Nyheter fra foreningsleddene

search

Periode

  • År: Måned:

4498 sider. Side 1 av 225

Rekkefølge:

Hjernerådet

Månedsbrev fra hjernerådet

NBUPFs Hederspris til Sissel Øritsland

Neste Barneombud kan bli en BUP-er

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin - Asker 2018

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin arrangeres i Asker 6-7 juni 2018. Her finner du informasjon om kurset, og det er nå klart for påmelding.

Victoria Young ble NFAR´s første prisvinner

NFAR har besluttet å dele ut en årlig pris for beste artikkel. Prisen for 2016 ble vunnet av Victoria Young for artikkelen: Radiology response in the emergency department during a mass casualty incident: a retrospective study of the two terrorist attacks on 22 July 2011 in Norway. (Lenke til artikkel)

Malignt melanom - disputas i Bergen

Mutasjoner i genene for telomerase-promoter og i BRAF er hyppig i melanomer. Emilia S Hugdahl har  blant annet undersøkt sammenhengen mellom slike mutasjoner og ekspresjon av proteinene og vist at mengden uttrykt protein har større tyngde som prognostisk markør. Disputas finner sted fredag 20.april, i Bergen.

Uke 15: AL-amyloidose

En debut denne uken. For første gang figurerer det svenske Läkartidningen med ukens artikkel på vår hjemmeside. Et interessant tema, der de snakker om kombinasjonen av hjerte- og autolog stamcelletransplantasjon for AL-amyloidose. Noe vi også har utført ved OUS; én gang...

AL-amyloidose - Livreddende behandling

Vårmøtet 2018 i Oslo

24.-26. mai. Meld dere på!

Nettundervisning-infeksjonsmedisin 19.04.18

Presentasjonen Nettundervisning Infeksjonsmedisin er publisert på nettsiden  Nettundervisningen Infeksjonsmedisin 

EAU sitt Årlege Blærecancermøte

EAU inviterer til sitt årlege fagmøte om blærekreft.

Uke 14: Molekylær MRD ved AML

BACKGROUND

Patients with acute myeloid leukemia (AML) often reach complete remission, but relapse rates remain high. Next-generation sequencing enables the detection of molecular minimal residual disease in virtually every patient, but its clinical value for the prediction of relapse has yet to be established.

Molecular Minimal Residual Disease  in Acute Myeloid Leukemia - NEJM 

Romanvisning årsmøte og fagdag 16-17/4 2018

Her er oversikt over hvor de forskjellige seansene skal foregå under årsmøtet og fagdagen for NFKNF 2018 på Rikshospitalet.

Høstmøtet 2018

Grand 25. - 27. oktober 2018

NSMBs "Gjør kloke valg!" -anbefalinger

I forbindelse med Legeforeningens kampanje "Choosing wisely" - "Gjør kloke valg!" - ble det nedsatt en arbeidsgruppe av NSMB som skulle komme med forslag til anbefalinger fra fagfeltet medisinsk biokjemi.

"Årets laboratorium" til Radiumhospitalet

Den nordiske Sakura-prisen for  årets laboratorium 2017 gikk i til patologiavdelingen ved OUS-Radiumhospitalet, for deres arbeid med å bedre prøveflyt og effektivitet. At svartidene synker er et gledelig resultat.

Disputas om hormoner og nevroendokrine celler

Patricia Gjertrud Mjønes forsvarer sin avhandling Hormones and Neuroendocrine Cells, Role in Gastric and Renal Tumourigenesis 20.april ved NTNU i Trondheim. Mjønes har studert blant annet "blod-doping" hos kreftceller: Erytropoietin, også kjent som EPO, er sterkt uttrykt i nyrekreft av klarcellet type.

Uke 13: Cytokine release syndrom

Ved OUS har vi hatt, har og skal få flere, studier med CAR-T-celler. Det er nå dannet en arbeidsgruppe for å forberede og bygge kapasiteten best mulig for dette. En av utfordringene er cytokine release syndrom. Denne artikkelen forklarer oss hva det innebærer.

Cytokine release syndrome - letter to Blood

Søkes: Hudlege med interesse for å arbeide på Gran Canaria

Foreløpig program LIS-kurset 21.11.18

Her blir det mange nyttige temaer og gode forelesere! Noen teasers: 

Spondyloartritter. Gunstein Bakland, UiT

Fatigue ved inflammatoriske sykdommer og effekt av trening. Roald Omdal, SUS

Infeksjoner hos immunsupprimerte pasienter. Jan Kristian Damås, NTNU

Kryoglobuliner. Øyvind Midtvedt, OUS

Dyspnoe ved SSc. Anna-Maria Hoffmann-Vold, OUS

Disputas om lungekreft

Maria Paula Ramnefjell forsvarer tirsdag 10.4. sin avhandling med tittelen "Prognostic biomarkers and clinico-pathologic characteristics in non-small cell lung cancer. A study with special focus on tumor-vascular interactions." Deler av studien ble også presentert på årsmøtet nylig, som fritt foredrag.

4498 sider. Side 1 av 225