Søkeresultat: Klinisk nevrofysiologi

search

Periode

  • År: Måned:

126 sider. Side 1 av 7

Rekkefølge:

ECCN 2017 - Abstractfrist forlenget

ECCN som går av stabelen i Budapest til høsten meddeler at Abstractfristen er forlenget til 31/3 2017. Les mer på kongressens hjemmeside.

Årsmøtet i NFKNF 11/5 nærmer seg...

Husk at saker du ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes inn til styret i forkant av årsmøtet. For at dette skal gå etter vedtektene må de være styret i hende senest onsdag 12/4 slik at styret får mulighet til å sette dette på agendaen og forberede sakene. Evt saker meldes til sekretær Kira de Klerk

Programmet for Årsmøtet og fagdagene 11-12/5 begynner å ta form

Årsmøtet og fagdagene 11-12/5, samt middag for medlemmer hos Kristin Ørstavik 11/5, nærmer seg. Programmet begynner å ta form. Påmeldingsfrist er satt til 30/4. 

Programmet for Årsmøtet og fagdagene 11-12/5 begynner å ta form

Årsmøtet og fagdagene 11-12/5, samt middag for medlemmer hos Kristin Ørstavik 11/5, nærmer seg. Programmet begynner å ta form. Påmeldingsfrist er satt til 30/4. 

Husk videoundervisning tirsdag 31/1

Minner om videoundervisning tirsdag 31/1 fra kl 1130-1230. Pålogging fra kl 1115. Denne gangen er det Harald Aurlien som skal snakke om "SCORE/IFCN- guidelines for EEG beskrivelser; ny revisjon."

Vel møtt!

Årsmøte og fagdag våren 2017

Datoer for årsmøte og fagdag for NFKNF er nå fastsatt. Årsmøtet holdes torsdag 11/5, mens fagprogram vil bli holdt både torsdag 11/5 og fredag 12/5.

Mer informasjon kommer senere, men hold av dagene allerede nå!

Vi ønsker dere alle en Riktig God Jul og et Godt Nytt År!

   

Videoundervisning 29/11 - opptak ble dessverre ikke utført

Det ble dessverre ikke utført opptak av videoundervisningen den 29/11 der Morten Engstrøm snakket om "Skåring av respiratoriske hendelser under Polysomnografi".  Morten har vært snill og oversendt presentasjonen i Pdf-format. Denne finner du link til på samme sted som du finner link til videoopptakene, se nederst på siden der det er link til presentasjoner.

Nordic Congress of Clinical Neurophysiology & Kuopio Epilepsy Symposium 2017

March 15-17, 2017  Kuopio Music Centre 

We cordially welcome you to participate in the Joint Meeting of Nordic Congress of Clinical Neurophysiology & Kuopio Epilepsy Symposium, which will take place on March 15 – 17, 2017 in Kuopio Music Centre, Kuopio, Finland.

Ny app og nettside: Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) har på oppdrag fra Helsedirektoratet ledet arbeidet med å utarbeide en kunnskapsbasert retningslinje for utredning, behandling, oppfølging og rehabilitering av pasienter med epilepsi. Den foreligger nå både som App og som nettside.

Program for vårens videoundervisning er nå klart

Kvalitetsutvalget har laget et spennende og variert program for vårens videomøter/videoundervisning. Du finner fullstendig oversikt ved å klikke på overskriften eller Les mer.... 

Minner om neste videoundervisning 29/11.

Tidligere annonsert foredrag må dessverre utgå, men erstattes av et foredrag om «Skåring av respiratoriske hendelser i polysomnografi» av Morten Engstrøm. Dette blir et svært nyttig foredrag hvor forskjeller mellom ulike skåringskriterier blir diskutert. Morten vil også skissere hvilke kriterier som kvalitetsutvalget anbefaler (disse ligger også på www.nevrofysiologi.no i den reviderte metodebokens kapitel 11). Som vanlig oppkobling fra kl 1115. 

Husk påmelding til foreningens høstmøte 25/11 i Bergen.

Frist for påmelding er 1/11 og gjøres ved å sende mail til foreningens sekretær

61. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie und Funktionelle Bildgebung 27.–29. April 2017, Leipzig

Invitasjon til denne kongressen ligger nå ute på kongressens hjemmeside. Les mer http://www.dgkn-kongress.de

Minner om videoundervisning 25/10

Minner om videoundervisningen den 25/10 kl 1130-1230. Inger Anette Hovden skal snakke om "Normal søvn".

Oppkobling fra kl 11.15.

14th NWG Practical Course - Transcranial magnetic and electrical stimulation. Göttingen, Tyskland 20-22/2 2017.

Her blir det mulighet til å få skikkelig starthjelp til både teoretisk og praktisk transkraniell magnetstimulering. Kurset er ment for nybegynnere, men det er sikkert noe å hente for viderekommende også.

Clinical Neurophysiology Practice

Dette er et relativt "nytt" tidsskrift som utgis i Open Access, dvs at det er tilgjengelig uten abonnement. Tidsskriftet er et offisiell tidsskrift for IFCN. Det tar sikte på å omhandle klinisk praktisk nevrofysiologi, inkludert forskning, "Case reports", normalverdier og oversiktsartikler med klinisk relevans.

Husk videoundervisning 27/9.

Karin Muller skal snakke om "Ultralyd av perifere nerver (traumatiske nerveskader og entrapments)". 

Høstmøtet i NFKNF 25/11-2016

Foreningens høstmøte holdes dette året i Bergen fredag den 25/11-16. Et flott program der mange deler av nevrofysiologien blir belyst. Påmelding til møtet gjøres til foreningens sekretær innen 1/11-2016.

Nyopprettet overlegestilling i KNF på Nordlandssykehuset, Bodø.

Det er lyst ut en stilling for spesialist i KNF ved Nordlandssykehuset i Bodø. Dette er en nyopprettet stilling med søknadsfrist 1/10 2016. Det er planer om å opprette flere stillinger innen KNF i Bodø, så dette er en god mulighet til å være med på å bygge opp et flott KNF-miljø ved Nordlandssykehuset.

126 sider. Side 1 av 7

search

Spesialiteter

Fjern Klinisk nevrofysiologi