Søkeresultat: Infeksjonssykdommer

search

Periode

  • År: Måned:

88 sider. Side 1 av 5

Rekkefølge:

Sommerutgaven av pestPOSTEN er klar

Infeksjonsforeningens medlemsblad pest - POSTEN er nå klar med andre utgave i 2017

HIV og hepatitt kurs for LIS & Infeksjonspoliklinikk-sykepleier møte

Welcome to the 34th annual meeting of NSCMID

Welcome to our beautiful historical capital Tórshavn in the Faroe Islands from August 31th to September 3rd, 2017. 

Nordisk soppmøte i august

Årets møte som vil bli holdt i København  24. og 25. august.

Påmelding til vårmøtet

Dette er årets viktigste møteplass for medlemmer i våre foreninger! 

Ny utgave av pest-POSTEN

Infeksjonsforeningens medlemsblad pest - POSTEN er nå klar med første utgave i 2017

Oppdatert hepatitt C veileder - mars 2017

Hepatitt C veilederen foreligger nå i en ny revidert utgave.

 

Vårmøtet 2017

Arrangørene av Vårmøtet 2017 for NFIM og NFMM har gleden av å invitere alle kolleger til Sarpsborg i tiden onsdag 31. mai - torsdag 1. juni. 

Nettundervisning torsdag 23. februar kl. 12.00 - 12.45

Tema: "Bittskaderelaterte infeksjoner" ved Kristoffer Hammer Endresen, LIS Medisinsk mikrobiologi, Nordlandssykehuset, Bodø

Utlysning

Grip årets sjanse til å søke stipend for å komme på Vårmøte, for å få midler til reise, hospitering eller forskning og kom med forslag til Legeforeningens ærespris i infeksjonsmedisin 2017!

Nettundervisning torsdag 19. januar kl. 12.00 - 12.45

Tema: Skogflåttencefalitt ved Hilde Skudal og Marjut Sarjomaa, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Sykeuset i Telemark

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2017

De nasjonale HIV retningslinjene er nå klare i en ny og revidert utgave.

pest-POSTEN nr. 4 - 2016, 22. årgang

Infeksjonsforeningens medlemsblad pest-POSTEN er nå klar med fjerde og siste utgave for 2016

Nettundervisning torsdag 22. desember 2016 kl. 12.00 - 12.45

Tema: "SVK - infeksjoner", ved Tore Stenstad og Øystein Sverdrup, Sykehuset i Vestfold

Utlysning av midler til infeksjonsmedisinske prosjekter

Støtte til infeksjonsmedisinske prosjekter og kompetanseheving i utviklingsland.

Nettundervisning torsdag 24. november 2016 kl. 12.00 - 12.45

Tema: Brucellose, ved Thomas Skrede, Infeksjonsseksjonen, Drammen sykehus

Pest-POSTEN, Nr. 3, 2016 - 22. årgang

En ny utgave av pest-POSTEN foreligger nå i en senhøst utgave.

Nye europeiske HIV-retningslinjer

En ny revidert utgave av de europeiske HIV-retningslinjene er nå publisert.

Ny RAVN rapport

RAVN rapporten for 2015 er nå publisert

Truvada er nå godkjent til bruk på §4 som PreP

Truvada er nå godkjent til bruk på §4 som PreP

Du kan lese mer om anbefalingen her: Preeksponeringsprofylakse - PrEP - muligheter for vellykket implementering i Norge

88 sider. Side 1 av 5

search

Spesialiteter

Fjern Infeksjonssykdommer