Søkeresultat: Barne- og ungdomspsykiatri

search

Periode

  • År: Måned:

12 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Kurs i klinisk suicidologi for leger og psykologer som arbeider med barn og ungdom

Nasjonalt senter for selvmordsforebygging og -forskning arrangerer kurs for behandlere som jobber med barn og ungsom.

"Selvmordsforebyggende arbeid i klinisk praksis. Bli en sikrere og bedre behandler i møte med pasienter med suicidal atferd."

Solveig og Johan P. Sommers stiftelse - utdeling av pris

Solveig og Johan P. Sommers stiftelse 
til fremme av klinisk psykiatrisk forskning
har i anledning av 30 -årsjubileet 
for stiftelsen i 2017 delt ut tre priser. 

Nettkurs "Doping blant ungdom"

I  november ble nettkurset "Doping blant ungdom" lansert på Legeforeningen sine sider. Dette er et samarbeids-prosjekt mellom Legeforeningen og Antidoping Norge, hvor Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling også har kommet med faglige bidrag.

Pakkeforløp

Helsedirektoratet inviterte i januar til deltagelse i arbeidet om å utforme pakkeforløp innen psykisk helse og rus. Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening deltok på et møte og rådslag etter arbeidsgruppene var ferdige. 

Barn i barnevernsinstitusjoner – fokus på psykisk helse!

Regjeringen har i flg. Aftenposten 20.1. gitt helseforetakene frist til 1.5. for å si hva som kan gjøres for at barn i barnevernets institusjoner får den hjelp de har krav på. 

Mishandling og feilbehandling av barn under 4 år – tverrfaglig forebygging

Barneombud Anne Lindboe, Magne Raundalen, Torleiv Ole Rognum og en rekke barneleger holder innlegg når Folkehelseinstituttet arrangere seminar 22. mai.

Bekymringsmelding til regjeringen

Det er et akutt behov for å styrke det medisinske tilbudet for barn utsatt for omsorgssvikt. Norsk barnelegeforening har sendt en bekymringsmelding til helse-  og barneministrene.

Om legemiddelbehandling av barn

Informasjonsskriv om legemiddelbehandling hos barn fra Norsk helseinformatikk 

Paidos med temanummer om asylbarna

Det siste nummeret av Norsk barnelegeforenings medlemsblad Paidos er i sin helhet tilegnet asylbarna og deres livssituasjon.  Les og del. Dette har relevans også utenfor det barnemedisinske miljøet.

Avvikende adferd blant barn; født sånn eller blitt sånn?

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn arrangerer vårseminar i Oslo 11. juni. Det blir paneldebatt mellom anerkjente og engasjerte fagfolk med ulike vinklinger på tematikken "psykofarmaka til barn". Godkjent med 8 kurstimer i spesialiteten barnesykdommer.

Kurs i pediatrisk rettsmedisin

Kurset "Pediatrisk rettsmedisin: Tverrfaglig omsorg for barns rettssikkerhet" arrangeres på Soria Moria (Oslo) 2. mai. Med bl.a. Torleif Rognmo, Knut Storberget og Magen Raundalen.

Innsikt gir langtidseffekt ved psykoterapi

12 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Barne- og ungdomspsykiatri