Søkeresultat: Infeksjonssykdommer

search

Periode

  • År: Måned:

95 sider. Side 1 av 5

Rekkefølge:

Nettundervisning 23.11.2017 Publiseres tidlig torsdag morgen

Tema: Ny faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt B

Faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt B

Nå har vi endelig fått en egen norsk faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt B 

Ny utgave av pest - POSTEN

Nå er høst utgaven av pest - POSTEN her

4th National Microbiota Conference

4th National Microbiota Conference, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs plass, Thursday, November 9, 2017

Nettundervisning torsdag 19. oktober

Nettundervisning 19. oktober 2017 kl.12.00 – 12.45

RAVN - rapporten for 2016

RAVN og RAVN-fagråd har gleden av å oversende RAVN-rapporten for 2016

Eksamen i tropemedisin

Eksamen i tropemedisin for spesialistkandidater i infeksjonsmedisin høsten 2017  

Sommerutgaven av pestPOSTEN er klar

Infeksjonsforeningens medlemsblad pest - POSTEN er nå klar med andre utgave i 2017

HIV og hepatitt kurs for LIS & Infeksjonspoliklinikk-sykepleier møte

Welcome to the 34th annual meeting of NSCMID

Welcome to our beautiful historical capital Tórshavn in the Faroe Islands from August 31th to September 3rd, 2017. 

Nordisk soppmøte i august

Årets møte som vil bli holdt i København  24. og 25. august.

Påmelding til vårmøtet

Dette er årets viktigste møteplass for medlemmer i våre foreninger! 

Ny utgave av pest-POSTEN

Infeksjonsforeningens medlemsblad pest - POSTEN er nå klar med første utgave i 2017

Oppdatert hepatitt C veileder - mars 2017

Hepatitt C veilederen foreligger nå i en ny revidert utgave.

 

Vårmøtet 2017

Arrangørene av Vårmøtet 2017 for NFIM og NFMM har gleden av å invitere alle kolleger til Sarpsborg i tiden onsdag 31. mai - torsdag 1. juni. 

Nettundervisning torsdag 23. februar kl. 12.00 - 12.45

Tema: "Bittskaderelaterte infeksjoner" ved Kristoffer Hammer Endresen, LIS Medisinsk mikrobiologi, Nordlandssykehuset, Bodø

Utlysning

Grip årets sjanse til å søke stipend for å komme på Vårmøte, for å få midler til reise, hospitering eller forskning og kom med forslag til Legeforeningens ærespris i infeksjonsmedisin 2017!

Nettundervisning torsdag 19. januar kl. 12.00 - 12.45

Tema: Skogflåttencefalitt ved Hilde Skudal og Marjut Sarjomaa, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Sykeuset i Telemark

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2017

De nasjonale HIV retningslinjene er nå klare i en ny og revidert utgave.

pest-POSTEN nr. 4 - 2016, 22. årgang

Infeksjonsforeningens medlemsblad pest-POSTEN er nå klar med fjerde og siste utgave for 2016

95 sider. Side 1 av 5

search

Spesialiteter

Fjern Infeksjonssykdommer