Nyheter fra foreningsleddene

search

Periode

  • År: Måned:

3744 sider. Side 1 av 188

Rekkefølge:

Oppdaterte handlingsprogram for hemoglobinopatier

Handlingsprogrammene for Sigdcelleanemi og Thalassemi er nå oppdaterte!

Uke 3: von Willenbrands sykdom

Ukens artikkel gir en fin oversikt over von Willebrands sykdom, en sykdom vi alle er kjent med fra poliklinikken.

von Willenbrands sykdom review NEJM

Nasjonal konferanse for hjerneskaderehabilitering og nevrosykepleie 2017

Velkommen til Våruka 2017!

Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin arrangerer 24.- 28. april Allmennmedisinsk våruke på Scandic Ishavshotell i Tromsø. Våruka er en møteplass for allmennleger, hvor vi tilbyr faglig påfyll og helsepolitiske debatter. Her er en god mulighet til å gjøre nye bekjentskaper og oppfriske gamle!

Nettundervisning torsdag 19. januar kl. 12.00 - 12.45

Tema: Skogflåttencefalitt ved Hilde Skudal og Marjut Sarjomaa, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Sykeuset i Telemark

TNM8

Fra 01.01.17 skal 8. utgave av TNM-klassifisering for lungekreft tas i bruk på verdensbasis- også i Norge!

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2017

De nasjonale HIV retningslinjene er nå klare i en ny og revidert utgave.

Fra kronisk til akutt: Nytt fokus på ressursmangel i patologien

Biomarkøren PD-L1 er nok et eksempel på nye oppgaver som skal håndteres av patologene, uten at ressurs-situasjonen er vurdert.

Bølger av nye arbeidsoppgaver har regelmessig truffet avdelingene opp gjennom årene som følge av nye screeningprogram, forskningsprosjekter, endret behandling eller politiske beslutninger – og alle har hatt det til felles at patologi-situasjonen enten ikke har vært vurdert – eller at den har vært ignorert.  

Artikkel av interesse: Vil ha forbud mot privat fyrverkeri

Fra TV2 31.12.16: Nok må være nok. Hvor lenge skal vi fortsette med å ødelegge øynene på nyttårsaften hvert eneste år?

Professorat ved Universitetet i Stavanger til Nevroradiolog

Seksjonsoverlege og nevroradiolog Kathinka Dæhli Kurz ved Stavanger universitetssjukehus blir tilsatt som professor II i Helseteknologi ved Teknisk-naturvitenskaplig fakultet, Universitetet i Stavanger fra 01.01.2017. 

Uke 2: Dyre myelomatosemedisiner

En nylig artikkel i Blood kommer med tips om hvordan få mer for pengene i myelomatosebehandling.

Neste generasjon myelomatosemedisiner - et farmaøkonomisk perspektiv.

Disputas: Anselm Schulz

Cand.med. Anselm Schulz ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Optimal Preoperative Examination of Colorectal Liver Metastases: Assessment of the diagnostic performance of CT, PET/CT, MRI and Intraoperative Ultrasound.

Metodekunnskap og kunnskapshåndtering - Kurs H - Oslo 2017

Samfunnsmedisinkurs i metodekunnskap og kunnskapshåndtering arrangeres i Oslo 27-31 mars 2017. Kurset arrangeres av Kunnskapssenteret i Folkehelseinsituttet i samarbeid med Norsam. Dette er kurs H i det obligatoriske utdanningsprogrammet i spesialistutdanningen.

Metodekunnskap og kunnskapshåndtering - Kurs H - Oslo 2017

Samfunnsmedisinkurs i metodekunnskap og kunnskapshåndtering arrangeres i Oslo 27-31 mars 2017. Kurset arrangeres av Kunnskapssenteret i Folkehelseinsituttet i samarbeid med Norsam. Dette er kurs H i det obligatoriske utdanningsprogrammet i spesialistutdanningen.

Nordic Experiences on Eustachian Tube Balloon Dilation

Copenhagen 30.-31. March 2017

Læringsmål indremedisin del 2 og 3 - lungeleger

Her er linker til innholdet i de nye læringsmålene i indremedisin som særlig angår lungefaget. Innspill gies til leder av spesialistkomitéen, Erik Dyb Liaaen, eller leder av NFL, Helge Bjørnstad-Pettersen. Frist for høringen er 1. mars, men innspill må komme i god tid før dette. 

3. nasjonale møte i nevrogastroenterologi 15.mars 2017

15. mars 2017 på Oslo kongressenter arrangeres 3. nasjonale møte i nevrogastroenterologi. 

Hormonlaboroatoriets endokrinologikurs for allmennpraksis

Arrangeres 8.-10.mai i regi av legeforeningen.

Ny app og nettside: Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi

Ny nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av epilpsi hos voksne og barn som oppdateres fortløpende. Se nettsiden her. App kan lastes ned slik.  

Blærekreft – handlingsprogram

Nytt nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk behandling og oppfølging av blærekreft blei publisert 14.12.16

3744 sider. Side 1 av 188