Nyheter fra foreningsleddene

search

Periode

  • År: Måned:

4177 sider. Side 1 av 209

Rekkefølge:

Minneord for Jana Rydland

Jana Rydland døde 1. juni i år. Minneordene er skrevet av hennes gode venner og kollegaer ved St Olavs hospital.

ESCR 2017 Prisvinner

NFTR gratulerer Anne Bethke!

ESCR 2017 Prisvinner

Anne Bethke fra OUS Ullevål vant pris (ESCR 2017 Best Abstract Session) for sin presentasjon "Early myocardial perfusion measured by CT in acute myocardial infarction treated by primary PCI" under årets ESCR årsmøte. Vi gratulerer!

4th National Microbiota Conference

4th National Microbiota Conference, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs plass, Thursday, November 9, 2017

Carotis.no

NKKF oppretter en egen nettside som omtaler den norske carotisstudien. 

Norsk karkirurgisk register (NORKAR) publiserer Interaktiv Resultater

Norsk karkirurgisk register (NORKAR) er et av de første  nasjonale registrere som publiserer sine resultater offentlig  som en interaktiv nettløsning. Brukere, som pasienter, helsemyndigheter og behandlere, kan direkte sammenligne aktivitet og resultater.

Husk Høstmøte i NFKNF, Tromsø 22/11.

Minner om foreningens høstmøte i Tromsø. Et spennende møte med flott program. Ingen grunn til å ikke dra nordover... Vi sees i Tromsø.

Stillingsutlysning, lege i spesialisering i klinisk farmakologi

Ledig stilling for lege i spesialisering i klinisk farmakologi ved Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Se stillingsannonsen her

Søknadsfrist: 30. oktober 2017

Arkadi Karpov til minne

Kompetent lagspiller, dyktig, snill, aldri nei og ikke minst: utrolig effektiv. Slik ble patologen Arkadi Karpov karakterisert i minnestunden på Ahus nylig. Arkadi døde uventet 1.oktober. Sjokket over å ha mistet en sentral medarbeider vil prege avdeling for patologi på Ahus i lang tid fremover.

Påminnelse om indremedisinsk høstmøte

Sted: Hotell Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo. Dato: Torsdag 19.10. og fredag 20.10. kl. 09.00-16.30. Se program!

Norsk oversettelse av forskrivningsverktøyet STOPPFrail

Avmedisinering av skrøpelige eldre med begrenset forventet levetid

STOPPFrail er et forskrivningsverktøy beregnet for å avslutte behandlingen med visse legemidler hos skrøpelige eldre med begrenset forventet levetid. Denne versjonen er oversatt og tilpasset norske forhold av Anne Gerd Granås, Sabine Ruths, Anette Hylen Ranhoff, Aina Langørgen, Olav Spigset og Marit Stordal Bakken. Du finner STOPPFrail i overiskten over tester og registreringsskjema. 


Nettundervisning torsdag 19. oktober

Nettundervisning 19. oktober 2017 kl.12.00 – 12.45

Velkommen til Seminaret på Julekurset 2017!

Seminaret handler i år om samarbeid i revmatologien i Norge, viktig og meget matnyttig tema! Håper på stor oppslutning og livlig diskusjon. Se vedlagt program. Her er også linker til påmelding av overnatting og dagpakker. Se den andre saken for påmelding til selve kursene, eller meld dere på via kurskatalogen.

LIS-kurset: https://no.surveymonkey.com/r/LISkurs2017

Hovedkurset: https://no.surveymonkey.com/r/julekurs2017

Seminaret påmelding: https://no.surveymonkey.com/r/nrf_seminar2017

Årsmøte NUF 2017

TORSDAG 26. OKTOBER 2017 KL. 14.00 – 15.30
Auditorium 1, LDH

Symposium Høstmøtet 2017

Onsdag 25.oktober fra 1300-1700 arrangeres symposium om blære og urotel -cancer og åpen vs. robotassistert cystektomi. 

The 18th Nordic sleep conference, Oslo, 23-25 mai 2019

Nordisk søvnkonferanse 2019 foregår i Oslo. Hold av dagene!

Kurs: Seksuell helse

Paraplyorganisasjonen Unge funksjonshemmede gjentar suksessen fra høsten 2016, og vier en dag til seksuell helse.

Nordic Fellowship in Clinical Radiology

Nordisk forening for medisinsk radiologi lyser ut reisestipend for leger i spesialisering. Stipendet kan brukes til utdanningsopphold eller forskningsopphold i et annet nordisk land, og skal fremme samarbeid mellom de nordiske landene. Ny søknadsfrist, utsatt til 15. januar 2018.

NRFs Klinikerpris 2017

Styret i NRF har vedtatt at det på årets julemøtet skal deles ut NRFs Klinikerpris på kr 25 000 til en praktiserende ildsjel i norsk revmatologi som har gjort en ekstraordinær innsats for faget og pasientene. Se vedlegg. 

Nominasjon av kandidater sendes per mail til sekretær i NRF:  inger.myrnes.hansen@helgelandssykehuset.no innen 01.november 2017. 

Det 4.norske kurset i Sonoanatomi, 7.-9.febr 2018

Revmatologisk avdeling Diakonhjemmet ved kursleder Hilde Berner Hammer og NRF ønsker velkommen til Sonoanatomi-kurs både rettet mot overleger i revmatologi og LIS med forskjellig grad av UL erfaring. Se vedlagt informasjon og program. 75 % hands on undervisning. Påmelding snarest til gunn.bjornerud@legeforeningen.no!

4177 sider. Side 1 av 209