Nyheter fra foreningsleddene

search

Periode

  • År: Måned:

4680 sider. Side 1 av 234

Rekkefølge:

Minner om videoundervisning tirsdag 25.09.2018

Minner om videoundervisning den 25.09.2018. Pål Gunnar Larsson vil presentere kasuistikker fra intracerebrale EEG-registreringer.Vi kobler oss på fra kl 11.15, møtet starter kl.11.30 og det blir spørsmålsrunde fra ca.12.15.

Hilsen Line Bédos Ulvin/ kvalitetsutvalget

Uke 40: Lenalidomide ved follikulært lymfom

Gammeldags kjemoterapi blir utfordret på flere og flere arenaer. I denne studien viste man at lenalidomid er en like effektiv partner til Rituximab, som kjemoterapi, i førstelinjebehandling av avansert follikulært lymfom. I tillegg dyrere, men mindre toksisk.

Lenalidomide + rituximab ved FL - NEJM

Uke 39: Den unge pas. med myelomatose

How I treat the young patient with multiple myeloma
The treatment landscape for multiple myeloma has been transformed by the introduction of novel agents, including immunomodulatory drugs, proteasome inhibitors, and monoclonal antibodies. These have been shown to be more effective and generally better tolerated than conventional chemotherapy, with their introduction into clinical practice leading to improved survival.

How I treat - Blood

Uke 38: Liposomalt cytarabine + daunorubicin kombinasjon ved AML

CPX-351 (cytarabine and daunorubicin) Liposome for
Injection Versus Conventional Cytarabine Plus Daunorubicin
in Older Patients With Newly Diagnosed Secondary Acute
Myeloid Leukemia.

CPX-351 - Lancet

Ny kongress: Seizures and Stroke

1st international congress on epilepsy in cerebrovascular disease

Edinburgh Stroke Winter School 18.-20. Febr. 2019

A 3-day course to help clinical academics develop a research question for a stroke-related PhD or MD project.

Eksamen i tropemedisin 13. desember 2018

Eksamen i tropemedisin for spesialistkandidater i infeksjonsmedisin

Spent på hva som kommer på Høstmøtet 2018?

Ta en titt i appen for oversikt over program og abstakter.

Last ned fra AppStore eller GooglePlay

Konferansekode: nofhost2018

Abstraktfrist, Lillehammer: 15. november

Abstraktfristen for NGFs vintermøte på Lillehammer 7.-9. februar 2019 er 15. november. 
Alle aksepterte abstrakt vil denne gangen bli presentert enten muntlig eller som poster under abstraktsesjonene torsdag 7. eller fredag 8. februar.
Uvelgelse av abstrakt til muntlig presentasjon vil bli prioritert slik:
1) Originalarbeider
2) Metodebeskrivelser og kasuistikker
3) Rapporter om pågående og kommende studier
Man vil prioritere unges mulighet til å presentere, kirurgiske emner og også ta hensyn til geografisk spredning.
Påmelding til selve møtet kommer senere.
Abstrakt sendes til margit.brottveit@gmail.com
NB! Følge abstraktmalen

Abstraktfrist, Lillehammer: 15. november

Abstraktfristen for NGFs vintermøte på Lillehammer 7.-9. februar 2019 er 15. november. 
Alle aksepterte abstrakt vil denne gangen bli presentert enten muntlig eller som poster under abstraktsesjonene torsdag 7. eller fredag 8. februar.
Uvelgelse av abstrakt til muntlig presentasjon vil bli prioritert slik:
1) Originalarbeider
2) Metodebeskrivelser og kasuistikker
3) Rapporter om pågående og kommende studier
Man vil prioritere unges mulighet til å presentere, kirurgiske emner og også ta hensyn til geografisk spredning.
Abstrakt sendes til margit.brottveit@gmail.com
NB! Bruke abstraktmal

Etiske dilemma i kreftbehandling 30. okt

"Når for mye og for lite forderver alt. Om kreftbehandlingens alt-med-måte"

Rådet for legeetikk og Norsk onkologisk forening inviterer til seminar om etiske dilemma i kreftbehandling.
Litteraturhuset i Oslo 30. oktober kl 17-21

Gratis. Påmelding på facebookevent

Voksentoppseminaret 2018

22. - 23. november, OUS, Oslo

Bildekvalitet, deep learning og mammografi

Over 100 radiologer, radiografer og medisinske fysikere tilknyttet Mammografiprogrammet var samlet til konferanse i Drammen 30. og 31. august 2018. Hovedtemaet var mammografisk bildekvalitet, både sett fra radiologenes, radiografenes og fysikernes ståsted.

Europeisk samling i Bilbao

Den 30. europeiske patologi-kongressen er over. Fra 8.-12.september deltok norske patologer i Bilbao, som må være blant europas flotteste byer.

Professorat i kombinert stilling ledig på Ahus

Torill Sauer går snart av og universitetet er ute i god tid med utlysning av akademisk stilling, men med kort søknadsfrist. 1. oktober går fristen for å søke overlegestilling, kombinert med professorat eller førsteamanuensis i 60/40 % fordeling.

RSNA 2018: Radiology the Scandinavian Way – Future Potentials

Nordisk forening for medisinsk radiologi minner om presentasjonen de holder formiddagen 27.november ved RSNA.

CT-kurs i Larvik

Sykehuset i Vestfold holder igjen sitt skandinaviske CT-kurs 23.- 25.01.2019. LiS Hanne Skaar ved samme sykehus forteller hva neste års deltakere har i vente.

Programmet for Høstmøtet i NFKNF den 19/10 på SSE er nå klart.

SSE, med Rune Markhus i spissen, er vertskap for Høstmøte i NFKNF 2018. Møtet avholdes den 19/10 2018. Som i fjor forsøker vi å få til en sosial samling kvelden før, dvs torsdag den 18/10. Programmet er nå klart. 

Disputas: Geir André Ringstad

Cand.med. Geir André Ringstad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Imaging cerebrospinal fluid dynamics in idiopathic normal pressure hydrocephalus Disputasen finner sted 14. september på Rikshospitalet.

Nominering av Årets Onkolog 2018

NOF inviterer til nominering av Årets Onkolog 2018

4680 sider. Side 1 av 234