Nyheter fra foreningsleddene

Nyheter fra foreningsleddene

search

Periode

  • År: Måned:

4608 sider. Side 1 av 231

Rekkefølge:

Patologen Nils Raknerud

 døde 30. juli. Nils Raknerud var i sin tid ryggraden på patologen på Aker og kjent blant annet fra kurs i leverpatologi, som var et av hans spesialområder. Vi gjengir nekrologen i Aftenposten fra onsdag 15.august, skrevet av kollega og venner Steinar Aase og Jan Ivar Pedersen. 

Norsk aften under EADV-kongressen i Paris

Rutiner for refusjon av utgifter

Hold av 17.oktober

Årets høstmøte i Norsk forening for geriatri blir onsdag 17/10. Universitetet i Oslo, Urbygningen på Karl Johans gate.

Utlysning av to legater

Johan Selmer Kvanes' legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke og Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt er utlyst i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 10/2018 og blir utlyst i nr. 13/2018. Søknadsfristen er 1. oktober 2018.

24:e FESS-KURSEN I FALUN

22-24:e okt  2018

Legemiddelverket med råd om bruk av Esmya

Klare anbefalinger om bruk av Esmya skal sikre forsvarlig bruk av medisinen

Reisebrev fra Linz

Patologikursene i Linz er populære. Marit Valla skriver reisebrev fra vårens kurs i gynekologisk patologi. Her sammen med kollega Elisabeth Lund fra St.Olavs og 75 % av kurskomiteen, med leder Farid Moinfar (ytterst til høyre) og Fattaneh A.Tavassoli og Anais Malpica fra venstre.

pest-POSTEN Nr. 2, 2018

Her kommer årets sommerutgave av pest-POSTEN 

Psykiateren

Her kan du lese medlemsbladet Psykiateren, utgave nr 3. God lesning!

Hold av 1. og 2. november til årets høstmøte

Norsk mammografiartikkel i Radiology Podcast

En norsk studie om sammenhengen mellom brysttetthet og utfall i mammografi-screening er blant artiklene som er valgt ut i Radiology's podcast i August. Podcasten kan lastes ned gratis.

Uke 31: MRD ved AML

MRD ved AML er vanskelig, og ikke innført som standard, ihvertfall ikke i Norge. Her er ihvertfall en nylig konsensus fra ELN, og medfølgende lederkommentar. 

Uke 30: 5-års erfaringer med Ibrutinib

Denne uken dedikeres til Ibrutinib. Gode, om enn lite kurerende, langtidsdata, samtidig med økende oppmerksomhet om immunsuppresjon; denne gangen aspergillus.

Ibrutinib, 5-års data

Ibrutinib, responsevaluering

Ibrutinib og soppinfeksjon

Ibrutinib og Aspergillus

Uke 29: Faktor XII ved trombose

Lenge har man drømt om å antikoagulere, uten å påvirke den nødvendige hemostasen. Frank Brosstad postulerte i sin tid at faktor XII kunne være løsningen. Kanskje han hadde rett?

 Faktor XII ved trombose og inflammasjon - Blood

Uke 28: Flytende biopsi ved Hodgkin?

"Flytende biopsi" fra blodbanen, er en levende drøm for utredning og oppfølgning av mange kreftsykdommer. Blir Hodgkins den første der dette virkelig virker?

Sirkulerende DNA ved Hodgkins lymfom - Blood

Kommentar - Blood

Uke 27: Eltrombopag som jernchelaterende?

Jernopphopning kan være vanskelig å håndtere, både ved medfødte og akvirerte anemitilstander, og nye verktøy trengs. Kanskje eltrombopag kan bli et slikt?

Jernchelatering - eltrombopag, Blood

Brev til Blood

Hjerteforum nr. 3 2018

Hjerteforum nr. 3- 2018 - årgang 31 - er lagt ut. Vær så god!

(Hvis du ikke har fått Hjerteforum tilsendt, så kan det hende at du ikke har meldt endret adresse/postnummer til sekretariatet)

eHJERTEFORUM (elektronisk kopi av det trykkede bladet) ligger i "skyen", og lenke er sendt til alle abonnenter og medlemmer som har oppdatert emailadresse hos sekretariatet.

Nye oppdateringer er lagt ut for Pacemakerregisteret 31/7 2018

Det er oppdatering på generatorer 31/7 2018 og elektroder 5/4 2018 og leverandører 9/4 15. Oppdateringer på konnektorer (for å inkludere IS-4 og DF-4) ble lagt ut i januar 2014

Oppdateringene finner du her

Invitation to the 1st Nordic Course on Laser Dermatology

4608 sider. Side 1 av 231