Nyheter fra foreningsleddene

search

Periode

  • År: Måned:

4381 sider. Side 1 av 220

Rekkefølge:

Program for Nevrodagene 2018 - oppdatert

Nå foreligger oppdatert program for Nevrodagene 2018 med inviterte og innsendte foredrag.

Utlysning!

Grip årets sjanse til å søke stipend for å komme på Vårmøte, for å få midler til reise, hospitere eller forske. Kom med forslag til Legeforeningens ærespris innen Mikrobiologi 2018! Årets hedersperson er i år en mikrobiolog. Du kan bestemme hvem….

Hjernerådet

Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering er nå med i hjernerådet.

Hvem fortjener Løvetannprisen 2018?

Norsk forening for allmennmedisin skal i år dele ut Løvetannprisen under Allmennmedisinsk våruke i Tønsberg (23.-27. april).Ta en kikk på kriteriene under, og send forslag til en god kandidat. Dette er en fin mulighet til å fremheve en kollega som gjør en ekstra innsats!

37th Annual Meeting of the European Bone and Joint Infection Society

Helsinki, Finland, 6-8 September 2018

The main conference theme is: Infection After Trauma

37th Annual Meeting of the European Bone and Joint Infection Society

Helsinki, Finland, 6-8 September 2018


The main conference theme is:

Infection After Trauma

Presentasjon av forskergrupper

Som ledd i å fremme forskningssamarbeid og å spre gode ideer, har forskningsutvalget tatt mål av seg til å samle Norge til ett rike: Norske patologers forskningsgrupper oppfordres til å presentere sine prosjekter på nettsiden.
På siden Forskning i patologi, landsdekkende oversikt publiserer vi prosjektene etter hvert som de kommer inn. Fem grupper har nå lagt ut info og kontaktadresse, for de som ønsker flere opplysninger eller samarbeid.

Kvalitetsarbeid og tilsyn - Kurs D samfunnsmedisin - Tønsberg 2018

Samfunnsmedisinkurs i kvalitetsarbeid og tilsyn arrangeres i Tønsberg 17-19 april 2018. Dette er kurs D i det obligatoriske kursprogrammet i spesialiseringen.

Kvalitetsarbeid og tilsyn - Kurs D samfunnsmedisin - Tønsberg 2018

Samfunnsmedisinkurs i kvalitetsarbeid og tilsyn arrangeres i Tønsberg 17-19 april 2018. Dette er kurs D i det obligatoriske kursprogrammet i spesialiseringen.

Husk å melde deg på NFDVs årsmøte på Sola Strand Hotel

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2018

De nasjonale hiv retningslinjene er nå klare i en ny og revidert utgave.

Disputas på brystkreft

Tor Audun Klingen forsvarer sin avhandling Vascular invasion by tumor cells, and other prognostic factors in a population-based breast cancer study tirsdag 20.februar i Bergen. Klingen og medarbeidere har studert et screening-materiale fra Vestfold, og annet bl.a. påvist at kreftspredning via blodkar - men ikke lymfekar - er en viktig prognostisk parameter. 

Kurs - Primære og sekundære hypersomnier

Norsk forening for søvnmedisin (NOSM) arrangerer i samarbeid med den norske legeforening kurs i primære og sekundære hypersomnier: Utredning og behandling, 12-13 april i Stavanger.

NB! Kort frist. Kurs - Vold, omsorgssvikt og helse blant barn og unge i Norge

Akershus legeforening inviterer til klinisk emnekurs i "Vold, omsorgssvikt og helse blant barn og unge i Norge" 1. - 2. mars 2018 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

EMA ber ikke skrive ut ESMYA til nye pasienter

Ikke start opp med ESMYA, ta leverprøver hos pasienter som bruker det og avvent ferdig utredning i mai, anbefaler det Europeiske Legemiddelverket

Hudpatologi i Graz

Silje Fismen har tilbrakt en uke av overlegepermisjonen ved mikroskopet til hudpatologene Lorrenzo Cerroni og Laila El Shabrawi-Caelen. Dermatopatologi er en subspesialitet der det er mulighet for sertifisering, og avdelingen i Graz er et viktig treningssenter. 

Årsmøte og Vårmøte i NFKNF

Årets årsmøte og vårmøte holdes i Oslo den 16-17/4 2018. Programmet spikres innen kort tid, men hold av dagene allerede nå. Mer informasjon om påmelding og program kommer senere.

CAD-studier!

To nye studier (Cardinal og Cadenza) for pasienter med kuldeagglutinin sykdom er nå åpnet i Norge. I begge studien prøver man ut et nytt antistoff som er rettet mot komplementfaktor C1s (BIVV009).   

Pasienter som inkluderes i Cadenza vil ha Hb under 10 g/dl og ikke transfusjonstrengende, mens pasienter som inkluderes i Cardinal har Hb under 10 g/dl og er transfusjonskrevende.

Studien er allerede åpnet for inklusjon ved åpnet Haukeland Universitetssykehus og åpner innen kort tid ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet og St. Olavs Hospital.

 Helfo dekker reiser for pasienten til studiesenteret (også med fly)

 Har dere en pasient så  ta kontakt med oss.

 For mere info se samtykkeskjema

 Nasjonal investigator: Sigbjørn Berentsen: sigbjorn.berentsen@haugnett.no

Helse-Sør/Øst: Geir Tjønnfjord: gtjonnfj@ous-hf.no

Helse-midt: Henrik Hjort-Hansen: henrik.hjorth-hansen@ntnu.no

Helse-vest:  Tor Henrik Tvedt: thetve@helse-bergen.no

 

Soslow til Stavanger

Fra slutten av 90-tallet har SUS-patologene invitert til "Stavangerdagen", et endags fagmøte med internasjonale bidrag eller utvalgte kasus fra eget  materiale, fokusert på ett tema eller temagruppe. De som er interessert i gyn-patologi kan glede seg i år: Dr. Robert Soslow fra Memorial Sloan Kettering i New York gjester SUS 14.juni.

UEG Research Prize 2018

4381 sider. Side 1 av 220