Søkeresultat: Barnesykdommer

search

Periode

  • År: Måned:

354 sider. Side 1 av 18

Rekkefølge:

Nytt nyhetsbrev fra IPA

Fagseminar: Ungdomspasienten. OBS. Kort frist

Fagseminar, 15.11.2017, Regionalt senter for helsetjenesteutvikling

Fagdag med helsepersonell fra Ungdomsmedisinsk Vitencenter, Rikshospitalet i København

Debattinnlegg: Dropp kuttene i pleiepengeordningen

Svar til Kristian Tonning Riise ‘Patetisk for å beskylde noen for å angripe de svakeste – når velferdsordningen er mer enn doblet’ 

Vi er glade for at også Høyre ved Kristian Tonning Riise setter fokus på den nye pleiepengeordningen. Å løfte den frem i så sterke ordelag gir oss muligheten til å korrigere manglende forståelse for problemene med ordningen som så tydelig går fram av debattinnlegget. 

Pediaterdagene 2018 - Endelig program og påmelding

Pediaterdagene 2018 er i Trondheim 17.-19. januar. Se program og påmelding her.

Kurs: Seksuell helse

Paraplyorganisasjonen Unge funksjonshemmede gjentar suksessen fra høsten 2016, og vier en dag til seksuell helse.

Forlenget frist for innsending av frie foredrag

Har du husket å sende inn fritt foredrag til Perinataldagene i Ålesund? Vi forlenger fristen til 15. oktober.

Debattinnlegg: Tøffere tider for familier med kreftbarn

Barnelegene Bernward Zeller og Maria Winther Gunnes har skrevet debattinnlegg i Bergens Tidende om hvordan endring i pleiepengeordningen rammer familier med kreftsyke barn.

Nytt nyhetsbrev fra IPA

International Pediatric Association (IPA) sender ut nyhetsbrev hver måned.

Kronikk: Stortinget svikter de svakeste

Leder i norsk barnelegeforening, Ketil Størdal, har skrevet en kronikk på NRK ytring. Du kan lese kronikken her.

Workshop: Hypnose, åpen dag

Foreleser, Dr. Laurence I. Sugarman kommer til Norge og vil holde en åpen worskhop dag 31. oktober 2017.

Konferanse: Forbedringsarbeid i praksis - konferanse av leger for leger

Det er menneskelig å gjøre feil, men når vi leger gjør feil i vår kliniske praksis, så får det uønskede konsekvenser – ikke bare for oss som leger, men for pasientene og deres pårørende. Hvordan håndterer vi dette, og hva kan vi lære av det?

Den nye pleiepengeordningen svikter for familier med størst behov

Norsk barnelegeforening mener endringene i den nye pleiepengeordningen ikke møter behovet der det er størst: nemlig hos familier med barn som har langvarig, alvorlig og kronisk sykdom.

Hypnose/hypnoterapi

Hypnose/hypnoterapi med fokus på barn, ungdom og deres familier. Høsten 2017 starter 9. kull i 1-årig utdanning i klinisk hypnose/hypnoterapi med fokus på barn, ungdom og deres familier. Ta en titt på hvorfor dette er nyttig for deg som Barnelege og meld deg på her

Nytt styre i NBF 2017-2019

Nytt styre i NBF tiltrådte 1. sept. Ta en titt på NBF styrets sammensetning frem til 2019. 

Søknad om refusjon av utgifter til Synagis

Slik skal søknaden skrives! Informajson fra Helfo til leger som skriver søker refusjon av utgifter til Synagis. Les informasjonsskrivet her

Rituell omskjæring av gutter

Helsedirektoratet har utarbeidet et informasjonsskriv til helsepersonell om rituell omskjæring av gutter. Informasjonsskrivet inkluderer også Lov om rituell omskjæring av gutter. Les informasjonsskrivet her

Torstein Vik utnevnt som æresmedlem av NBF i 2017

Torstein Vik er utnevnt som æresmedlem av NBF i 2017. Han har gjennom et langt yrkesliv betydd svært mye for utviklingen av norsk pediatri, kanskje aller mest innen forskning og undervisning. Les hele omtalen under. 

Trond Markestad utnevnt som æresmedlem av NBF 2017

Trond Markestad er utnevnt som æresmedlem i NBF for sitt mangeårige arbeid innenfor pediatri som har satt dype spor både nasjonalt og internasjonalt. Les utfyllende omtale under. 

Pediaterdagene 2018 i Trondheim

Planlegg i god tid og sett av 17. til 19 januar 2018 til Pediaterdagene 2018 i Trondheim. Foreløpig program har kommet, ta en titt her. Ytterligere informasjon kommer. 

Forskningspris 2016

Forskningspris 2016 går til Håvard Skjerven for følgende artikkel: ¨virus type and genomic load in acute bronchiolitis: severity and treatment response with inhaled adrenaline¨ i The Journal of Infectious Diseases. Les hele artikkelen her. Alt om NBFs nyopprettet forskingspris finner du her.

354 sider. Side 1 av 18

search

Spesialiteter

Fjern Barnesykdommer