Nyheter fra foreningsleddene

search

Periode

  • År: Måned:

4390 sider. Side 1 av 220

Rekkefølge:

Nettundervisning - Infeksjonsmedisin 22.02.18

Presentasjonen Nettundervisning Infeksjonsmedisin publiseres i morgen på nettsiden  Nettundervisningen Infeksjonsmedisin

Derfor er jeg lege - Målrettet ut fra genetisk variasjon

- Persontilpasset medisin er et teknologidrevet fagområde hvor genetikken står sentralt. Godt samarbeid mellom faggrupper må til for at vi skal lykkes, sier Dag Undlien, professor, avdelingsleder for avdeling for medisinsk genetikk, OUS, Oslo.

Kurs i hypersomnier

Kurs i primære og sekundære hypersomnier arrangeres 12. og 13. april i Stavanger

Vårdprogram för Sarkoidos 2018

Svensk Lungemedicinsk Förening har oppdatert sitt handlingsprogram for sakoidose. 

EADV-brev og nyheter 2018/1 fra Thrasyvoulos Tzellos

Handlingsprogram for maligne blodsykdommer

Nytt Handlingsprogram for maligne blodsykdommer er nå ferdig utarbeidet og innsendt til Helsedirektoratet og vil være tilgjengelig på Helsedirektoratets hjemmesider i løpet av 2 til 3 måneder. Vi  ønsker imidlertid å gjøre dette tilgjengelig for medlemmene tidligere og legger derfor ut de innsendte kapitlene på NSH hjemmesider. Siden Helsedirektoratet legger inn referanser i dokumentene for oss er dette kun angitt som kommentarer i noen av dokumentene. Siden siste revisjon er kapittelet om akutt myelogen leukemi totalrevidert.

AML

ALL

KLL og lymfoproliferative neoplasier

Andre lymfoprolferative neoplasier

KML

MPN


Om Wilms og paraplystudier

Med 6-7 kasus hvert år, er man nødt til å reise ut for å bli ekspert. Ellen D'Hooghe fra OUS forteller om deltakelse i Central Pathology Review av nyresvulster hos barn, med besøk i Utrecht og Cardiff, og den påfølgende invitasjonen til å bli del av "rapid central review" for Nord-Europa. Les reisebrevet i sin helhet.

Vi lyser ut reisestipender til indremedisinske konferanser

Søknad om reisestipend til Norsk Indremedisinsk Forening (NIF) skal innholde motivasjonsbrev, CV og kostnadsoverslag (registrering, reise og overnatting). Uttalelse fra veileder skal vedlegges for LIS. Deltagere som sender inn abstrakt blir prioritert. Søknad sendes til v.sarna@hotmail.com.

Møte om dyp venøs svikt, Trysil mars 2018

Program for Nevrodagene 2018 - oppdatert

Nå foreligger oppdatert program for Nevrodagene 2018 med inviterte og innsendte foredrag.

Utlysning!

Grip årets sjanse til å søke stipend for å komme på Vårmøte, for å få midler til reise, hospitere eller forske. Kom med forslag til Legeforeningens ærespris innen Mikrobiologi 2018! Årets hedersperson er i år en mikrobiolog. Du kan bestemme hvem….

Hjernerådet

Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering er nå med i hjernerådet.

Hvem fortjener Løvetannprisen 2018?

Norsk forening for allmennmedisin skal i år dele ut Løvetannprisen under Allmennmedisinsk våruke i Tønsberg (23.-27. april).Ta en kikk på kriteriene under, og send forslag til en god kandidat. Dette er en fin mulighet til å fremheve en kollega som gjør en ekstra innsats!

37th Annual Meeting of the European Bone and Joint Infection Society

Helsinki, Finland, 6-8 September 2018


The main conference theme is:

Infection After Trauma

37th Annual Meeting of the European Bone and Joint Infection Society

Helsinki, Finland, 6-8 September 2018

The main conference theme is: Infection After Trauma

Presentasjon av forskergrupper

Som ledd i å fremme forskningssamarbeid og å spre gode ideer, har forskningsutvalget tatt mål av seg til å samle Norge til ett rike: Norske patologers forskningsgrupper oppfordres til å presentere sine prosjekter på nettsiden.
På siden Forskning i patologi, landsdekkende oversikt publiserer vi prosjektene etter hvert som de kommer inn. Fem grupper har nå lagt ut info og kontaktadresse, for de som ønsker flere opplysninger eller samarbeid.

Kvalitetsarbeid og tilsyn - Kurs D samfunnsmedisin - Tønsberg 2018

Samfunnsmedisinkurs i kvalitetsarbeid og tilsyn arrangeres i Tønsberg 17-19 april 2018. Dette er kurs D i det obligatoriske kursprogrammet i spesialiseringen.

Kvalitetsarbeid og tilsyn - Kurs D samfunnsmedisin - Tønsberg 2018

Samfunnsmedisinkurs i kvalitetsarbeid og tilsyn arrangeres i Tønsberg 17-19 april 2018. Dette er kurs D i det obligatoriske kursprogrammet i spesialiseringen.

Husk å melde deg på NFDVs årsmøte på Sola Strand Hotel

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2018

De nasjonale hiv retningslinjene er nå klare i en ny og revidert utgave.

4390 sider. Side 1 av 220