1 av 194