Søkeresultat: Allmennmedisin

search

Periode

  • År: Måned:

106 sider. Side 1 av 6

Rekkefølge:

Utlysning av stipend til allmennpraktikere

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) utlyser stipender for våren 2017 med søknadsfrist 15. mars.

Stipend fra Allmennmedisinsk Forskningsutvalg

Stipendmidler for inntil 6 måneder kan søkes av allmennleger som vil gjennomføre forskningsprosjekter med en klar tilknytning til primærhelsetjenesten eller utforme undervisningsbidrag i allmenn- eller samfunnsmedisin. Kvinner oppfordres spesielt til å søke. AFU-stipend er tiltenkt mindre omfattende prosjekter enn AMFF stipend som sikter mot ph.d. grad. Søknadsfristen er 15. mars 2017.

Velkommen til Geilokurset 20.–24. mars 2017

AF og NFA arrangerer kurs i "akuttmedisin" på Dr. Holms hotel i mars.

Kontingent for NFAs medlemmer

Årsmøtet 2016 fastsatte kontingent for 2017 til kr 300. Kontingent for assosierte medlemmer holdes uendret kr 500 for 2017.

Kvalitetsarbeid er best når det baseres på tillit: Rapport fra SKIL

Kvalitetsarbeid er best når det bygges på tillit, sier Nicolas Øyane, leder i SKIL, - tillit til at vi ikke trenger kontrolleres eller detaljstyres for å få det til. Kvaliteten forbedres dersom vi får verktøy for bedre oversikt og mulighet til å reflektere over egen praksis sammen med kolleger. Med god veiledning kommer vi frem til de tiltakene som fungerer i vår praksis.
Senter for kvalitet i legekontor har  vært i drift siden 1.1.15.  Første satsing er vært emnekurs i legemiddelgjennomgang/ legemiddelsikkerhet. Snaut 300 leger har enten fullført eller er registrert til/ i gang med kurset.
Les nærmere om dette og andre tilbud fra SKIL.

Julebrev fra leder Petter Brelin

Leder i NFA oppsummerer året som er gått. Han minner om årsakene til at Norge har lykkes godt med fastlegeordningen, og nevner det nødvendige arbeid med å forbedre den; bl.a. utvikling av styrkede fastlegekontor for oppfølging av pasienter med store og sammensatte behov, og systematisk kvalitetsarbeid. Vanskene med å sikre rekruttering til faget; og økningen i pålagte oppgaver uten tilsvarende kapasitetsvekst er utfordringer for allmennmedisinen framover.

Forskrift om obligatorisk spesialitet i allmennmedisin utsatt

Helse- og omsorgsdepartementet har informert NFA og Legeforeningen om at arbeidet med forskrift om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering, blir utsatt.

Heder til kolleger

Tradisjonen tro var Primærmedisinsk uke 2016 arena for tildeling av en rekke priser:
Medarbeiderprisen: Ann Kristin Grønvik
NFAs skribentpris: Aslak Bråtveit
NFAs Løvetannpris: Anna Stavdal
Forskningspris fra Allmennmedisinsk forskningsutvalg: Ellen Rygh
Reisestipend fra Allmennmedisinsk forskningsfond: Holgeir Skjeie
Anders Forsdahls minnepris: Steinar Hunskår og Torben Wisborg

 

Derfor er jeg lege - Fastlege i livets gang

Gaven i kontinuitet i allmennpraksis er å følge generasjoner. Jeg er lege for dem jeg fulgte i mors liv, og får være lege for dem når de skal bli foreldre, sier Anne Mathilde Hanstad, fastlege, Rådhusgaten legegruppe, Jørpeland.

Presentasjoner fra Nord-norgekurset 2016

Årets hurtigrutekurs inneholdt emnekurs i fysikalsk medisin. Presentasjoner fra kurset finnes her.

"Jomfruhinnesjekk" hører ikke hjemme i helsetjenesten

I høst ble det publisert en kronikk på NRK ytring der Isra Zariat forteller om fastleger i Norge som gjør underlivsundersøkelse  av jenter og kvinner for å kontrollere om «jomfruhinnen» er intakt Dette gjøres på oppdrag fra jentas foreldre eller fra hennes kommende ektemann. Selv om NFA ikke har grunn til å tro at denne type undersøkelser er utbredt blant fastleger, vet vi at slike undersøkelser har funnet sted. NFA mener at dette er en uakseptabel praksis som ikke hører hjemme i helsevesenet, og vil sterkt oppfordre til at alle slike undersøkelser opphører umiddelbart. Helsepersonell bør heller bidra til å bli kvitt myten om «jomfruhinnen».

Primærmedisinsk uke - høstens store allmennmedisinske møteplass!

1200 leger og medarbeider på legekontor møtes mandag 24. oktober til den ledende primærmedisinske kursarenaen i Norge - Primærmedisinsk uke (PMU).

I løpet av uken kan deltakerne velge mellom 40 innholdsrike kurs. Blant årets nyheter er emnekurs i onkologi, migrasjonshelse, rasjonell klinikk, kunnskapsbasert praksis, helsestasjonsarbeid og praktiske allmennmedisinske ferdigheter. 

­ - Ambisjonen er å skape en primærmedisinsk arena for inspirasjon og rekreasjon, – både faglig og sosialt, sier Tom Sundar, leder av hovedkomiteen.

Konferanse om menneskerettigheter tvang og etikk

Den 23. - 24. november avholdes den 9. nasjonale konferansen om tvang i psykisk helsevern på Scandic Hotell Hamar. Påmeldingsfrist 15. oktober. Les programmet og meld deg på her.

Årets løvetann og årets skribent søkes

NFA deler som vanlig ut priser under Primærmedisinsk uke i oktober:   NFAs skribentpris 2016 og Løvetannprisen 2016. Ta en kikk på kriteriene under, og send forslag til en god kandidat. Dette er en fin mulighet til å fremheve en kollega som gjør en ekstra innsats!

Stipend fra Allmennmedisinsk Forskningsutvalg

Stipendmidler for inntil 6 måneder kan søkes av allmennleger som vil gjennomføre forskningsprosjekter med en klar tilknytning til primærhelsetjenesten eller utforme undervisningsbidrag i allmenn- eller samfunnsmedisin. Kvinner oppfordres spesielt til å søke. AFU-stipend er tiltenkt mindre omfattende prosjekter enn AMFF stipend som sikter mot ph.d. grad. Søknadsfristen er 15. september 2016.

Utlysning av stipend til allmennpraktikere

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) utlyser stipender for høsten 2016 med søknadsfrist 15. september.

NFA relanserer sin Mentorordning!

Mentorordningen er en kanal for kontakt mellom studenter og allmennleger, uten krav til innhold, hyppighet eller rapportering. Ordningen har som formål å gi medisinstudenter et innblikk i allmennmedisinsk fag- og yrkesutøvelse, samt å gi allmennleger mulighet til å involvere seg i medisinsk grunnutdanning og andre tiltak som styrker allmennmedisinsk rekruttering.

Vil du bli veileder for videreutdanningsgrupper?

Legeforeningen starter nytt kurs for veiledere i allmennmedisin 23-26 januar 2017 på Ilsetra nord for Lillehammer.

Vi søker etter spesialister i allmennmedisin med interesse for slikt arbeid. Vi ber om kort CV og referanser. Søkere vil bli vurdert ut fra egnethet samt behovet i det aktuelle området. 

12 grunner til å melde seg på Hurtigrutekurset

Ikke gå glipp av høstens vakreste eventyr! For 25 gang arrangerer AF og NFA kurs på Hurtigruten- så meld deg på jubileumstur!

Kurskomiteen har laget en bildesamling med smakebiter fra årets program og høydepunkter fra tidligere års kurs. Se under - og gled deg til tur! Husk å melde deg på innen 17. juni.

Elektronisk påmelding og program for kurset finner du her.

Position paper on overdiagnosis

The Norwegian College of General Practice is involved in the international discussion regarding the side effects of excessive medical diagnoses and treatment. In 2016, the college has published a position paper advising change in medical practice and research, adressing practitioners, health authorities and public debate.

106 sider. Side 1 av 6

search

Spesialiteter

Fjern Allmennmedisin