Søkeresultat: Allmennmedisin

search

Periode

  • År: Måned:

119 sider. Side 1 av 6

Rekkefølge:

God sommer fra NFA!

Foreningens leder Petter Brelin gir i årets sommerbrev til medlemmene noen betraktninger om noen av de viktige sakene for NFA - fagmedisinsk forening for allmennmedisin:
Rekruttering av nye leger til allmennmedisin, oppstart av forskningsnettverk i allmennmedisin, utvikling av Senter for kvalitet i legekontor, myndighetenes arbeid  med register  for primærhelsetjenesten, og utprøving av såkalte primærhelseteam. Les brevet her.

Presentasjoner fra årets Solstrandkurs

Årets Solstrandkurs hadde fysikalsk medisin og indremedisin som temaer. Innsendte presentasjoner finnes her.

Velkommen til Hurtigrutekurset (Nord-Norgekurset) 2017!

Hurtigrutekurset 2017 vil bli avholdt fra 6. oktober - 10. oktober på M/S Finnmarken. Kurset går på strekningen mellom Kirkenes og Trondheim.

Temaer er idrettsmedisin og folkehelse. Kurset er søkt godkjent som klinisk emnekurs med 23 timer for spesialiteten allmennmedisin.

Vi har viktige samfunnsoppdrag!

Leder i NFA Petter Brelin snakket om foreningens allmennmedisinske samfunnsoppdrag i talen til årsmøtet under Våruka i Tromsø 27. april: Fagutvikling, kvalitetsutvikling, kompetanseheving. Være pasientenes og fagets forsvarere i møte med myndigheter og andre sterke aktører i samfunnet. I kjernen ligger spørsmålet som ble tatt opp til diskusjon på årsmøtet: Gir vi nok til dem som trenger mest? Les Petter Brelins tale her.

Utposten ble årets Løvetannprisvinner

- Utposten er et slags faglitterært lavterskeltilbud. Det skal være plass til mye forskjellig stoff - av ulike sjangre. Men det bør være praksisnært - og holde såpass kvalitet at vi blir tatt på alvor, sa redaktør Tom Sundar i takketalen.

Kjernejournal innført for hele befolkningen fra 1.mars

Alle fastleger har nå mulighet for å ta i bruk kjernejournal. Med kjernejournal har du for første gang i historien tilgang til medisinske opplysninger om hele den norske befolkning inn i ditt journalsystem. Opplysningene er ikke ordinære journalopplysninger men kun «kjerneinformasjon» om pasienten, beregnet på de gangene du sitter med en ukjent pasient eller av andre grunner mangler viktig opplysninger om den pasienten som du skal behandle.

Sakspapirer til årsmøte 2017

NFAs årsmøte for 2017 avholdes torsdag 27. april på Scandic Ishavshotel Tromsø.

Presentasjoner fra Geilokurset 20.–24. mars 2017

AF og NFA arrangerer kurs i "akuttmedisin" på Dr. Holms hotel i mars.
Presentasjoner fra kurset finnes her.

Hvem fortjener Løvetannprisen 2017?

Norsk forening for allmennmedisin skal i år dele ut Løvetannprisen under Allmennmedisinsk våruke i Tromsø (24.-28. april).Ta en kikk på kriteriene under, og send forslag til en god kandidat. Dette er en fin mulighet til å fremheve en kollega som gjør en ekstra innsats!

Velkommen til Solstrandkurset

På programmet i år har vi:
FYSIKALSK MEDISIN – trening som medisin
INDREMEDISIN - når organene svikter

 

Grunnkurskatalog for videreutdanning i allmennmedisin

Den reviderte utgaven av grunnkurskatalogen har endelig blitt presentert. Veilederen for kursarrangører og kurskomiteer er utarbeidet av spesialitetskomiteen i allmennmedisin i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin.
Veilederen kan lastes ned her.

 

Nordisk kongress 2017 Reykjavik

Et velkommen fra den islandske kongresskomite

Den 20. Nordiske kongress for spesialister og utdanningskandidater i allmennmedisin holdes i Reykjavik den 14. til 16. juni 2017 med tema “FROM THE CORE, changes and challenges in Primary Care”.

Vi ser frem til å være vert for kongressen, der vi vil utforske og diskutere hva allmennmedisin handler om i Norden, hva vi har gjort i fortiden og hva fremtiden vil bringe oss.

Velkommen til Våruka 2017!

Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin arrangerer 24.- 28. april Allmennmedisinsk våruke på Scandic Ishavshotell i Tromsø. Våruka er en møteplass for allmennleger, hvor vi tilbyr faglig påfyll og helsepolitiske debatter. Her er en god mulighet til å gjøre nye bekjentskaper og oppfriske gamle!

Utlysning av stipend til allmennpraktikere

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) utlyser stipender for våren 2017 med søknadsfrist 15. mars.

Stipend fra Allmennmedisinsk Forskningsutvalg

Stipendmidler for inntil 6 måneder kan søkes av allmennleger som vil gjennomføre forskningsprosjekter med en klar tilknytning til primærhelsetjenesten eller utforme undervisningsbidrag i allmenn- eller samfunnsmedisin. Kvinner oppfordres spesielt til å søke. AFU-stipend er tiltenkt mindre omfattende prosjekter enn AMFF stipend som sikter mot ph.d. grad. Søknadsfristen er 15. mars 2017.

Velkommen til Geilokurset 20.–24. mars 2017

AF og NFA arrangerer kurs i "akuttmedisin" på Dr. Holms hotel i mars.

Kontingent for NFAs medlemmer

Årsmøtet 2016 fastsatte kontingent for 2017 til kr 300. Kontingent for assosierte medlemmer holdes uendret kr 500 for 2017.

Kvalitetsarbeid er best når det baseres på tillit: Rapport fra SKIL

Kvalitetsarbeid er best når det bygges på tillit, sier Nicolas Øyane, leder i SKIL, - tillit til at vi ikke trenger kontrolleres eller detaljstyres for å få det til. Kvaliteten forbedres dersom vi får verktøy for bedre oversikt og mulighet til å reflektere over egen praksis sammen med kolleger. Med god veiledning kommer vi frem til de tiltakene som fungerer i vår praksis.
Senter for kvalitet i legekontor har  vært i drift siden 1.1.15.  Første satsing er vært emnekurs i legemiddelgjennomgang/ legemiddelsikkerhet. Snaut 300 leger har enten fullført eller er registrert til/ i gang med kurset.
Les nærmere om dette og andre tilbud fra SKIL.

Julebrev fra leder Petter Brelin

Leder i NFA oppsummerer året som er gått. Han minner om årsakene til at Norge har lykkes godt med fastlegeordningen, og nevner det nødvendige arbeid med å forbedre den; bl.a. utvikling av styrkede fastlegekontor for oppfølging av pasienter med store og sammensatte behov, og systematisk kvalitetsarbeid. Vanskene med å sikre rekruttering til faget; og økningen i pålagte oppgaver uten tilsvarende kapasitetsvekst er utfordringer for allmennmedisinen framover.

Forskrift om obligatorisk spesialitet i allmennmedisin utsatt

Helse- og omsorgsdepartementet har informert NFA og Legeforeningen om at arbeidet med forskrift om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering, blir utsatt.

119 sider. Side 1 av 6

search

Spesialiteter

Fjern Allmennmedisin