Nyheter fra foreningsleddene

Søkeresultat: Barnesykdommer

search

Periode

  • År: Måned:

380 sider. Side 1 av 19

Rekkefølge:

Opprop fra International Pediatric Association om USAs behandling av barn i migrantfamilier

International Pediatric Association har laget et opprop om amerikanske myndigheters atskillelse og arrestasjon av barn i migrantfamilier

Hvordan bruke hypnose

Norsk psykologforening har laget en video om hvordan bruke hypnose hos barn og unge.

Norsk standard for barneovervåking ligger nå på nett

Nå ligger den nye norske standarden for barneovervåking under helsebiblioteket.

Frokostseminar: Undersøkelse av dødsstedet ved plutselig og uventet barnedød

Siden 2010 har det vært en ordning med frivillig undersøkelse av dødsstedet ved plutselig og uventet død hos barn under 4 år. 7. juni lanseres en rapport om ordningen.

Nytt forslag til protokoll for CMV screening av barn som ikke passerer hørselscreening

Det er laget nytt forslag til protokoll for CMV screening av barn som ikke passerer eller lar seg teste med hørselsscreening i nyfødtperioden. 

Norsk barnelegeforening reagerer på markedsføring av barneforsikringer

- Barneforsikringer er for friske barn - de som trenger slike forsikringer minst av alle

 sier barnelegeforeningen i en artikkel i Aftenposten

Kronikk: Speedbarsel - ikke til beste for mor og barn

"Jordmorforeningen, barnelegene og politikere har ytret bekymring om stadig kortere barselopphold på sykehus" skriver representanter for barnelegeforeningen i en kronikk i dagsavisen.

Vil du jobbe for leger uten grenser?

Leger Uten Grenser trenger flere barneleger i felt. Å jobbe i felt er utfordrende, men en givende opplevelse.

Kurs - Primære og sekundære hypersomnier

Norsk forening for søvnmedisin (NOSM) arrangerer i samarbeid med den norske legeforening kurs i primære og sekundære hypersomnier: Utredning og behandling, 12-13 april i Stavanger.

NB! Kort frist. Kurs - Vold, omsorgssvikt og helse blant barn og unge i Norge

Akershus legeforening inviterer til klinisk emnekurs i "Vold, omsorgssvikt og helse blant barn og unge i Norge" 1. - 2. mars 2018 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

Hvem syns du skal få Forskningsprisen 2018?

Barnelegeforeningen ønsker å stimulere til forskning og utvikling i pediatrifaget. Derfor deles det årlig ut Forskningsprisen til beste artikkel.

e-læringskurs: Basal endoskopi

Kurset består av 13 timer nettkurs og 5 timer simulatortrening på Rikshospitalet. Kurset er godkjent for 18 timer i etterutdanning i barnesykdommer. Les mer om kurset og påmelding her.

Nyhetsbrev fra IPA

Nytt nyhetsbrev fra IPA. Les det her.

Kurs: Praktisk kurs i atopisk eksem

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet i Helse Sør-Øst arrangerer praktisk kurs i atopisk eksem den 26. april på Rikshospitalet. Mer informasjon og påmelding her.

Ny, revidert nasjonal protokoll for terapeutisk hypotermi

Det foreligger nå ny, revidert nasjonal protokoll for terapeutisk hypotermi. Les den her.

Ny revidert protokoll for terapeutisk hypotermi

Det foreligger ny, revidert protokoll for hypotermibehandling. Du kan lese den her.

Kurs: Ungdomsmedisin

Det arrangeres kurs i ungdomsmedisin på Ahus 12.-14. mars 2018.

Utlysning: Forskningsmidler fra Grimsgaards stiftelse

Det lyses ut midler fra Reneé og Bredo Grimsgaards stiftelse til vitenskapelig forskning av sykdommer som rammer barn og unge. Les mer her.

Kongress: International pediatric association

IPA kongress i Panama city, Panama i mars 2019. Generelle, globale pediatriske emner. Les mer om kongressen her.

Vil du bli "Adjunct Editor" i Acta Paediatrica?

Redaksjonen i Acta Paediatrica ønsker å knytte til seg en eller to vitenskapelig skolerte norske barneleger som kan være med på å vurdere innkommende artikler med tanke på publisering.

380 sider. Side 1 av 19

search

Spesialiteter

Fjern Barnesykdommer