Søkeresultat: Klinisk farmakologi

search

Periode

  • År: Måned:

61 sider. Side 1 av 4

Rekkefølge:

Professor/førsteamanuensis i farmakologi ved UIO/OUS

Stillingsutlysning ved UIO/OUS; professor/førsteamanuensis i farmakologi. Svarfrist 15. juni. Lenke til utlysningen ligger her. 

Nylig publisert dansk artikkel

EACPT-møte i Kroatia oktober 2016

Programmet ligger her

Ledig stilling som lege i spesialisering ved avdeling for farmakologi (OUS).

Se stillingsannonsen her

Ledig stilling. Overlege - Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for farmakologi. Seksjon for legemiddelkomité og -sikkerhet ved Oslo Universitetssykehus.

Se stillingsannonsen her

Ledig stilling. Overlege - Avdeling for farmakologi, Klinisk famakologi Rikshospitalet

Se stillingsannonsen her

Stillingsutlysing i klinisk farmakologi i Linköping

Det er utlyst to stillinger i klinisk farmakologi i Linköping. Finn utlysningen her

Mandat for samarbeidsutvalget

Det er utformet et mandat for samarbeidsutvalget for Norsk forening for klinisk farmakologi. Mandatet ligger her.

Gratis kurs i pediatrisk farmakologi

GRIP (Global Research in Paediatrics) Roadshow kommer til Oslo onsdag 20. januar for å avholde kurset "Medicines in children – what you need to know?" for leger, farmakologer og farmasøyter.

Se mer info her -og meld deg på.

Resymé fra EACPT kongress sommeren 2015

Fra Norge var det i år åtte deltagere på EACPT-kongressen i Madrid i juni. Tre av disse hadde abstrakt (Linda Amundstuen Reppe, Tormod Bjånes, Else -Lydia Toverud). Den nasjonale farmakologiportalen ble presentert av Tormod Bjånes.

Nyttig dagskurs: Antiepileptika i klinisk hverdag

13. november blir det et nyttig dagskurs for alle leger som har med epilepsipasienter å gjøre. Meld deg på i dag for å sikre plass! Lenke til kurspåmelding og program:  https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=30370 

Kurset holdes i Oslo på Thon hotel Opera. Arrangør er Norsk forening for klinisk farmakologi.

Fast LiS ved OUS

Det er utlyst en fast LiS-stilling ved Avdeling for farmakologi ved OUS. Finn stillingen her: http://www.oslo-universitetssykehus.no/jobbsok_/Sider/Ledige-stillinger.aspx

Stillingen er ledig fra 1. august og har søknadsfrist 19. juli.

B-kurs i sakkyndighet

Dette kurset arrangerers av Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) og inngår i den såkalte ABC-modellen for utdanning av sakkyndige i Norge. Kurset avholdes i Trondheim i to deler, hvorav første del (3 dager) i november 2015 og siste del (3 dager) i januar 2016.

Kurset har tidligere fått svært gode tilbakemeldinger.

Forelesere er Tor Langbach, tidligere leder av Domstoladministrasjonen, og medlemmer av DRK.

Påmeldingsfrist 1. september 2015. Les mer om kurset her

Vårmøte NSFT 2. juni

NSFTs vårmøte i år blir 2. juni. Tema er BIOLOGISKE LEGEMIDLER - FRA TEORI TIL PRAKSIS.

Møtet blir holdt i rødt auditorium på Rikshospitalet, kl 12-16. Her kan du se programmet.

Ingen påmelding er nødvendig. Hjertelig velkommen!

Konferanse om overdoseforbygging

31. august og 1. september holdes en konferanse om forebygging av overdoser i Bergen. Tema for konferansen er tiltak for å redusere overdosedødsfall i Norge og internasjonalt. Konferansen holdes i forbindelse med markeringen av verdens overdosedag 31. august.

Klikk her for å åpne invitasjon

NB: Det er abstractfrist 10. mai 

Mer informasjon finnes også på stoppoverdoser.no

Konferansen arrangeres i Bergen av SERAF, Bergen Kommune og Helsedirektoratet i samarbeid med Bergensklinikkene, Helse Bergen, SIRUS og Folkehelseinstituttet.

 

Velkommen til en spennende konferanse!


 

 

Farmakologiportalen på nett!

(Bilde av forsiden på farmakologiportalen.no)

EACPT pris til Michel Eichelbaum

"The 2015 EACPT Lifetime Award" går til Professor Michel Eichelbaum. Prisen vil deles ut på EACPT konferansen i Madrid i juni.

Den tyske professoren er spesialist i både klinisk farmakologi og indremedisin. Les mer om begrunnelsen for pristildelingen her:  

http://eacpt.blogspot.co.uk/2015/04/2015-eacpt-lifetime-achievement-award.html

Rulleringstabell obligatoriske kurs

En rulleringstabell for de obligatoriske kursene i klinisk farmakologi har blitt etterlyst.

Oppdatert tabell finnes i kurskatalogen her på Legforeningens sider. Se etter klinisk farmakologi i lenken: http://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Rulleringstabeller/ 

Kurs i legemiddeløkonomi

Kurset i Legemiddeløkonomi er nå godkjent for klinisk farmakologi både som obligatorisk kurs i videreutdanningen og som valgfritt kurs i etterutdanningen. Kurset vil være aktuelt for alle leger innen klinisk farmakologi, for medlemmer i legemiddelkomiteene og andre som jobber med beslutningsprosesser rundt valg av legemidler.

Informer gjerne kolleger om kurset.

Se lenke til påmeldingssiden under.

http://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=30162

Nye spesialistregler

Nå er de nye spesialistreglene godkjent. Sett deg inn i nye kurskrav og overgangsordninger. Du kan lese brevet fra Helsedirektoratet her

61 sider. Side 1 av 4

search

Spesialiteter

Fjern Klinisk farmakologi

Emner