Søkeresultat: Barnesykdommer

search

Periode

  • År: Måned:

327 sider. Side 1 av 17

Rekkefølge:

Tverrfaglig seminar ved Norsk Barnesmerteforening 8. mai

Norsk Barnesmerteforening arrangerer sitt årlige seminar i Oslo den 8. mai med følgende hovedtemaer: Smerter hos barn og unge med kreft, postoperativ smertebehandling og langvarige smerter og helseplager hos barn og unge. Ta en titt på program og påmelding

Utnevnelse av æresmedlem i NBF i 2017

Styret i NBF inviterer medlemmene til å komme med forslag til kandidater til æresmedlemskap i NBF. Har du forslag til kandidater? Forslag ønskes innen 20.april og kan sendes til sekretaer@barnelegeforeningen.no. Les alt om æresmedlemskap i NBF her

Konferanse ´Når kroppen snakker´12-13. juni

Konferanse om funksjonelle somatiske tilstander hos barn og unge- helhetlig forståelse og tverrfaglig behandling. Arrangeres av Nasjonal Kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge i samarbeid med Seksjon for psykosomatikk og CL- barnepsykiatri, BUK, OUS, RH, den 12 - 13 juni i Oslo. For program og påmelding klikk her

Satsningsområder for NBF 2017-2021

Styret er nå ferdig med sitt arbeid om de nye Satsningsområdene for NBF 2017-2021 og sender dokumentet ut på høring for sine medlemmer. Innspill meldes til sekretaer@barnelegeforeningen.no innen 9. april. Alt om dokumentet kan du lese her

Kurs i pediatrisk rettsmedisin og sosialpediatri

Seksjon for rettsmedisinske undersøkelser av barn, OUS, arrangerer kurs i pediatrisk rettsmedisin og sosialpediatri 2. mai 2017 i Oslo. Informasjon om program og påmelding her

Praktisk dagskurs i atopisk eksem 18.05

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO), Helse Sør-Øst, arrangerer Praktisk kurs i atopisk eksem. Målgruppe for kurset er leger og sykepleiere i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i Helse Sør-Øst. Meld deg på her

Nasjonalt Diabetesforum 2017

Nasjonalt Diabetesforum i Oslo fra 26. til 27. april. Viktig arena for faglig oppdatering for helsepersonell med svært tiltalende program også iår. Info om program og påmelding her.

EAP 2017 Congress and MasterCourse

¨EAP 2017 Congress and MasterCourse¨ denne gang i Ljubljana i Slovenia. Fra 12. til 15. oktober 2017. Frist for innsendelse av abstrakt er 15. mars. Ta en titt på kongressens egen hjemmeside her

Nyhetsbrev JANUAR

Les årets første nyhetsbrev fra Nettverket, blant hovedtemaer: barn og søvn (som også er tema på nettverksseminar 12. juni), nytt om BNF-C, nye norske artikler om barn og smerte og mye mer. Les nyhetsbrevet her.

Hepatitt B-vaksine til alle barn – hvilken rolle får sykehusene?

Barn, og spesielt spedbarn, har høyest risiko for å utvikle kronisk infeksjon ved hepatitt B-smitte. Paidos har snakket med barnelege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet om hepatitt B-vaksinen som nå tilbys gjennom barnevaksinasjonsprogrammet og spesielt hvordan risikobarn på sykehus skal følges opp. Les hele intervjuet på Paidos.no.

Muskelsykdommer med debut i barnealder

@Tidsskriftet: Noen av muskelsykdommene er svært alvorlige og krever omfattende tverrfaglig behandling og tilrettelegging. Det er en viss optimisme når det gjelder mulighet for årsaksrettet behandling i noen tilfeller. Les hele artikkelen her

Barnehelseprisen 2017

Vi gratulerer SANKS (samisk nasjonalt kompetansesenter- pyskisk helsevern) avdeling barn og ungdom med Barnehelseprisen 2017. Les mer om dem her.   

Vårmøte 2017 i Drammen

Nyfødtmedisin, smerte, helseatlas og syndromologi er hovedtemaene som venter i Drammen fra 31.05 til 02.06. Det loves stemningsfulle kvelder! Ta en titt på program og påmelding her.

Nominer til forskningspris 2017!

Beste artikkel fra det norske pediatermiljøet skal premieres. Alle artikler med barnelege fra Norge som første- eller sisteforfatter kan nomineres til prisen. Send et forslag til forskningspris@barnelegeforeningen.no. Frist 15. mars. Les om prisen her

Ny app og nettside: Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi

Ny nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av epilpsi hos voksne og barn som oppdateres fortløpende. Se nettsiden her. App kan lastes ned slik.  

Welcom​e​ to ESPID 2017​

Snart er det tid for ESPIDs (European Society for Paediatric Infectious Diseases) årlige møte. Denne gang i Madrid fra 23. til 27. mai 2017. Alt om kongressen her

3rd edition transport of high risk infants

Alt om transport av høyrisiko spedbarn på Kongress fra 31. august til 2. september i Oxford. Se informasjon om program og påmelding her

Overlegepermisjon på Zanzibar til våren?

Lyst til å gjøre noe helt annerledes i overlegepermisjonen? Sykehuset Mnazi Mmoja har hatt et samarbeid i flere år med Helse Bergen. Ny barneklinikk er akkurat åpnet ved sykehuset i Stone Town. Flere norske barneleger har jobbet der de siste årene, og det er behov for flere! 

Pediaterdagene 2017 i Bergen

  

Vel overstått Pediaterdager 2017 i Bergen. Alt om disse dagene kan leses her

Nytt nummer av Paidos

Denne gangen i samarbeid med barnekirugene! Nytte temanummer som tar for seg flere aspekter ved tilstander som krever godt samarbeid mellom barnekirurger og barneleger. Du kan lese om blant annet behandling av gastroøsofageal refluks, gastrostomi, anorektale misdannelser, øsofagusatresi, epilepsikirurgi og mye mye mer. Ta en titt her

327 sider. Side 1 av 17

search

Spesialiteter

Fjern Barnesykdommer