Nyheter fra foreningsleddene

search

Periode

  • År: Måned:

4047 sider. Side 1 av 203

Rekkefølge:

Psykiaterne: systemsvikt

Mange årsaker til at psykiatrien ikke kan undersøke alle som henvises.

Påmelding til høstmøtet!

Norsk ortopedisk forening inviterer til høstmøte på Radison Blu Plaza i uke 43. Meld deg på! Informasjon og påmelding finner du hos KS Conference & Incentive ved å følge lenken:

 

www.ksci.no 

Deliriumkonferanse i november

Det er fortsatt mulig å sende inn abstract til den europeiske deliriumkonferansen som blir arrangert i Oslo 16. og 17. november i år. Fristen for å sende inn abstract er 1.september. Innen 15. september kan man melde seg på til redusert pris! Les mer på nettsidene til konferansen

Norge i teten!

The European Academy for Medicine of ageing (EAMA) arrangerer et kurs over to år der målet er å utveksle kunnskap om geriatri og etablere nettverk blant geriatere i europa. NGF har prioritert å støtte kandidater fra Norge som vil delta, og som et resultat er det siden 2009 kun tre land som har hatt flere gjennom dette kurset. 

Hjerteforum nr. 3 2017

Hjerteforum nr. 3 - 2017 - årgang 30 - er lagt ut. Vær så god!

(Hvis du ikke har fått Hjerteforum tilsendt, så kan det hende at du ikke har meldt endret adresse/postnummer til sekretariatet)

Høstmøtet i NFKNF 2017

Da er datoen for høstmøtet klart. Den 22/11 samles vi i Tromsø for faglig påfyll. Programmet er ikke helt klart, men det blir et variert program med temaer innen epilepsi, nevropati og søvn. Program kommer senere. Hold av datoen allerede nå!

Oppdatert kongresskalender

Kongresskalenderen slik du finner den i neste Hjerteforum. Det kommer stadig oppdateringer på kongresskalenderen.  Se her.

Uke 32: Vedlikeholdsbehandling for myelomatose

"Selv om det nylig har vært en myelomatoseartikkel på denne siden, er denne artikkelen såpass sentral og har vært så mye diskutert at det er viktig at den blir lest. Det er altså dokumentasjonen bak EMA-godkjennelsen av lenalidomid som vedlikeholdsbehandling etter førstegangs HMAS

Vedlikeholdsbehandling etter 1e HMAS

Uke 31: Lettkjedemyelomatose

I klinisk praksis er det nå lette kjeder i serum vi følger hos pasienter med lav eller manglende m-komponent (og egentlig i alle med høy også). Men fortsatt er det døgnurin som er den gyldige responsevalueringen, noe som gir en tilleggsbyrde for studiepasienter og studiesykepleiere. Nå tar mange til orde for å lage nye responskriteria der serumprøver har rang foran døgnurin. 

Uke 30: Nyttig med hemokromatose?

Er hemokromatose nyttig? Eller ihvertfall et asymptomatisk bærerskap. Mye kan tyde på det, blant annet det faktum at mutasjonene er så utbredt. Ukens artikkel gir oss en oversikt over dette.

Patofysiologiske konsekvenser og fordeler av HFE-genmutasjon

Uke 29:Blodplatene

En leder i Haematologica tar oss gjennom blodplatesykdommenes historie. Historien inneholder glimt av norsk storhet, og er et felt der nordmenn fortsatt er svært aktive. 

Blodplate sykdommer og trombocytopeni

Uke 28: Flytende biopsi

Fremtiden er blodprøver, og det er bare å glede seg til det tidspunktet der benmargsprøver eller CT-veiledede finnålsaspirasjoner er en saga blott, for ikke å snakke om skjærebiopsier. Men blir det sensitivt nok ?

Flytende biopsi

Kommentar

Consulkurs hypofyse/binyre/gonader 2017

Consulkurs hypofyse/binyre/gonader 2017 arrangeres i Oslo i uke 42 (16.-20. oktober)

Utsatt påmeldingsfrist 25.08.17

Mediterranean Retina Meeting 2017

Informasjon om Mediterranean Retina Meeting 2017.

Program og påmelding Julekurset 22.-24.november, Gardermoen

Da er både LIS og hovedkurset 22.-24.11.17 kommet i kurskatalogen. Vi er veldig stolte av kurskomiteens arbeide, dette blir et nyttig og flott kurs. Påmelding gjøres via Legeforeningens kurskatalog, frist 01.11.17, og det er separate påmeldinger til LIS- og hovedkurset. Påmelding til hotellovernatting og dagpakker kommer senere. 

https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=32058

https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=32059

PANLAR 2018, 7.-10.april, Buenos Aires

Den Pan-Amerikanske revmatologi foreningen PANLAR, http://en.panlar.org, inviterer til sin årlige kongress i Perto Madero, Buenos Aires. Se hjemmesiden for foreløpig program, informasjon og påmelding.

http://www.congreso-panlar.com/

Sommerutgaven av pestPOSTEN er klar

Infeksjonsforeningens medlemsblad pest - POSTEN er nå klar med andre utgave i 2017

Seminar for ledere av utdanningsutvalgene i psykiatri

Annethvert år arrangerer Spesialitetskomiteen i psykiatri seminar for alle ledere av utdanningsutvalgene. LIS-medlemmet i utdanningsutvalgene er spesielt invitert til å delta. 

Olafiadagen 2017: Gonoré – på frammarsj igjen!

Informasjon om Føflekkreftforeningen

4047 sider. Side 1 av 203