Nyheter fra foreningsleddene

search

Periode

  • År: Måned:

3813 sider. Side 1 av 191

Rekkefølge:

Vårmøtet 2017

Arrangørene av Vårmøtet 2017 for NFIM og NFMM har gleden av å invitere alle kolleger til Sarpsborg i tiden onsdag 31. mai - torsdag 1. juni. 

25th UEG Week Barcelona 2017 (October 28 – November 1)

Læringsnotat om radiologi fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har publisert et læringsnotat basert på omlag 200 uønskede hendelser knyttet til radiologisk bildediagnostikk de siste 4 årene. Les læringsnotatet og se omtalen i Dagens Medisin her.

Fødsel er ekstremsport

NoRaFo i Dagens Medisin

IT-systemene er like viktige for at vi skal kunne gjøre en god jobb, som skalpell og operasjonsbord er for at kirurgene skal kunne gjøre sin jobb, sier leder av Norsk radiologisk forening.

Uke 8: Tarm-GVHD

Steroidrefraktær akutt GVHD er en vanskelig tilstand med høy mortalitet. Rikshospitalet har preliminære resultater for vedolizumab, men noen etablert terapi for disse pasientene har vi ikke. Kanskje erfaringene fra clostridium-colitt og resultatene fra denne studien med fekal transplantasjon kan gi oss en aktuell tilnærming?

Tarm-GVHD -  Blood

Hos Moinfar i Linz

Elin Mortensen har vært på besøk hos mammapatologen Farid Moinfar i Linz, Østerrike. Les hennes beretning om oppholdet her.

McMaster kurs i indremedisin

McMaster University i Canada og det polske forlaget Medycyna Praktyczna (Medisinsk prasis) arrangerer 12. og 13. mai 2017 et oversiktskurs i indremedisin i Kraków i Polen.

EAP 2017 Congress and MasterCourse

¨EAP 2017 Congress and MasterCourse¨ denne gang i Ljubljana i Slovenia. Fra 12. til 15. oktober 2017. Frist for innsendelse av abstrakt er 15. mars. Ta en titt på kongressens egen hjemmeside her

Derfor er jeg lege - Vår plikt å behandle alle likt

Rådet har en ganske uavhengig rolle, følger med på det som er dagsaktuelt og arrangerer også seminarer for fordypning i enkelte temaer. Bioetikk og etikk i idrettsmedisin er sannsynlig framtidige temaer, sier Svein Aarseth, leder av Rådet for legeetikk.

Vårmøte 2017

NTKF ønsker velkommen til vårmøte!

Fredag 21. april 2017 på Radisson BLU Scandinavia Hotel, Oslo.

Se eget vedlegg for fullstendig agenda

Nettundervisning torsdag 23. februar kl. 12.00 - 12.45

Tema: "Bittskaderelaterte infeksjoner" ved Kristoffer Hammer Endresen, LIS Medisinsk mikrobiologi, Nordlandssykehuset, Bodø

Årsmelding 2016 og agenda for årsmøte i Norsk psykiatrisk forening

Her kan du lese årsmelding 2016 for Norsk psykiatrisk forening og agenda for årsmøte 15.3.2017.

Læringsnotat radiologi

Ikke bare gynekologer kan lære av feil- etter gjennomgang av 200 innrapporterte hendelser, kommer med helsedirektoratet med et læringsnotat.

Det nærmer seg EULAR 2017

Vakre Madrid er vertskap for årets EULAR, 14.-17.juni.

Se også facebooksiden til NRF, der mange har sagt at de skal reise, og vi foreslår at medlemmer i NRF kan bruke denne siden til å avtale hotell og sosiale aktiviteter under kongressen. 

http://www.congress.eular.org/

Uke 7: Antistoffkonjugat

Antistoffkonjugater har lenge vært på trappende, men har foreløpig ikke hatt sitt store gjennobrudd. Kan inotuzumab-ozogamicin gi det?

Inotuzumab-ozogamicin ved ALL - NEJM

Hjerteforum nr. 1 2017

Hjerteforum nr. 1 - 2017 - årgang 30 - er lagt ut. Vær så god!

Oppdatert kongresskalender

Kongresskalenderen slik du finner den i neste Hjerteforum. Det kommer stadig oppdateringer på kongresskalenderen.  Se her.

Gastroonkologisk vårmøte 2017

Påmelding til Gastroonkologisk vårmøte 2017

på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen 20. og 21. april.

American Psychiatric Association tar våre bekymringer vedr. innreiseforbudet på alvor

Her er svar som ble sendt som respons på Npfs oppfordring om ikke registrere seg på APA i solidaritet med de som ble utestengt fra USA pga. innreiseforbudet.

3813 sider. Side 1 av 191