Nyheter fra foreningsleddene

search

Periode

  • År: Måned:

4005 sider. Side 1 av 201

Rekkefølge:

Estetisk møte i Oslo

I forbindelse med NKF Høstmøtet i oktober arrangerer Norsk forening for Estetisk Plastikkirurgi i samarbeid med American Society for Aesthetic Plastic Surgery et seminar om estetisk kirurgi med et sterkt internasjonalt og nasjonalt program. Dette ser meget lovende ut!

Møt opp til Fredagsseminar i 2017 !!

 

 

 

God Sommer! (Nyhetsbrev fra Guri)

Guri Spilhaug som er leder i NFRAM, har laget et nyhetsbrev til alle medlemmene. Dette oppsummerer i korte trekk året som har gått og planene for det som ligger foran oss det første halvåret. Stymlet seg om 6 strategisk viktige satsningsområder for det videre arbeidet.

Årsmøtekurs samfunnsmedisin - Trondheim 7-8 september 2017

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin arrangeres i Trondheim 7-8 september 2017. Vi fortsetter tradisjonen med samfunnsmedisinsk kurs kombinert med årsmøtene i LSA og Norsam. Programmet for årets kurs inneholder flere spennende tema.

Kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling - Kurs G - Bodø 2017

Nordland legeforening inviterer til kurs i Bodø 25-29 september. Kurset inngår i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin og er kurs G i det obligatoriske kursprogrammet.

Kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling - Kurs G - Bodø 2017

Nordland legeforening inviterer til kurs i Bodø 25-29 september. Kurset inngår i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin og er kurs G i det obligatoriske kursprogrammet.

Nidraoskongressen med introduksjonskurs i samfunnsmedisin - Kurs A

Nidaroskongressen arrangeres i Trondheim i uke 42. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin inngår i kongressens kursprogram og gjennomføres 18-20 oktober 2017.

Nidraoskongressen med introduksjonskurs i samfunnsmedisin (Kurs A)

Nidaroskongressen arrangeres i Trondheim i uke 42. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin inngår i kongressens kursprogram og gjennomføres 18-20 oktober 2017.

Kurs i UL intervensjon, Barcelona 6.-8.sept 2017

Det inviteres til å melde seg på et internasjonalt kurs i UL veiledet intervensjon i Barcelona 6.-8.sept. Undervisningen foregår på engelsk. Se vedlegg for kursprogram, og hjemmesiden for påmelding: 

http://www.sonoguidecourse.com/

Program og påmelding Julekurset 22.-24.november, Gardermoen

Da er både LIS og hovedkurset 22.-24.11.17 kommet i kurskatalogen. Vi er veldig stolte av kurskomiteens arbeide, dette blir et nyttig og flott kurs. Påmelding gjøres via Legeforeningens kurskatalog, frist 01.11.17, og det er separate påmeldinger til LIS- og hovedkurset. Påmelding til hotellovernatting og dagpakker kommer senere. 

https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=32058

https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=32059

Vurdering av mental status hos akutt syke gamle

Rask vurdering av mental status i akuttmottaket er viktig der det er mistanke om sepsis eller annen akutt sykdom. I en artikkel i Tidsskriftet foreslår forfatterene å bruke 4AT som screeningverktøy til dette formålet.

Vestlandsk Gastroforum

Sommerhilsen fra styret

Bli med - få Norge ned fra verdenstoppen i føflekkreft

Referatutkast fra årsmøtet 2017 nå tilgjengelig

Se vedlegg til høyre

NSCMID annual meeting på Færøyene

Nordisk nevrotraumekonferanse

Den store nordiske nevrotraumekonferansen avholdes i Lund mandag – onsdag, 13.-15.11. 2017.

Bergenskonferansen 2017

Bergenskonferansen 2017 avholdes 19.-20.10.2017. Yngre kollegaer oppfordres til å melde seg på til årets kasuistikkonkurranse.

 

 

EAN Amsterdam 2017

Scientific panels og norske presentasjoner under 3rd Congress of the
European Academy of Neurology (EAN) i Amsterdam 2017

EAN

Nye veiledningsgrupper i arbeidsmedisin starter høsten 2017

Er du eller har du kollegaer som er klare til å starte i veiledningsgruppe i arbeidsmedisin? Tre grupper skal starte høsten 2017. Benytt denne anledningen til å komme videre med spesialistutdanningen. Påmelding til konsulent Ruth Skolseg i legeforeningen, medisinsk fagavdeling.

Sommerhilsen med bekymring og dikt

Stryrets sommerhilsen inneholder blant annet en advarsel mot innføringen av det nye finansieringssystemet i patologi. Patologikodene i Norsk laboratoriekodeverk er utarbeidet med bakgrunn i rekvireringsbehov og egner seg ikke til finanisering. DNP har nylig sendt et bekymringsbrev til Helsedirektoratet om den planlagte finansieringsmodellen. Brevet finner du som vedlegg, blant annet i tillegg til sommerdikt fra André Bjerke.

4005 sider. Side 1 av 201